Hogere kosten belemmeren bedrijfsgroei mkb

Bedrijven hebben het zwaar en gaan op zoek naar externe financiering

kosten, rekenen (1)

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat steeds meer bedrijven het zwaar hebben door de stijgende bedrijfskosten. De meerderheid van het mkb wordt belemmerd in hun groei, aldus het onderzoek. Ook blijkt dat meer bedrijven op zoek gaan naar manieren om externe financiering aan te trekken.

Hogere kosten mkb

Meer dan de helft van het midden- en kleinbedrijf (57%) gaf in het onderzoek van CBS aan dat het bedrijf door de gestegen bedrijfskosten (zwaar) belemmerd wordt in bedrijfsgroei. In 2021 was dit nog 39%. Een flinke toename dus in het aantal bedrijven dat last heeft van de gestegen energie- en inkoopprijzen. 

Bij middelgrote bedrijven ligt het percentage ondernemers dat last heeft van gestegen bedrijfskosten nog hoger. Zo’n 68% van de middelgrote bedrijven ervaart de gevolgen van de hogere kosten. 

Overigens, voor het energie-intensieve mkb opent er in het eerste of tweede kwartaal van 2023 een loket voor energiesteun.

Lees meer over tegemoetkoming energiekosten (TEV).

Loonkosten stijgen

Naast gestegen energiekosten hebben ondernemers ook te maken met hogere loonkosten door de verhoging van het minimumloon. Met de introductie van het minimumuurloon vanaf 1 januari 2024 stijgt deze kostenpost komend jaar nog harder.

Winstmarge onder druk

Al deze gestegen kosten leiden bij veel bedrijven tot kleinere marges. Onderzoek van de ABN AMRO laat zien dat ongeveer 6 op de 10 bedrijven de hogere kosten niet of nauwelijks kunnen doorberekenen aan hun klanten. De winstmarge staat bij veel bedrijven dus onder druk.

Behoefte aan externe financiering

Zo’n 22% van het mkb dat belemmeringen ervaart door de hogere bedrijfskosten heeft behoefte aan financiering van buitenaf. Deze externe financieringsbehoefte ligt bij bedrijven die geen last hebben van hogere kosten een stuk lager: slechts 6% van deze bedrijven heeft behoefte aan externe financiering.

Bedrijven gaan vooral op zoek naar externe financiering voor de start en het uitbreiden van hun onderneming of voor de continuering van het bedrijf.

Meer investeerders, minder banken

Saillant detail bij deze financieringsbehoefte: ondernemers kloppen minder vaak bij de bank aan voor financiering. Ze gaan eerder op zoek naar investeerders en andere non-bancaire financiers.

Meer over financieringsbronnen.

2023 een zwaar jaar

Volgens Kristalina Georgieva, topvrouw bij  het Internationaal Monetair Fonds (IMF), wordt 2023 economisch gezien een zwaar jaar. De reden: het vertragen van top-economieën als de Verenigde, de Europese Unie en China.

Uit onderzoek van Teamleader blijkt dat 1 op de 5 bedrijven in 2023 krimp verwacht. En het is maar de vraag in hoeverre bedrijven die nu al in de gevarenzone zitten een nieuwe klap kunnen opvangen. Kortom, 2023 kan nog wel eens een zwaar jaar worden.

Energiecrisis neemt af

De afnemende energiecrisis in Europa is een lichtpuntje in dit verhaal. Door de dalende energieprijsinflatie valt de algemene inflatie lager uit. De inflatie op consumentendiensten en -goederen was in januari 2023 7,6%, ten opzichte van januari 2022. 

Geen recessie maar groei

Ook blijkt uit de laatste cijfers van het CBS dat er in het laatste kwartaal van 2022 sprake was van lichte economische groei. Daarmee is een echte recessie in Nederland uitgebleven. Dat geeft de burger moed.

Kostenbesparingen en op zoek naar nieuwe kansen

Het onderzoek van Teamleader laat verder zien dat een groot deel van de ondernemers naar manieren zoekt om de bedrijfskosten te drukken. Bijvoorbeeld door energiebesparende maatregelen te nemen en scherpere inkoopprijzen af te spreken bij leveranciers.

Anderzijds gaat een groot deel van de ondernemers op zoek naar nieuwe kansen. Ze overwegen om nieuwe markten te betreden om zo meer klanten te bereiken en meer omzet te realiseren.

Lees ook: kosten besparen in je bedrijf

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.