Tegemoetkoming Energiekosten (TEK): zo zag de regeling eruit

Het loket voor energiesubsidie is gesloten op 2 oktober 2023

Vergoeding energiekosten energie-intensief mkb

Maken de energiekosten van jouw bedrijf een relatief groot onderdeel uit van je totale bedrijfskosten? Dan kon je Tegemoetkoming Energiekosten aanvragen tussen 21 maart en 2 oktober 2023. Hoe zag deze regeling eruit? En hoe kwam je aan een overbrugging?

Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

De regeling Tegemoetkoming Energiekosten was een tijdelijke regeling voor bedrijven die relatief veel energiekosten hebben: minimaal 7% van de totale omzet. Dit is de energie-intensiteitseis om in aanmerking te komen voor de TEK. De regeling geldt voor de periode van 1 november 2022 tot en met december 2023. Het loket was geopend van 21 maart tot en met 2 oktober 2023.

Door de gestegen energieprijzen zijn veel ondernemers in het energie-intensieve mkb, zoals bakkers, voetbalclubs en horecabedrijven, in financiële problemen gekomen. Vandaar dat het kabinet een steunpakket energiekosten voor het energie-intensief mkb presenteerde in de vorm van de TEK.

In het kort komt de TEK erop neer dat je als bedrijf een vergoeding kunt krijgen van 50% van de gestegen energiekosten, met een maximumvergoeding van € 160.000.

In eerste instantie wordt een voorschot van 35% uitgekeerd, omdat de gas- en elektriciteitsprijzen minder hoog uitvallen dan ingeschat. Dit om te voorkomen dat er later veel terugbetaald moet worden.

Tegemoetkoming Energiekosten weinig gebruikt

De TEK is minder gebruikt dan verwacht: er kwamen slechts 10.806 aanvragen binnen voor deze energiesubsidie. Daardoor blijven er honderden miljoenen euro's over in de subsidiepot.

Voorwaarden TEK

Je kon in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Energiekosten als je voldeed aan een aantal voorwaarden:

 • Je hebt een onderneming, vereniging of stichting die voldoet aan definitie van een mkb-onderneming

 • Je staat ingeschreven bij de KVK en je bedrijf is in Nederland gevestigd

 • De onderneming (vereniging of stichting) is op of voor 31 december 2022 ingeschreven bij de KVK

 • Minstens 7% van de omzet bestaat uit energiekosten (dan krijg je het label ‘energie-intensief mkb’)

 • Als je een tegemoetkoming hebt gekregen door het prijsplafond, dan wordt dat bedrag in mindering gebracht op je TEK-tegemoetkoming. Hetzelfde geldt voor de € 190 die energieleveranciers hebben uitgekeerd in november en december 2022.

Hoeveel TEK-subsidie kon ik krijgen?

Je kon via de TEK 50% van de energiekostenstijging terugkrijgen. Het gaat dan om de kostenstijging boven de drempelprijs. De drempelprijs is:

 • € 1,19 per m3 gas

 • € 0,35 per kWh elektriciteit

Naast de drempelprijs (minimale prijs) is er ook een maximale prijs:

 • € 3,19 per m3 gas

 • € 0,95 per kWh elektriciteit

De maximale energiecompensatie is steeds maximaal 50%.

Voorbeeldberekening TEK

Een bakker heeft een gasverbruik van 50.000 m3 en een elektriciteitsverbruik van 40.000 kWh. De energieprijzen deze bakker betaalt:

 • € 2,52 per m3 gas

 • € 0,67 per kWh elektriciteit

In dit geval bereken je eerst de prijs boven het drempelbedrag:

 • € 2,52 - € 1,19 = € 1,33 per m3 gas

 • € 0,67 - € 0,35 = € 0,32 per kWh elektriciteit

De kostenstijging aan energie komt dan neer op:

 • 50.000 x 1,33 = € 66.500

 • 40.000 x 0,32 = € 12.800

 • Totaal = € 79.300

Hiervan wordt 50% gecompenseerd als TEK-vergoeding, oftewel: € 79.300 / 2 = € 39.650. De totale energiekosten in dit rekenvoorbeeld zijn: (50.000 x 2,52) + (40.000 x 0,67) = 126.000 + 26.800 = € 152.800.

TEK-compensatie: 26%

Deze bakker krijgt dus via de Tegemoetkoming Energiekosten zo’n 26% van de totale energiekosten vergoed. Natuurlijk betekent dit dat de bakker nog steeds voor een groot deel zelf opdraait voor de hogere kosten. Maar via de TEK-subsidie kan hij in elk geval een flink deel gecompenseerd krijgen.

TEK-subsidie aanvragen (gesloten)

Je kon tot en met 2 oktober 2023 de Tegemoetkoming Energiekosten aanvragen voor de periode van 1 november 2022 tot en met december 2023. Het loket is geopend tot en met 2 oktober 2023. Je kon deze stappen doorlopen om de aanvraag voor te bereiden:

 • Check of je aan de voorwaarden voldoet

Zorg dat je verschillende gegevens bij de hand hebt:

 • Het KVK-nummer

 • Contactgegevens van de contactpersoon van de organisatie

 • EAN-nummers van je energieaansluitingen

 • Gegevens over je omzet in 2022, zoals de btw-aangiften als je btw-schuldig bent

 • Een verklaring dat je organisatie voldoet aan de mkb-definitie

 • Een energiecontract of -factuur voor de tenaamstelling in de aanvraag

 • Log in met eHerkenning of met DigiD voor zzp'ers

Je kon met terugwerkende kracht een vergoeding aanvragen via het digitale loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Steunregeling kleinverbruikers

Ook ondernemers die in de categorie kleinverbruikers vallen, krijgen compensatie, zij het op een andere manier. Zij vallen onder het prijsplafond voor energie dat ook geldt voor consumenten.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.