Concept wetsvoorstel: na eerste jaar meer duidelijkheid over vervanging zieke werknemer

Meer wendbaarheid en duidelijkheid voor kleine en middelgrote werkgevers

Loon doorbetaling bij ziekte

Als het aan minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ligt, krijgen kleine en middelgrote werkgevers na het eerste ziektejaar meer duidelijkheid over de vervanging van een zieke werknemer. Ze heeft hierover een wetsvoorstel in internetconsultatie gebracht.

Wendbaarheid en eerder duidelijkheid voor kleine en middelgrote werkgevers

Het doel van het voorstel is kleine en middelgrote werkgevers meer wendbaarheid te geven. Door deze wetswijziging zouden zulke werkgevers eerder duidelijkheid moeten hebben over de functie van de medewerker en of ze de zieke medewerker kunnen vervangen.

Impact verzuim

Als een werknemer langdurig ziek is, heeft dat voor de werkgever grote gevolgen. Met name voor kleine en middelgrote werkgevers is de impact groot als een van hun medewerkers voor langere tijd uitvalt. Het is voor zulke werkgevers moeilijk om het verlies op te vangen.

Loondoorbetalingsverplichting

Een werkgever heeft de eerste twee jaar loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Die kosten hiervan kunnen flink oplopen. Langdurig ziekteverzuim kan verlammend werken op een kleine onderneming.

Re-integratie gericht op tweede spoor

In het wetsvoorstel staat dat kleine en middelgrote werkgevers ervoor mogen kiezen om zich vanaf het begin van het tweede ziektejaar van hun werknemer alleen te richten op re-integratie in het tweede spoor. Dit zou betekenen dat de werkgever de functie van de zieke medewerker een jaar eerder kan invullen.

Re-integratie in het tweede spoor wil zeggen: re-integratie bij een andere werkgever. Normaal gesproken is de re-integratie gericht op de werkgever zelf, ook wel het eerste spoor genoemd.

Instemming werknemer of UWV

De re-integratie in het tweede spoor is alleen mogelijk als de werknemer hiermee instemt. Als dat niet zo is, kan het ook met toestemming van het UWV.

Internetconsultatie tot 24 november 2023

Het wetsvoorstel is tot 24 november in internetconsultatie. Betrokkenen kunnen tot die tijd hun reactie geven op het voorstel.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.