Waar moet ik op letten als ik een uitzendkracht in dienst wil nemen?

Vraag van de week 5 - 2018

30 november 2018

Hoe dan ook: let op of je misschien als ‘opvolgend werkgever’ geldt. Dat kan problemen voorkomen met het arbeidscontract of (de hoogte van) een eventuele ontslagvergoeding. Dit leggen we hieronder uit.

Burnout bij personeel herkennen

De wet schrijft voor dat je als werkgever met een werknemer maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan kunt gaan. De termijn waarbinnen dit moet gebeuren heeft de overheid teruggebracht van 36 naar 24 maanden. Hierna ben je als werkgever verplicht afscheid te nemen of een vast contract aan te bieden. 

Dit heet ook wel de ketenregeling of ketenbepaling. In de meeste gevallen wordt de keten doorbroken op het moment dat een werknemer van werkgever wisselt. 

Stel, je hebt sinds een jaar een uitzendkracht op de werkvloer over wie je zeer tevreden bent. Als beloning bied je hem of haar een contract voor bepaalde tijd aan. Je gaat er wellicht vanuit dat je de ketenregeling hiermee doorbreekt en je opnieuw drie tijdelijke contracten binnen twee jaar kunt aanbieden. Maar klopt dat wel?

De kans is groot dat je ernaast zit. In een situatie als bovenstaande zul je vaak worden gezien als ‘opvolgend werkgever’. Je moet dan rekening houden met de contracten die de vorige werkgever (in bovenstaande het uitzendbureau) heeft uitgedeeld. Is die vorige werkgever al twee tijdelijke contracten aangegaan? En ben jij opvolgend werkgever? Dan kun jij nog maar één tijdelijk contract met de werknemer overeenkomen. De grens van drie tijdelijke contracten wordt daarmee bereikt.

Dan wordt de vraag belangrijk: wanneer ben je ‘opvolgend werkgever’? Dat is te bepalen aan de hand van de volgende criteria:

  • Er is sprake van twee verschillende werkgevers.

  • De functie van de werknemer bij de nieuwe werkgever blijft min of meer hetzelfde.

  • Het initiatief van overgang van de ene naar de andere werkgever moet uitgegaan zijn van de (oude) werkgever

Vaak is er ook sprake van een overgang van werkzaamheden, klanten en activiteiten van de ene naar de andere werkgever. Ook dan ben je opvolgend werkgever.

Sinds de invoering van de nieuwe wetgeving op het gebied van het arbeidsrecht is dit een actueel thema dat steeds vaker onderwerp is van gerechtelijke procedures. Het is dan ook raadzaam om bij een beoogde nieuwe werknemer na te gaan of je als werkgever wellicht te maken hebt met opvolging en de bijbehorende consequenties. Dit voorkomt de problemen met het arbeidscontract of (de hoogte van) de ontslagvergoeding. Doe dit door de hierboven genoemde criteria voor jezelf te beantwoorden.

Heb je vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met een van de bedrijfsadviseurs van MKB Servicedesk door te bellen naar 088-652 00 50 of te mailen naar advies@mkbservicedesk.nl.

Sven Koelewijn

Adviseur bij MKB Servicedesk