Uurtarieven van zzp’ers in 2024: gemiddeld € 81, kloof tussen man en vrouw

Loonkloof ook onder zzp’ers, maar onderhandelen werkt

samenwerken-man-vrouw-kantoor-laptop-contract-tablet

Zzp’ers in Nederland hebben een uurtarief van gemiddeld € 81. Opvallend is het verschil tussen mannen en vrouwen. Mannelijke zzp’ers krijgen een hoger uurtarief dan vrouwelijke zelfstandigen voor hetzelfde werk. Dat blijkt uit onderzoek van online bank Knab onder meer dan 10.000 zzp’ers.

Uurtarief hoogopgeleide man flink hoger dan hoogopgeleide vrouw

Vooral onder hoogopgeleide zzp’ers blijken de verschillen tussen mannen en vrouwen groot. Mannelijke zzp'ers met een masterdiploma factureren gemiddeld zo'n 13% meer dan vrouwen voor hetzelfde werk. Bij zelfstandigen met een bachelordiploma is dat zelfs 16%. Bij zzp'ers die geen studie hebben afgerond is het verschil aanzienlijk kleiner: ongeveer 4%.

Vrouwen wel net zo tevreden over uurtarief

Ongeveer evenveel mannen (65%) als vrouwen (64%) geeft aan tevreden te zijn met hun huidige uurtarief. Mannen noemden zichzelf vaker een goede onderhandelaar (58%) dan vrouwen (39%). Daarnaast geeft 40% van alle zzp’ers aan een slecht beeld te hebben van de uurtarieven die hun concurrenten rekenen.

Uurtarief zzp gemiddeld € 81

Het gemiddelde uurtarief van alle zzp'ers in Nederland is € 81, exclusief btw. Zzp’ers factureren gemiddeld 27 uur per week aan hun opdrachtgevers. Als zelfstandige kun je het meest verdienen bij de overheid (€ 101 per uur), in de zakelijke dienstverlening (€ 99 per uur) en ICT-sector (€ 98 per uur). In de horeca is het gemiddelde uurtarief van zzp’ers het laagst: € 49.

Verder spelen opleidingsniveau en ervaring een belangrijke rol. Zzp’ers met een masterdiploma vragen gemiddeld 29% meer dan zzp’ers met een bachelor-diploma en bijna twee keer zoveel als zelfstandigen die geen studie hebben afgerond. Ook per regio zijn er duidelijke verschillen. Zo verdient een Utrechtse zzp'er gemiddeld 21% meer per uur (€ 87) dan een zelfstandige in Friesland (€ 72).

Uurtarief bepalen of verhogen?

Ben jij zzp’er en wil je een goed uurtarief vragen? Benut dan de volgende tips:

Ook als je ondernemer bent in het mkb en weleens zzp’ers inhuurt is het goed te weten welke uurtarieven gangbaar zijn in jouw sector en regio.

Loonkloof in mkb verkleinen

Uit eerder onderzoek van MKB Servicedesk en de Van Spaendonck Groep bleek al dat veel vrouwen minder betaald krijgen dan mannen: in 32 van de 50 beroepen is dat het geval. Opvallend is dat vrouwen in sommige branches gemiddeld juist meer verdienen. Zo verdienen vrouwen in de hoveniersbranche en de jeugdzorg meer dan mannen. Daarentegen verdienen vrouwen die onder de tandartsassistenten-cao vallen of werkzaam zijn in de reisbranche minder dan hun mannelijke collega's.

Onderhandelen over uurtarief werkt

Goed onderhandelen over je uurtarief loont, zo blijkt uit eerder genoemd onderzoek van Knab. Als je de tarieven vergelijkt van mannen en vrouwen die zichzelf 'zeer goed' in onderhandelen vinden, dan blijken de verschillen tussen man en vrouw wel mee te vallen. “Dat de loonkloof nog bestaat in Nederland, mag helaas duidelijk zijn. Het is wel opvallend dat de loonkloof bijna afwezig is tussen mannelijke en vrouwelijke zzp’ers die zichzelf als zeer goede onderhandelaars omschrijven”, zegt Jade Karthaus, Hoofdredacteur bij MKB Servicedesk. 

Tussen sectoren blijken nog wel flinke verschillen te bestaan. Zo is in de ICT amper een loonkloof waarneembaar tussen de tarieven van mannelijke en vrouwelijke zzp'ers. Karthaus: “Hopelijk draagt meer transparantie over uurtarieven bij aan het verkleinen van de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen. Maar ik zie ook een rol voor opdrachtgevers om deze loonkloof voor minder goede onderhandelaars te verkleinen, bijvoorbeeld door zelf duidelijke kaders te hebben voor passende uurtarieven voor projecten die je uitzet. Of stel jezelf bijvoorbeeld de vraag: heb je eerder meer betaald aan een mannelijke zzp’er die hetzelfde werk verrichtte?”

Tip: Hoe ga jij om met de loonkloof? Zo dicht je het gat!

Wat vind je van dit artikel?

Raphael Klees

Auteur

Raphael Klees

Elke week probeer ik ondernemers in Nederland te inspireren en vooruit te helpen. Dat doe ik als redacteur en hoofdredacteur van verschillende zakelijke websites. Mijn doel is de informatie voor bedrijven zo helder en duidelijk mogelijk te maken. Daardoor kunnen ondernemers zich snel weer richten op hun bedrijfsvoering.