Wat is een organigram?

Waarom heb ik er één nodig?

Wat is een organogram
Hoe stel ik een ondernemingsplan (businessplan) op

Hoe maak ik een ondernemingsplan?

Een organigram - ook wel organigram genoemd - is een schematisch overzicht van de bedrijfsstructuur. Zo kan je in één oogopslag heel duidelijk zien wie de baas is van wie en welke afdeling onder welke groep valt. Andere termen voor organigram zijn organigram of organisatieschema.

Wat is een organigram?

Een organigram is een schematisch overzicht van je bedrijf. Het geeft de hiërarchie weer en laat zien wie aan het hoofd staat van welke afdeling en wie waarvoor verantwoordelijkheid moet afleggen.

Betekenis: organogram of organigram?

Klein taalweetje: het maakt niet uit of je organigram of organigram schrijft. Beide spellingen zijn correct. Organigram heeft daarnaast ook een medische betekenis: ‘beschrijving van de bouw en ligging van de organen’.

In deze tekst gebruiken we organigram. Andere alternatieven van het woord organigram zijn bijvoorbeeld organisatieschema en organisatiestructuur. 

Waarom een organigram?

Een organigram kan erg nuttig zijn voor klanten en voor je medewerkers. Het organigram biedt een helder overzicht hoe je bedrijf in elkaar zit. Het is dan ook een onderdeel van het businessplan. Het verduidelijkt meteen wie zorg draagt voor een bepaalde afdeling en wie er verantwoordelijk is voor de resultaten en voor de resultaten van de werknemers.

Duidelijkheid zorgt voor rust binnen een bedrijf en goede en heldere afspraken zorgen ervoor dat het proces beter kan verlopen. Als je gaat reorganiseren binnen je bedrijf is het van belang ook je organigram aan te passen. De structuur die je op papier zet, moet altijd up-to-date zijn.

Hiërarchie

Een organigram is altijd gebaseerd op de hiërarchie binnen een bedrijf. Hoe hoger je staat, hoe hoger je ook in de tekening voorkomt. Afdelingen of mensen die gelijk aan elkaar staan worden dan ook naast elkaar getekend. Uiteraard is dit puur een hiërarchie op papier, binnen een bedrijf kan dit altijd anders liggen. Het gaat vooral om een overzicht welke afdeling onder wie valt en wie er deel uitmaakt van deze afdeling.

Zo kan je ook meteen merken of één persoon niet teveel mensen onder de hoede heeft. In het algemeen gaat men er vanuit dat niemand meer dan tien mensen tegelijkertijd kan aansturen. Daarover kan je in het artikel over span of control meer lezen.

Whitepaper: Hoe maak ik een ondernemingsplan?

GRATIS

Kortom:

Een organigram is een ideaal hulpmiddel om de bedrijfsstructuur in één keer overzichtelijk op papier te hebben. Zorg dat iedere werknemer zo’n organigram heeft ontvangen, zodat het duidelijk is waar bij wie welke verantwoordelijkheden liggen. Zo weet iedereen welk persoon te benaderen met vragen over dat onderwerp. Dit verbetert de communicatie binnen een bedrijf. Vergeet niet bij reorganisaties iedereen een nieuw organigram te geven.

Hoe maak je een organigram?

Heb je moeite met het maken van een organigram voor jouw bedrijf en wil je graag persoonlijk advies? Een voorbeeld van een organigram plus de uitleg over het maken ervan vind je in dit artikel:

Hoe maak je een organigram van je organisatie?

Meer informatie

Meer over de werkverhoudingen op de werkvloer kun je vinden in de volgende artikelen:

Wat vind je van dit artikel?