Inkomstenbelasting schijf 1 in 2023 omlaag, arbeidskorting omhoog

Meer koopkracht door belastingverlaging en extra arbeidskorting

winkelkar, laptop

Op Prinsjesdag heeft het kabinet aangekondigd dat de inkomstenbelasting in schijf 1 iets omlaag gaat en de arbeidskorting omhoog. Deze maatregelen zijn in het voordeel van de werkende Nederlander.

Tarief eerste schijf box 1 omlaag

Box 1 (inkomen uit werk en woning) is onderverdeeld in twee belastingschijven. De eerste schijf met een tarief van 37,07% en de tweede schijf met een tarief van 49,50%. He kabinet heeft aangekondigd dat het belastingtarief in schijf 1 in 2023 iets verlaagd wordt: 36,93%. Hierdoor stijgt de koopkracht iets, want iemand betaalt hierdoor minder belasting.

In de eerste schijf vallen in 2023 inkomens tot € 73.071. Werkenden zouden hierdoor maximaal € 102 per jaar extra over moeten houden. Bij een inkomen van € 50.000 is het voordeel € 70.

Hogere arbeidskorting voor werknemers en zelfstandigen

Arbeidskorting is een belastingvoordeel voor werkenden, zowel voor werknemers als voor zelfstandigen. Deze korting is afhankelijk van het inkomen. Het belastingvoordeel via arbeidskorting wordt in 2023 iets groter doordat deze korting voor werkenden hoger wordt. De verhoging van de arbeidskorting betekent extra voordeel voor werkenden, waardoor werken aantrekkelijker wordt.

Hoeveel voordeel iemand hierdoor heeft, is afhankelijk van het inkomen. Inkomens tot € 115.000 hebben voordeel van deze arbeidskorting. Werknemers kunnen er met deze verhoogde arbeidskorting tot netto € 500 per jaar op vooruit gaan.

Lees meer over veranderingen die zijn aangekondigd tijdens Prinsjesdag 2022

Let op: deze wijzigingen zijn pas definitief na akkoord van de Eerste en Tweede Kamer. In dat geval gaan de wijzigingen in per 1 januari 2023.

Wat vind je van dit artikel?