Moet ik een faillissement aanvragen?

Wat kun je verwachten?

25 februari 2021

Je onderneming is in slecht weer terechtgekomen. De schulden zijn zo hoog opgelopen dat je nog maar één ding kunt doen: een faillissement aanvragen. Hoe gaat dat? Wat kun je als ondernemer verwachten?

Bereken de financiële toekomst van je bedrijf

Schulden

Financiële risico’s nemen hoort bij het ondernemen. Je doet investeringen in de hoop dat je daar rendement uit kunt halen. Maar sommige investeringen pakken anders uit dan je had verwacht.

Veel ondernemers kregen daarmee te maken toen de coronapandemie vat kreeg op de maatschappij: door de lockdown bleven ingecalculeerde inkomsten uit, waardoor veel ondernemers hun financiële reserves moesten aanspreken en uiteindelijk niet meer hun schulden konden afbetalen.

Steunpakket

Gelukkig heeft het steunpakket van de regering veel bedrijven overeind gehouden. Zo is er ondersteuning om met de WHOA schulden sneller te saneren.

Toch kan het zijn dat jij als ondernemer je schulden niet meer kunt afbetalen. In dat geval kan de Faillissementswet in werking treden.

Wie kan faillissement aanvragen?

Je kunt zelf faillissement aanvragen. Maar een faillissement kan ook op verzoek zijn van een of meerdere schuldeisers, op verzoek van het Openbaar Ministerie, op verzoek van de aandeelhouders of op verzoek van de rechtbank. Uiteindelijk zal de rechter bepalen of deze aanvraag terecht is.

Zelf faillissement aanvragen

Wat moet je doen als je de keuze maakt: ik ga zelf faillissement aanvragen voor mijn bedrijf? Dat doe je door een eigen aangifte faillietverklaring in te dienen bij de rechtbank in je woonplaats. Als het een aanvraag is voor een eenmanszaak of vof dan moet je partner (getrouwd of geregistreerd partnerschap) de aanvraag ook ondertekenen. Als de aanvraag voor een rechtspersoon is, dan moeten eventuele aandeelhouders hun akkoord eraan geven.

Faillissement op verzoek van een derde

Veel faillissementen worden aangevraagd, bijvoorbeeld door schuldeisers, de rechtbank of het Openbaar Ministerie. De rechter zal deze aanvraag in behandeling nemen en uiteindelijk beslissen of je al dan niet failliet verklaard bent.

Wettelijke schuldsanering

In plaats van een faillissement aan te vragen, kun je ook van je schulden proberen af te komen via schuldhulpverlening. Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je namelijk een beroep doen op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Het voordeel daarvan kan zijn dat je na het saneren als het ware een nieuwe start krijgt. In tegenstelling tot na een faillissementsprocedure zijn de schulden na een schuldsanering via Wsnp niet meer in te vorderen. Naast de Wnsp zijn er nog meer soorten schuldhulpverlening voor zzp'ers.

Minder faillissementen aangevraagd

Toen de coronapandemie in 2020 losbarstte, had dat direct grote gevolgen voor de economie. De verwachting was daardoor dat er veel extra faillissementen zouden zijn. Maar er werden in 2020 juist minder faillissementen aangevraagd dan in ‘normale’ jaren. Dat kan te maken hebben met de steunmaatregelen van de overheid, waardoor veel bedrijven overeind zijn gebleven.

Tegenover het feit dat er minder faillissementen zijn aangevraagd staat het gegeven dat er in 2020 wel meer dan gemiddeld ondernemingen zijn opgeheven of gestopt. De reden? Volgens Erik Stam, hoogleraar strategie, organisatie en ondernemerschap aan de Universiteit Utrecht heeft dit te maken met corona. Veel ondernemers trekker liever de stekker uit hun onderneming dan dat ze door een lange en vervelende faillissementsprocedure moeten.

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.