Tegemoetkoming Energiekosten (TEK): zo vraag je hem aan

Brussel geeft goedkeuring aan € 1,4 miljard energiesteun

Vergoeding energiekosten energie-intensief mkb

Maken de energiekosten van jouw bedrijf een relatief groot onderdeel uit van je totale bedrijfskosten? Dan kun je waarschijnlijk Tegemoetkoming Energiekosten aanvragen. Hoe werkt deze regeling? En hoe kom je aan een overbrugging?

Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

De regeling Tegemoetkoming Energiekosten is een tijdelijke regeling voor bedrijven die relatief veel energiekosten hebben: minimaal 7% van de totale omzet. Dit is de energie-intensiteitseis. De regeling geldt voor de periode van 1 november 2022 tot en met december 2023. Het loket is geopend tot en met 2 oktober 2023.

Door de gestegen energieprijzen zijn veel ondernemers in het energie-intensieve mkb, zoals bakkers, voetbalclubs en horecabedrijven, in financiële problemen gekomen. Vandaar dat het kabinet een steunpakket energiekosten voor het energie-intensief mkb heeft gepresenteerd in de vorm van de TEK.

In het kort komt de TEK erop neer dat je als bedrijf een vergoeding kunt krijgen van 50% van de gestegen energiekosten, met een maximumvergoeding van € 160.000.

In eerste instantie wordt een voorschot van 35% uitgekeerd, omdat de gas- en elektriciteitsprijzen minder hoog uitvallen dan ingeschat. Dit om te voorkomen dat er later veel terugbetaald moet worden.

Voorwaarden TEK

Je kunt in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Energiekosten als je voldoet aan een aantal voorwaarden:

 • Je hebt een onderneming, vereniging of stichting die voldoet aan definitie van een mkb-onderneming

 • Je staat ingeschreven bij de KVK en je bedrijf is in Nederland gevestigd

 • De onderneming (vereniging of stichting) is op of voor 31 december 2022 ingeschreven bij de KVK

 • Minstens 7% van de omzet bestaat uit energiekosten (dan krijg je het label ‘energie-intensief mkb’)

 • Als je een tegemoetkoming hebt gekregen door het prijsplafond, dan wordt dat bedrag in mindering gebracht op je TEK-tegemoetkoming. Hetzelfde geldt voor de € 190 die energieleveranciers hebben uitgekeerd in november en december 2022.

Hoeveel TEK-subsidie krijg ik?

Je kunt via de TEK 35% van de energiekostenstijging terugkrijgen. Het gaat dan om de kostenstijging boven de drempelprijs. De drempelprijs is:

 • € 1,19 per m3 gas

 • € 0,35 per kWh elektriciteit

Naast de drempelprijs (minimale prijs) is er ook een maximale prijs:

 • € 3,19 per m3 gas

 • € 0,95 per kWh elektriciteit

De maximale energiecompensatie is steeds maximaal 35%.

Voorbeeldberekening TEK

Een bakker heeft een gasverbruik van 50.000 m3 en een elektriciteitsverbruik van 40.000 kWh. De energieprijzen deze bakker betaalt:

 • € 2,52 per m3 gas

 • € 0,67 per kWh elektriciteit

In dit geval bereken je eerst de prijs boven het drempelbedrag:

 • € 2,52 - € 1,19 = € 1,33 per m3 gas

 • € 0,67 - € 0,35 = € 0,32 per kWh elektriciteit

De kostenstijging aan energie komt dan neer op:

 • 50.000 x 1,33 = € 66.500

 • 40.000 x 0,32 = € 12.800

 • Totaal = € 79.300

Hiervan wordt 50% gecompenseerd als TEK-vergoeding, oftewel: € 79.300 / 2 = € 39.650. De totale energiekosten in dit rekenvoorbeeld zijn: (50.000 x 2,52) + (40.000 x 0,67) = 126.000 + 26.800 = € 152.800.

TEK-compensatie: 26%

Deze bakker krijgt dus via de Tegemoetkoming Energiekosten zo’n 26% van de totale energiekosten vergoed. Natuurlijk betekent dit dat de bakker nog steeds voor een groot deel zelf opdraait voor de hogere kosten. Maar via de TEK-subsidie kan hij in elk geval een flink deel gecompenseerd krijgen.

TEK-subsidie aanvragen

Je kunt nu de Tegemoetkoming Energiekosten aanvragen voor de periode van 1 november 2022 tot en met december 2023. Het loket is geopend tot en met 2 oktober 2023. Zo bereid je de aanvraag voor:

 • Check of je aan de voorwaarden voldoet

Zorg dat je verschillende gegevens bij de hand hebt:

 • Het KVK-nummer

 • Contactgegevens van de contactpersoon van de organisatie

 • EAN-nummers van je energieaansluitingen

 • Gegevens over je omzet in 2022, zoals de btw-aangiften als je btw-schuldig bent

 • Een verklaring dat je organisatie voldoet aan de mkb-definitie

 • Een energiecontract of -factuur voor de tenaamstelling in de aanvraag

 • Log in met eHerkenning of met DigiD voor zzp'ers

Je kunt met terugwerkende kracht een vergoeding aanvragen via het digitale loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Goedkeuring vanuit Brussel

Inmiddels heeft de Europese Commissie de Nederlandse regeling ter compensatie van het energie-intensieve mkb goedgekeurd. Dat betekent dat de € 1,4 miljard ook echt uitgekeerd gaat worden. De commissie benadrukt dat de steun voor 31 december 2023 gegeven moet worden.

Uitstel van belasting

Als je liquiditeitsproblemen hebt door de stijgende energiekosten, kun je belastinguitstel aanvragen. Per 1 oktober 2022 is het beleid van de Belastingdienst voor uitstel van betaling versoepeld om energie-intensieve mkb-ondernemingen te ondersteunen. Er zal per geval gekeken worden op welke manier je belastinguitstel kunt krijgen.

Steunregeling kleinverbruikers

Ook ondernemers die in de categorie kleinverbruikers vallen, krijgen compensatie, zij het op een andere manier. Zij vallen onder het prijsplafond voor energie dat ook geldt voor consumenten.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.