STAP-budget

Tot tweeduizend euro subsidie voor cursus of opleiding

27 april 2021

De STAP-subsidieregeling treedt op 1 januari 2022 in werking. De regeling bestaat uit duizend tot tweeduizend euro tegemoetkoming in studie- en ontwikkelingskosten. Ook ondernemers en hun medewerkers kunnen jaarlijks een STAP-subsidie aanvragen via het UWV. Wees er wel snel bij met de aanvraag, want de subsidiepot is beperkt gevuld.

Meer weten over verlof en andere zaken?

Checklist training/opleiding aanvragen

Wat is STAP-budget?

STAP staat voor STimulans ArbeidsmarktPositie. De regeling voorziet in een subsidie van duizend euro per jaar. Dat bedrag is bedoeld voor studie, bijscholing, omscholing of andere vorm van persoonlijke ontwikkeling die bijdraagt aan de positie op de arbeidsmarkt. In principe komen alle Nederlanders tussen de 18 en 65 jaar in aanmerking voor een STAP-subsidie, dus ook ondernemers en personeel.

Wat is het doel van de STAP-regeling?

De STAP-regeling vervangt de fiscale aftrek studiekosten (scholingsuitgaven). De overheid vindt de drempel voor bijscholing binnen deze oude regeling te hoog, omdat de eerste 250 euro van de studiekosten voor eigen rekening komt en de teruggave indirect en pas achteraf gebeurt via fiscale aftrek. Van deze regeling werd ook binnen het MKB weinig gebruik gemaakt, terwijl bijscholing juist steeds belangrijker is voor succesvol ondernemerschap, bijvoorbeeld via een studiekostenregeling. Met het invoeren van de STAP-subsidie denkt de overheid bij- en omscholing beter te kunnen stimuleren.

Hoe kan ik STAP-budget aanvragen?

STAP-budget aanvragen kan vanaf 1 januari 2022 via het STAP-portal van het UWV. Om de aanvraag te kunnen doen, moet je beschikken over een aanmeldingsbewijs van een erkende STAP-opleiding. De Dienst Uitvoering Onderwijs houdt een lijst bij met STAP-erkende cursussen en opleidingen. 

Wordt de aanvraag goedgekeurd? Dan kan de opleidingsaanbieder een subsidievoorschot aanvragen. Dat voorschot wordt pas definitief als de opleidingsaanbieder een deelnamebewijs kan overleggen, waarbij de cursist bij minimaal 80 procent van de opleidingsmomenten aanwezig is geweest. Een andere voorwaarde is dat de opleiding succesvol is afgerond.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor de STAP-subsidie?

  • De aanvrager is tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.

  • De opleiding of cursus moet erkend zijn als STAP-opleiding door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO publiceert in de loop van 2021 een scholingsregister met erkende opleidingen. Dat zullen opleidingen zijn met een van de volgende kenmerken: OCW-erkend, NRTO-keurmerk, NCP-register met NLQF-kwalificatie, EVC-erkend, erkend door een officiële branche- of vakorganisatie.

  • Je mag geen andere onderwijsfinanciering ontvangen van de overheid, zoals studiefinanciering of lerarenbeurs.

  • Het bijscholingstraject start uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de betreffende STAP-aanvraagtermijn. In geval van een voltijdstudie mogen er maximaal vijf maanden zitten tussen aanvraagtermijn en start opleiding.

  • Maximaal één toekenning van STAP-subsidie per jaar.

Waarom is het verstandig om het STAP-budget zo snel mogelijk aan te vragen?

De overheid heeft een jaarlijks STAP-budget vrijgemaakt voor 200.000 tot maximaal 300.000 mensen. Iedere twee maanden wordt een deel van dat jaarlijkse budget toegekend. Wanneer het maximum budget voor die twee maanden is bereikt, stopt de mogelijkheid om in die periode STAP-subsidie aan te vragen en moet je het in de periode daarna opnieuw proberen. Voor de STAP-subsidie gelden de oer-Hollandse principes ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ en ‘op is op’.

Leven lang ontwikkelen

De overheid stimuleert onder het programma Leven lang ontwikkelingen op meerdere manieren de ontwikkeling en scholing van volwassenen op de arbeidsmarkt. Enkele andere regelingen zijn:

Auteur

Michiel van de Peppel

Michiel is een veelzijdige tekstschrijver met ervaring in de journalistiek, marketingcommunicatie en PR. Hij schrijft graag over ondernemerschap, ook vanuit zijn eigen ervaring. Sinds 2011 runt hij zijn eigen communicatiebureau: WYZYN COMMUNICATIE in Amersfoort. In 2021 kwam daar Consortius bij, een gespecialiseerde service voor wetenschapscommunicatie. Kortom: Michiel is een ondernemende duizendpoot, net zoals de meeste MKB-ondernemers. Zijn doel: lekker leesbaar en onderscheidend informeren, waar mogelijk met enige diepgang.