Corona: Wat is de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)?

Tegemoetkoming uit het tweede steunpakket

29 juni 2020

Uit de TOGS ontvingen bedrijven uit getroffen sectoren een vast bedrag van €4.000 om hun verlies aan omzet te compenseren. Voor een aantal bedrijven was dit een groot bedrag, maar voor veel bedrijven niet voldoende om hun vaste lasten te compenseren. Vanaf 30 juni kun je de TVL, Tegemoetkoming Vaste Lasten, aanvragen. Hoe doe je dat en wat zijn de voorwaarden?

Word lid van MKB Servicedesk

Op 17 maart 2020 kondigde het kabinet het eerste noodpakket steunmaatregelen aan. Deze werd op 20 mei verlengd, waarbij de nieuwe maatregel Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb is aangekondigd. Deze is in het derde steunpakket steunmaatregelen verlengd.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb

De TOGS (eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 voor getroffen sectoren) was voor sommige bedrijven een groot bedrag, maar voor veel bedrijven niet genoeg om hun vaste lasten te dekken. Bij de nieuwe variant, de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb, hangt de hoogte van de tegemoetkoming af van drie factoren. 

 • De omvang van je bedrijf (aantal medewerkers)

 • De hoogte van je vaste kosten

 • De hoogte van je omzetverlies

De tegemoetkoming is belastingvrij en is minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000 voor de maanden juni, juli, september en augustus. Er wordt maximaal 50% van je vaste lasten gecompenseerd, deze vaste lasten moeten in de vier betreffende maanden minimaal € 4.000 bedragen. Je kunt de regeling eenmalig aanvragen tot en met 30 oktober 2020.

De verlenging van de TVL

In de verlengde TVL, vanaf 1 oktober 2020, geldt de TVL voor drie maanden. Het maximumbedrag is verhoogd naar € 90.000 voor deze drie maanden, maar de vaste lasten moeten nu per drie maanden (in plaats van vier) minstens € 4.000 bedragen. Je omzetverlies in kwartaal 4 moet minstens 30 procent zijn ten opzichte van kwartaal 4 van 2019. Je kunt de TVL voor deze periode aanvragen vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 januari 2021.

Op 1 januari 2021 start het volgende tijdvak van drie maanden. De regeling wordt dan afgebouwd, het minimale omzetverlies is nu 40 procent. Voor het laatste tijdvak, april tot en met juni, is het minimale omzetverlies om aanspraak te maken 45 procent.

De voorwaarden van de TVL

Je bedrijf komt in aanmerking als je aan onderstaande voorwaarden voldoet. 

 • Je bedrijf valt in een van de getroffen sectoren. Dit zijn dezelfde sectoren als in de TOGS-regeling. 

 • Je bedrijf moet voor 15 maart 2020 zijn ingeschreven bij de KvK met een van de vastgestelde SBI-codes

 • Je omzetverlies door corona is minimaal 30 procent in de maanden juni t/m september 2020. Voor omzet geldt: alle inkomsten zonder de ontvangen btw, voor aftrek van kosten en vaste lasten.

 • De hoogte van de vaste lasten minimaal € 4.000 in de gehele periode juni t/m september. Onder vaste lasten valt: huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten en abonnementen. Je loonkosten en andere variabele kosten horen hier dus niet bij. 

 • Je bedrijf valt onder het midden- en kleinbedrijf. Dit kun je vaststellen met de mkb-toets: je bedrijf heeft maximaal 250 medewerkers en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen en/of een jaarbalans van maximaal € 43 miljoen. 

 • Je bedrijf was op 31 december 2019 financieel gezond, oftewel je had geen faillissement of uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank. 

 • Je hebt (na deze tegemoetkoming) niet meer dan € 800.000 (bruto) aan overheidssteun ontvangen. 

 • Je bedrijf is gevestigd in Nederland en met minstens één vestiging buiten je woonadres. Hier zijn wel een aantal uitzonderingen op. 

Bekijk de voorwaarden en eventuele uitzonderingen goed voor je de aanvraag doet. 

De TVL Aanvragen 

Je kunt de tegemoetkoming voor de maanden juni tot en met september aanvragen tot en met 30 oktober 2020, via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op rvo.nl/tvl. Vanaf 1 oktober 2020 tot en met 29 januari kun je de TVL voor de maanden oktober tot en met december aanvragen.

Voor de aanvraag heb je eHerkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD nodig. Houd ook je KvK-nummer, bankrekening en btw-aangiften (als je omzetbelasting betaalt) of jaarrekening (als je geen omzetbelasting betaalt) bij de hand. Je hoort binnen 8 weken of de aanvraag wordt goedgekeurd. 

Auteur

Evelien Mulder

Als content marketeer help ik onze partners met het bereiken van onze doelgroep: ondernemers. Eigenlijk creëer ik een win-win-win-situatie: wij bieden de ondernemer gratis relevante content, zoals een kennisartikel, whitepaper of bedrijfsscan. Deze content wordt gesponsord door een partner, die hiermee ondernemers bereikt. De derde win? Ik draag bij aan onze missie: Verhalen maken die verbinden. Ik ben begonnen bij MKB Servicedesk als ondernemerssupporter, ik ondersteunde ondernemers via onze verschillende platformen. Door deze ervaring weet ik precies welke uitdagingen, problemen en kansen ondernemers in hun dagelijks ondernemersleven tegenkomen. Sinds 2017 werk ik bij MKB Servicedesk & content marketing bureau Agency No9 als content marketeer.