Wat is een organogram?

Waarom heb ik er één nodig?

Wat is een organogram

Een organogram - ook wel organigram genoemd - is een schematisch overzicht van de bedrijfsstructuur. Zo kan je in één oogopslag heel duidelijk zien wie de baas is van wie en welke afdeling onder welke groep valt. Andere termen voor organogram zijn organigram of organisatieschema.

Wat is een organogram?

Een organogram is een schematisch overzicht van je bedrijf. Het geeft de hiërarchie weer en laat zien wie aan het hoofd staat van welke afdeling en wie waarvoor verantwoordelijkheid moet afleggen.

Waarom een organogram?

Een organogram kan erg nuttig zijn voor klanten en voor je medewerkers. Het organogram biedt een helder overzicht hoe je bedrijf in elkaar zit. Het is dan ook een onderdeel van het businessplan. Het verduidelijkt meteen wie zorg draagt voor een bepaalde afdeling en wie er verantwoordelijk is voor de resultaten en voor de resultaten van de werknemers. Duidelijkheid zorgt voor rust binnen een bedrijf en goede en heldere afspraken zorgen ervoor dat het proces beter kan verlopen. Als je gaat reorganiseren binnen je bedrijf is het van belang ook je organogram aan te passen. De structuur die je op papier zet, moet altijd up-to-date zijn.

Hiërarchie

Een organogram is altijd gebaseerd op de hiërarchie binnen een bedrijf. Hoe hoger je staat, hoe hoger je ook in de tekening voorkomt. Afdelingen of mensen die gelijk aan elkaar staan worden dan ook naast elkaar getekend. Uiteraard is dit puur een hiërarchie op papier, binnen een bedrijf kan dit altijd anders liggen. Het gaat vooral om een overzicht welke afdeling onder wie valt en wie er deel uitmaakt van deze afdeling. Zo kan je ook meteen merken of één persoon niet teveel mensen onder de hoede heeft. In het algemeen gaat men er vanuit dat niemand meer dan tien mensen tegelijkertijd kan aansturen. Daarover kan je in het artikel over span of control meer lezen.

Whitepaper: Hoe maak ik een ondernemingsplan?

GRATIS

Kortom:

Een organogram is een ideaal hulpmiddel om de bedrijfsstructuur in één keer overzichtelijk op papier te hebben. Zorg dat iedere werknemer zo’n organigram heeft ontvangen, zodat het duidelijk is waar bij wie welke verantwoordelijkheden liggen. Zo weet iedereen welk persoon te benaderen met vragen over dat onderwerp. Dit verbetert de communicatie binnen een bedrijf. Vergeet niet bij reorganisaties iedereen een nieuw organogram te geven.

Meer informatie

Meer over de werkverhoudingen op de werkvloer kun je vinden in de volgende artikelen:

Heb je moeite met het maken van een organogram voor jouw bedrijf en wil je graag persoonlijk advies? Vraag het dan aan de MKB Servicedesk. Wij kunnen je helpen bij het maken van een goede structuur van jouw bedrijf. Een voorbeeld van een organogram plus de uitleg over het maken ervan staan in dit volgende artikel.

Lezen

Geïnteresseerd in dit onderwerp? Misschien is een van onderstaande boeken iets voor je: