Prinsjesdag 2021

Alles wat je als ondernemer moet weten

23 september 2021 5 minuten

Prinsjesdag 2021 gaat niet de boeken in als een dag met spannende aankondigingen. De verklaring hiervoor is dat het kabinet nog steeds demissionair is en daardoor minder ruimte heeft om met ingrijpend nieuw beleid te komen. Toch staan er in de Miljoenennota genoeg plannen die invloed hebben op ondernemers. Waar ging Prinsjesdag 2021 over en wat zijn de belangrijkste Prinsjesdagplannen?

Webinar Prinsjesdag 2021

Economisch herstel

Coronacrisis heeft een grote impact gehad op de maatschappij én het bedrijfsleven. Veel ondernemers zitten nog met de financiële gevolgen van lockdowns en tegenvallende verkopen. Toch lijkt de Nederlandse economie in 2021 af te stevenen op een groei van bijna 4 procent, volgens recente berekeningen van het CPB. Inmiddels is de economie bijna weer op het niveau van eind 2019.

Het ondernemersvertrouwen is aan het begin van Q3 van 2021 verder toegenomen. Bovendien schat het CPB in dat we in 2022 nog eens een economische groei van zo’n 3,5 procent mogen verwachten. Deze verwachtingen zijn overigens gebaseerd op het scenario waarbij geen nieuwe coronamaatregelen en lockdowns nodig zijn. De Miljoenennota 2022 is in lijn met deze positieve ontwikkelingen. 


Tijdens het webinar van Interpolis krijg je meer zicht op wat er speelt rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid van je medewerkers en jezelf. Ook komt de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering aan bod. Ontwikkelingen rondom loondoorbetaling en de WIA worden besproken. Daarnaast worden de gevolgen van andere nieuwe fiscale maatregelen voor ondernemers behandeld.


Belastingen in 2022

Traditiegetrouw wordt op Prinsjesdag het Belastingplan aangekondigd, maar dit plan wordt pas definitief als de Tweede en Eerste Kamer hun akkoord hebben gegeven. Dat is meestal eind december. Het Belastingplan 2022 bevat wijzigingen die gevolgen hebben voor verschillende groepen. We zetten een paar wijzigingen voor ondernemers op een rij.

Thuiswerkvergoeding

Vanaf 1 januari 2022 krijgen werkgevers de mogelijkheid om hun werknemers onbelast een thuiswerkvergoeding te geven van maximaal € 2,- per dag. Deze vergoeding is bedoeld voor zaken als:

  • water- en elektriciteitsverbruik

  • verwarming

  • koffie en thee

  • toiletpapier

Werkgevers hoeven geen loonheffing te betalen over deze vergoeding. Daarnaast blijft de onbelaste reiskostenvergoeding voor woon- werkverkeer bestaan van maximaal € 0,19 per kilometer. Deze reiskostenvergoeding geldt voor de dagen dat je werknemer op kantoor werkt.

Aandelenoptierechten

Als werkgever kun je (een deel van) het reguliere salaris uitbetalen in aandelenopties. Tot nu toe was het zo dat er belasting betaald moest worden zodra de opties omgezet worden in aandelen. Vanaf 1 januari 2022 mag de werknemer zelf beslissen wanneer hij belasting betaalt, afhankelijk van wat hem het beste uitkomt:

  • Op het moment dat de aandelen verhandelbaar zijn en er daardoor wel geld beschikbaar is

  • Op het moment dat de opties worden omgezet in aandelen

Lichte daling inkomstenbelasting

Voor ondernemers die inkomstenbelasting moeten betalen, zoals eenmanszaken, vof’s, maatschappen en cv’s, is er een kleine daling in de inkomstenbelasting. Het tarief in de eerste schijf (inkomens tot € 69.398 ) wordt aangepast van 37,1 naar 37,07%. Voor ondernemers in de AOW daalt het tarief van 19,2 naar 19,17%. 

Bijtelling elektrische auto

In 2021 was de bijtelling voor het privégebruik van een nieuwe, volledig elektrische auto van de zaak 12%. In 2022 ga je 16% bijtelling betalen voor een volledig elektrische auto. Het deel van de catalogusprijs waarop de korting van toepassing is, gaat in 2022 naar € 35.000. Als de cataloguswaarde hoger is, geldt voor het overige bedrag hetzelfde tarief als voor niet-elektrische auto’s, oftewel 22%.

Daling zelfstandigenaftrek

In 2022 daalt de zelfstandigenaftrek met 360 euro: van  € 6.670,- (2021) naar  € 6.310,- (2022). Dit betekent automatisch dat je meer inkomstenbelasting betaalt, omdat het bedrag waarover je belasting betaalt hoger wordt. Kortom: minder belastingvoordeel.

Je kunt gebruikmaken van zelfstandigenaftrek als je een eenmanszaak, vof, maatschap of commanditaire vennootschap hebt en aan de voorwaarden voor zelfstandigenaftrek voldoet.

