Hetzelfde bedrijf, twee compleet verschillende waarderingen

Column Rob Beeren | Diligence

04 februari 2019

Laatst weer eens meegemaakt hoe de visies van koper en verkoper op de waarde van een bedrijf totaal uit elkaar kunnen liggen. En het gekke is: beiden hebben gelijk! Vanuit hun eigen perspectief weliswaar, maar dat maakt nu eenmaal dat er altijd discussie zal zijn over de waardering.

De feiten: het bedrijf (een eenmanszaak met een goed product en een uitstekende naam in de markt) doet een (stabiele) omzet van € 300.000 en een (stabiele) winst vòòr ondernemersbeloning van € 80.000. De onderneemster heeft de zaken zo goed op orde dat zij haar werkzaamheden voor de onderneming in de loop der jaren heeft gereduceerd tot gemiddeld één dag per week. Op de andere dagen is zij druk met studie en andere activiteiten. Zij heeft besloten de onderneming te willen verkopen, juist omdat het goed loopt en omdat zij andere dingen in het leven wil doen. Zij heeft geen zin meer om alleen nog “op de winkel te passen”. Ten behoeve van de waardering van de onderneming neemt zij de € 80.000 winst als uitgangspunt en normaliseert die met een ondernemersbeloning van € 16.000 (een vijfde van € 80.000 voor één dag werk in de week). Als genormaliseerde winst resulteert aldus € 64.000. Vermenigvuldigd met een factor van ruim 4,5 (haar uitgangspunt) brengt dat ons op een waardering (en een vraagprijs) van ca. € 300.000 (vrijwel allemaal goodwill in een activa-transactie).

De koper, met wie zij in onderhandeling geraakt, heeft haar eigen perspectief: zij koopt de onderneming om te groeien, wil gaan investeren en wil er vol tegenaan. Zij rekent derhalve met een arbeidsinspanning van haarzelf op basis van full time. Rekenend met dezelfde arbeidsbeloning op 100% basis van € 80.000 komt zij op een genormaliseerde winst van € 0 op het huidige niveau van € 300.000 omzet. Dat is natuurlijk niet reëel, want tegenover haar full-time inspanning staat een hogere omzet dan de huidige, zo mag verwacht worden. De groei van de omzet zal minimaal de kosten van haar arbeidsbeloning moeten goedmaken. Aldus komt zij op een waarde (en een bieding) van € 100.000.

Dat betekent € 200.000 verschil in waardering op een vraagprijs van € 300.000 en een bieding van € 100.000! En beide onderneemsters hebben gelijk. Allebei vanuit hun eigen perspectief.

Na onderhandeling is de prijs afgemaakt op € 125.000, waarvan een stukje als earn-out, dat pas toegekend wordt als het resultaat van de onderneming de komende twee jaar aan bepaalde criteria voldoet. Natuurlijk valt de opbrengst van haar onderneming de verkoopster tegen en zou zij - als ze niet verkoopt - de koopsom in twee jaar tijd ontvangen als winst uit onderneming. Maar ze was klaar met de onderneming en wil echt iets anders. De koopster zal vol aan de bak moeten om de koopsom binnen 4 tot 5 jaar terug te verdienen.

Waardebepaling, een altijd boeiend fenomeen.

Auteur

Rob Beeren