Hoe financier ik mijn innovatie?

Tips over het gebruik van subsidies om je idee te financieren

25 februari 2018

Regelmatig bellen ondernemers ons met de vraag hoe ze hun innovatief idee concreet kunnen maken en in de markt kunnen zetten. Vaak is het probleem dat ze geen geld hebben en opzoek zijn naar partijen die willen financieren. Banken en investeerders financieren geen plannen, maar bedrijven met producten die omzet opleveren.

Word lid van MKB Servicedesk

Boek: Toptrends voor Ondernemers

Pak die kans

Nederland wil graag een kenniseconomie zijn en voorop lopen op het gebied van innovaties. De overheid heeft daarom topsectoren aangewezen waarin Nederland wil uitblinken. Het MKB is daarbij de grootste innovator. Als jij als MKB-ondernemer met jouw innovatie bij kan dragen aan de topsectoren, dan heb jij kans op financiële ondersteuning vanuit de overheid!

De overheid ondersteunt innovaties middels fiscale regelingen, subsidies en financieringen. De fiscale regelingen bestaan uit belastingkortingen op de loonbelasting (de WBSO voor R&D-werkzaamheden) en winstbelasting ( de EIA en MIA voor energie- en milieuvriendelijke investeringen).

Wat is subsidie

Subsidie is een financiële ondersteuning voor innovaties die bijdragen aan de doelstellingen van de subsidieverstrekker. De verschillende subsidieverstrekkers zijn: Europa, de Nederlandse overheid, de provincie en de gemeente. Totaal zijn er meer dan 2.500 subsidieregelingen waar je gebruik van kunt maken. Subsidies worden alleen verstrekt voor het innovatietraject en dus niet voor de marktintroductie. Ook wordt vaak geëist dat je samenwerkt met een andere MKB-onderneming of kennisinstelling en moet je onderneming financieel gezond zijn.

Focus op de business. niet op de subsidie

Met subsidies alleen kom je er niet. Ze dekken nooit 100% van je kosten. Jij moet zelf een deel van de ontwikkelingskosten financieren. Dit kan bijvoorbeeld door inbreng van je eigen tijd (arbeid). Het opstellen van een aanvraag voor subsidie is vaak complex en de aanvraag moet voldoen aan diverse regels. Ook worden er strenge eisen gesteld aan de administratieve verantwoording. Laat je hier dus goed bij adviseren!

Subsidiepot zoekt goed idee

Tenslotte financiert de overheid, nationale overheid (RVO) of de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM) daar waar banken niet mogen financieren en investeerders het niet aandurven. Dit doen zij middels kredieten, investeringen en garantstellingen. Zo heeft RVO twee aantrekkelijke financieringsinstrumenten: de vroege fase financiering en het innovatie krediet. RVO ondersteunt participatiemaatschappijen middels de zogenoemde seedcapital regeling door borg te staan voor een deel van hun investeringen, waardoor deze participatiemaatschappijen tot investering in startups kunnen overgaan.

Contact opnemen met je ROM leidt vaak tot innovatieve oplossingen. De ROM heeft tot doel de regionale economie te stimuleren. Zij kan naast financiering ook ondersteunen met advies en relevante netwerken. Ook voor overheid gerelateerde financieringen geld dat deze niet 100% dekkend zijn, enkel de ontwikkeling tot marktintroductie wordt gefinancierd en je moet aantonen dat je innovatie zowel maatschappelijk als financieel een grote impact gaat hebben.

MKB Servicedesk heeft deskundige adviseurs die de weg kennen binnen subsidieland en ervaring hebben in het opstellen van subsidie- en financieringsaanvragen. Bel gerust op om daarover te brainstormen.

Auteur

Martijn Croon