Wat is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)?

Loket NOW5 geopend en NOW6 aangekondigd voor Q1 2022

16 juli 2020 20 december 2021

Heb je personeel in dienst en maak je meer dan 20% omzetverlies door corona? Dan kun je tegemoetkoming voor loonkosten aanvragen. Wat houdt de NOW-regeling in en hoe vraag je die aan?

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom corona en ondernemen?

UPDATE: NOW6 aangekondigd

Met de NOW5 kreeg de NOW eerder al een doorstart. Maar inmiddels heeft het kabinet bekendgemaakt dat de NOW - net als andere steunmaatregelen - verlengd is tot en met maart 2022. In dit artikel lees je ook alles wat er op dit moment bekend is over de NOW6.

De NOW in het kort

De NOW is een tegemoetkoming voor werkgevers met personeel. Om banen te behouden voor je medewerkers (vaste en flexibele krachten) kun je een deel van de loonkosten vergoed krijgen. Met de vergoeding kun je lonen blijven doorbetalen. Aanvragen doe je via het UWV. De regeling bestond steeds uit tijdvakken van drie maanden. De NOW5 is voor twee maanden. De NOW6 is weer drie maanden.

 • NOW3.2: januari - maart 2021

 • NOW3.3: april - juni 2021

 • NOW4: juli - september 2021

 • NOW5: november - december 2021

 • NOW6: januari - maart 2022

Het loket voor de NOW5 is sinds 13 december 2021 geopend. Het loket voor de NOW6 gaat ergens in februari open. Je kunt tot en met 31 januari NOW5 aanvragen. Hoe je dat kunt doen, lees je aan het einde van dit artikel. 

NOW5: Wat verandert er?

In grote lijnen is de NOW5-regeling hetzelfde als de NOW4. Voor de NOW5 geldt:

 • Omzetverlies van minstens 20%

 • Een subsidiepercentage van 85%

 • September 2021 is de referentiemaand voor de loonsom.

 • De maximaal te vergoeden omzetverlies is 80%. 

 • Je kunt een maximale vergoeding krijgen van twee keer het maximale dagloon.

Naast overeenkomsten met de NOW4 zijn er ook veranderingen.

De veranderingen

 • Ook starters kunnen NOW5 aanvragen (werkgevers die na 1 februari 2020 en 30 september 2021 gestart zijn).

 • De loonsomvrijstelling gaat van 10% (NOW 3&4) naar 15%. Dat houdt in dat de loonsom nu met 15% mag dalen zonder dat dit effect heeft op de subsidie die je krijgt.

 • Het omzetverlies wordt automatisch berekend over de maanden november en december 2021. Je kunt als werkgever niet meer de maanden kiezen waarover je het omzetverlies wilt laten berekenen.

 • September 2021 is de referentiemaand voor de loonsom.

Net als bij de NOW4 komt in de NOW5 de tegemoetkoming in de loonkosten neer op maximaal 68% van de loonsom, omdat het maximaal op te geven omzetverlies begrensd is op 80% (zie de berekening). In de NOW3 mocht je 100% omzetverlies opgeven en kon je maximaal 85% van de loonkosten terugkrijgen.

NOW6: Wat verandert er?

De overheid geeft aan dat de NOW6 bijna hetzelfde is als de NOW5. In de kamerbrief wordt gezegd dat het kabinet begin 2022 komt met de precieze voorwaarden. Daar wachten we dus nog op. Er zal onder andere nog gekeken worden naar de loonsomvrijstelling van de NOW5. Het kan zijn dat die in de NOW6 bijgesteld wordt. Natuurlijk houden we je op de hoogte.

Voorwaarden en kenmerken van NOW5

Als je NOW5 wilt aanvragen, moet je rekening houden met de volgende punten:

 • Je bedrijf is opgericht voor 30 september 2021

 • Je hebt een gemiddeld omzetverlies van 20% of meer in de maanden november en december 2021.

 • Het maximaal op te geven percentage omzetverlies is begrensd op 80%.

 • De huidige loonsom mag maximaal 15% dalen ten opzichte van de loonsom in februari 2021 zonder dat dit gevolgen heeft voor de tegemoetkoming.

 • De tegemoetkoming is van toepassing op vaste krachten, maar ook op flexibele krachten en payrollkrachten. Je betaalt iedereen 100% door.

 • Werkgevers die NOW5 aanvragen en tussen 27 november en 31 december 2021 een werknemer hebben ontslagen, hebben inspanningsverplichting om werknemers te begeleiden in een ‘van-werk-naar-werk-traject’. Ze moeten vóór het sluiten van het aanvraagloket hierover met UWV contact opnemen, anders volgt er een korting van 5% op de subsidie (zie het artikel over de subsidie NL Leert Door). 