Verruimd begintarief vennootschapsbelasting

In 2021 betaalde je 15% vennootschapsbelasting over de eerste € 245.000,- van je winst. In 2022 wordt dat begintarief verhoogd naar € 395.000,-. Kortom: de eerste schijf wordt in 2022 opgerekt met maar liefst € 150.000,-. Net als in 2021 is het belastingtarief boven het drempelbedrag 25%.

Verliesverrekening vpb aangepast

In 2021 mocht je maximaal 6 jaar verliezen van je bv verrekenen via carry forward. Vanaf 2022 mag je zulke verliezen onbeperkt meenemen naar volgende boekjaren. De voorwaarden voor carry back blijven hetzelfde: via achterwaartse verliesverrekening mag je het verlies uit een jaar met de winst van het jaar daarvoor verrekenen.

Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet 

Als werkgever ben je verplicht om voor je medewerkers de bijdrage Zorgverzekeringswet af te dragen. In 2022 daalt deze bijdrage van 7% naar 6,7%. Deze regeling geldt ook voor directeur-grootaandeelhouders die via hun loon premies afdragen voor werknemersverzekeringen. Die zijn namelijk in dienst van de bv.

Ook voor zelfstandig ondernemers daalt de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. In 2021 is dit 5,75% tegenover 5,45% in 2022.

Klimaat

Het kabinet vindt het klimaat dusdanig belangrijk dat er niet gewacht kan worden met beleidsplannen. Op Prinsjesdag werd aangekondigd dat er 6,8 miljard euro extra gaat naar klimaatmaatregelen, zodat de uitvoering van het Klimaatakkoord op schema blijft en de CO2-uitstoot versneld teruggedrongen wordt.

Verduurzamen

Er komt € 600 miljoen extra subsidies voor elektrische auto’s voor particulieren en voor bedrijfsauto’s en bestelbussen. Bestaande regelingen voor het verduurzamen van woningen kunnen ook rekenen op extra geld. 

Duurzame energie

Ook de SDE++ regeling (subsidieregeling voor opwekken van duurzame energie) krijgt meer budget. In 2022 gaat er € 3 miljard naar deze subsidiepot. Dat betekent meer belastingvoordeel voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken.

Bouw

1 miljard voor extra woningen

Het kabinet maakt de komende 10 jaar per jaar € 100 miljoen vrij voor de bouw van extra woningen. In totaal dus € 1 miljard. Dat betekent volop werk voor ondernemingen in de bouwsector. Tot 2030 zijn er ruim 900.000 woningen nodig en de regering hoopt met deze maatregel de snelle bouw van deze woningen te stimuleren

Scholing & bedrijfsvoering

STAP-subsidie voor je medewerkers

Vanaf 1 maart 2022 is er een nieuwe subsidie om je personeel beter op te leiden. Voor cursussen, trainingen en opleidingen komt de Subsidie Stimulans Arbeidsmarkt Positie (STAP). Deze subsidie vervangt de fiscale aftrek van scholingsuitgaven. De maximale hoogte is € 1.000,- per persoon per jaar. Je personeel vraagt deze subsidie zelf aan. De 'oude' aftrek van scholingsuitgaven stopt waarschijnlijk per 1 januari 2022, waarna de STAP per 1 maart 2022 ingaat. 

Subsidie voor omscholing naar ICT en techniek

Vanwege het personeelstekort in de ICT en technieksector was er in 2021 een budget van €37,5 miljoen beschikbaar voor het omscholen van medewerkers naar een van deze sectoren. In 2022 wordt dat budget verruimd naar € 77,5 miljoen. Als werkgever kun je per medewerker een omscholingsbudget krijgen van € 3.750, met een maximum van zes medewerkers.

Lagere premie arbeidsongeschiktheidsfonds voor kleine werkgevers

Als kleine werkgever ben je kwetsbaarder als een medewerker ziek wordt en je het loon moet doorbetalen. Vanaf 1 januari 2022 betalen kleine werkgevers een lagere arbeidsongeschiktheidsfondspremie (Aof) dan grote werkgevers. Voor kleine werkgevers daalt deze premie met ongeveer 1,0%-punt, terwijl deze premie voor de grote werkgevers met 1,0%-punt stijgt.


Tip: Tijdens het webinar van Interpolis krijg je meer zicht op wat er speelt rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid van je medewerkers en jezelf. Bekijk het hier.


Klimaat en economie

De Nederlandse economie herstelt zich snel, en na een periode van tegenslagen lijken de vooruitzichten positief. De regering zet in op een duurzame groei van de economie en investeert in het behalen van klimaatdoelen. Maar voor veel ondernemers is deze Miljoenennota ontoereikend. Om echt ingrijpend beleid te kunnen voeren, is een nieuw kabinet noodzakelijk. Vandaar dat de roep om dat nieuwe kabinet steeds groter wordt.

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.