Acquisitiefraude is strafbaar

Spooknota's zijn bij wet verboden

24 februari 2020

Onder acquisitiefraude wordt verstaan het misleiden van slachtoffers door bijvoorbeeld ongevraagd advertenties te plaatsen. Of door advertenties te plaatsen in een nutteloze gids met een zeer kleine oplage. Deze vorm van fraude wordt ook wel advertentiefraude genoemd. Jarenlang konden oplichters spookfacturen (een rekening voor vage diensten) sturen waarvan ze de betaling ook nog af konden dwingen. Tegenwoordig is deze manier van werken verboden.

Hoe werkt de misleiding?

Advertentiebedrijven bellen commerciële bedrijven met een voorstel om een advertentie te plaatsen in bijvoorbeeld een bedrijvengids. Onder verkeerde voorwendselen wordt de advertentie aanbevolen. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over een oplage van tienduizenden gidsen, terwijl er nauwelijks gidsen waarin de advertentie staan worden uitgegeven. Of er wordt verzwegen dat het om een maandelijkse plaatsing gaat. Deze vormen van misleiding wordt acquisitiefraude genoemd.

Wet acquisitiefraude

Deze wet is per 1 juli 2016 ingegaan om misleiding door malafide bedrijven in de toekomst te voorkomen. Door de wet is het eenvoudiger geworden om onder een contract uit te komen. Dat kan als er bij het afsluiten cruciale informatie achterwege is gelaten. Deze wet moet spookfacturen voorkomen. Dat zijn facturen voor opdrachten die betiteld kunnen worden als acquisitiefraude.

Acquisitiefraude was een grote schadepost voor het mkb

Acquisitiefraude was tot juli 2016 uitgegroeid tot een professionele en georganiseerde vorm van criminaliteit. Het kostte het bedrijfsleven jaarlijks naar schatting 480 miljoen euro en dupeerde duizenden ondernemers voor vaak forse bedragen. Dit gebeurde met name via spooknota's. Voorheen was het gek genoeg niet strafbaar om bedrijven op deze manier op te lichten. Alleen consumenten hadden bescherming via de wet Oneerlijke Handelspraktijken.

Bron: MKB-Nederland

Auteur

Raphael Klees