 • Je blijft loonaangifte doen zoals in de normale situatie.

 • Er is een forfaitaire opslag van 40%.

 • Er geldt een vergoeding van maximaal 2 keer het maximale dagloon.

 • Er mogen geen dividend of bonussen uitgekeerd worden. Dit geldt voor heel 2021.

 • De NOW geldt ook voor DGA's en directeuren van bv's, mits zij premies betalen voor sociale werknemersverzekeringen.

Hoogte NOW berekenen

De tegemoetkoming is maximaal 85% van de loonkosten. Omdat het maximaal op te geven omzetverlies begrensd is op 80%, is de hoogte van de tegemoetkoming maximaal 85% van 80% van de loonkosten. Dat komt neer op maximaal 68% van de loonkosten. De vergoeding valt lager uit naarmate het omzetverlies lager is. Een paar voorbeelden:

OmzetdalingHoogte NOW 3.2 en 3.3Hoogte NOW 4-6
100%85%n.v.t.
80%68%68%
50%42,5%42,5%
40%34%34%
20%17%17%

Berekening omzetdaling

Voor de berekening van de omzetdaling wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende groepen. Het gaat erom dat je steeds een referentieperiode van twee maanden neemt. Als voorbeeld: als je onderneming is gestart voor 1 januari 2019, bereken je de omzetdaling door de omzet van 2019 door 6 te delen. Dit gemiddelde over 2 maanden vergelijk je met je verwachte omzet van de aan te vragen periode. Een overzicht van de verschillende groepen:

Start ondernemingReferentieperiode omzet
Vóór 01-01-201901-01-2019 t/m 31-12-2019 gedeeld door 6
Tussen 01-01-2019 en 01-02-2020V.a. de eerste volledige kalendermaand t/m 29-02-2020 gedeeld door het aantal volledige maanden, keer 2
Tussen 02-02-2020 en 01-07-202101-07-2021 t/m 31-10-2021 gedeeld door 2
Tussen 02-07-2021 en 30-09-2021V.a. de eerste volledige kalendermaand t/m 31-10-2021 gedeeld door het aantal volledige maanden, keer 2
Na 30-09-2021Geen recht op NOW

Het UWV heeft hier een rekentool voor gemaakt. 

Berekening loonsom

Voor de loonsom wordt het sociale verzekeringsloon gebruikt, met als richtlijn de loonsom van september 2021. Deze haalt het UWV uit de loonaangifte bij de Belastingdienst. Hier komt een opslag van 40% bovenop voor werkgeverslasten, zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er geldt een maximum van € 9.812,30 van het SV-loon per werknemer per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. 

Om een inschatting te maken van de hoogte in jouw situatie maak je een berekening met de simulatietool van het UWV

Nacalculatie en afrekening

Het voorschot wordt achteraf gecorrigeerd op basis van het daadwerkelijke omzetverlies.

Na de subsidieperiode moet je binnen 24 weken vaststelling van de subsidie aanvragen. Hier is in sommige gevallen een accountantsverklaring voor nodig. Op basis daarvan berekent het UWV binnen 22 weken het bedrag waar je daadwerkelijk recht op had, de eindafrekening. Als dit hoger uitvalt dan de ontvangen toeslag, ontvang je het restbedrag. Valt het lager uit, dan moet je dit terugbetalen. Hiervoor is een betalingsregeling mogelijk.

NOW5 aanvragen

De tegemoetkoming voor NOW5 vraag je aan bij het UWV. Het UWV noemt het overigens de zevende aanvraagperiode. Het loket is geopend sinds 13 december 2021. Het blijft geopend tot en met 31 januari 2022. Na goedkeuring van de aanvraag ontvang je het eerste voorschot 2 tot 4 weken later. Voor de aanvraag is geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig. Aanvragen doe je met je loonheffingsnummer. Houd de volgende dingen bij de hand:

 • Je loonheffingsnummer

 • Het verwachte omzetverlies

 • Het juiste rekeningnummer, waar de Belastingdienst ook te veel betaalde loonheffingen op terugstort

 • Een kopie van je bankafschrift van dit rekeningnummer

 • Als je al werktijdverkorting hebt aangevraagd: het zaaknummer 

 • Een printer en scanner (of telefoon met scanfunctie), je moet het formulier namelijk ondertekenen.

NOW6 aanvragen

Zoals het er nu uitziet, zal het loket voor de NOW6 de tweede helft van februari 2022 openen. Vanaf dat moment kun je je tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. De NOW6 zal de achtste aanvraagperiode zijn van de NOW. Meld je aan voor onze nieuwsbrief, dan blijf je altijd op de hoogte.

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.