Wat is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)?

Hoe vraag je de NOW aan?

16 juli 2020 11 december 2020

Als je meer dan 20% omzetverlies hebt door corona, kun je tegemoetkoming voor je personeelskosten aanvragen. Deze regel is vanaf 6 april actief. Wat houdt deze tijdelijke noodmaatregel in en hoe vraag je de tegemoetkoming aan? En wat zijn de regels van de huidige NOW 3.0?

Invulchecklist Corona

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom corona en ondernemen?

De NOW in het kort

Met de NOW kun je tegemoetkoming voor je loonkosten krijgen. De NOW 3.0 bestaat uit drie tijdvakken van ieder drie maanden, beginnend bij oktober 2020. Het eerste tijdvak van de NOW 3.0 kun je tot en met 27 december 2020 aanvragen. Dat geldt dus voor de tegemoetkoming voor de maanden oktober, november en december.

Meer over de coronamaatregelen lees je in het artikel Corona: wat moet je weten als ondernemer?

Voorwaarden voor de NOW

Als je een omzetverlies verwacht van minimaal 20%, kun je voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Dit is in NOW 3.0 maximaal 80% van de totale loonsom, afhankelijk van je omzetverlies. Dit vraag je aan bij het UWV.

Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden vanwege bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode en dat je het loon doorbetaalt. Daarom verstrekt het UWV een voorschot van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Dit voorschot wordt achteraf gecorrigeerd op basis van het daadwerkelijke omzetverlies. Lees hier in welke gevallen je loon moet doorbetalen. Als je minder loon doorbetaalt in de subsidieperiode, daalt je uiteindelijke tegemoetkoming ook. 

De NOW geldt niet voor DGA's, ondernemers en eigenaren. Directeuren van BV’s wel, als ze onder de werknemersverzekeringen vallen en daar premie voor wordt ingehouden op het loon. Als je eigen inkomen als ondernemer onder het sociaal minimum komt, kun je gebruik maken van de Tozo. Binnen de Tozo kun je ook een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. De NOW geldt ook voor uitzend- en payrollorganisaties. Ook flexwerkers vallen onder de regeling en oproepkrachten met een nulurencontract op basis van doorbetaling van het gemiddelde aantal uren over de afgelopen 3 maanden. 

Eerdere versies en huidige verlenging van de NOW

De eerste NOW kon je aanvragen tot en met vrijdag 5 juni. De tweede NOW tot en met 31 augustus 2020. In de verlenging, NOW 3.0, kun je tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor drie periodes van drie maanden vanaf 1 oktober 2020. Voor elke periode kies je of je gebruik van de NOW wil maken, je hoeft niet eerder gebruik te hebben gemaakt van NOW 1.0 of 2.0.

Veranderingen tijdvak 1: 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020

 • De subsidie wordt verlaagd naar maximaal 80% van de loonsom. In de tabel bij berekening omzetdaling, zie je de percentages bij verschillende hoogtes van omzetdaling.

 • De (maximaal) 10% van de loonsom die je nu niet meer als subsidie krijgt, wordt ingezet voor (om)scholing van je werknemers. De precieze regels hiervan worden nog bekend gemaakt.

 • Je mag maximaal 10% in loonsom dalen, zonder gevolgen voor de hoogte van de tegemoetkoming. Dit heet het vrijstellingspercentage. Dit gebeurt bijvoorbeeld door natuurlijk verloop van personeel, door ontslag of door je werknemers een vrijwillig loonoffer te vragen, een (tijdelijke) daling in loon. De boete voor bedrijfseconomisch ontslag uit NOW 1.0 en 2.0 vervalt.

Tijdvak 2: 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021

De NOW 3.0 zou gefaseerd per tijdvak versoberen. Gezien de tweede golf langer duurt dan verwacht, zijn de voorwaarden van het tweede tijdvak hetzelfde als het eerste tijdvak. Je kunt de tegemoetkoming voor dit tijdvak naar verwachting aanvragen vanaf 15 februari tot en met 14 maart 2021.

Tijdvak 3: 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021

Voor tijdvak 3 gelden in eerste instantie onderstaande voorwaarden. Die kunnen naar aanleiding van de loop van het virus natuurlijk worden aangepast. Naar verwachting is de tegemoetkoming voor dit tijdvak aan te vragen vanaf 17 mei tot en met 13 juni 2021.

 • De subsidie wordt maximaal 60% van de loonsom.

 • Het vrijstellingspercentage wordt 20%.

 • Het maximale subsidiebedrag per werknemer wordt verlaagd naar één keer het dagloon, oftewel € 4.769. Hiervoor was dit twee keer het dagloon, namelijk €9.538.

Voorwaarden die hetzelfde blijven

 • De opslag voor andere kosten dan loonkosten (bijvoorbeeld vakantiegeld) blijft 40%.

 • Als je gebruik maakt van de NOW, mag het bedrijf geen winst uitkeren aan aandeelhouders, geen bonussen aan het bestuur uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

 • Je ontvangt 80% van het subsidiebedrag meteen na de aanvraag, de overige 20% ontvang je na de vaststelling achteraf. Dat is bij de NOW 3.0 na de drie tijdvakken, dus in de zomer van 2021.

Hoe vraag je de Noodmaatregel aan?

De tegemoetkoming (NOW 3.0) vraag je aan bij het UWV. Dit is mogelijk tot en met 13 december. De eerste voorschotten ontvang je 2 tot 4 weken later. Dit voorschot ontvang je in drie termijnen. Voor de aanvraag is geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig. Aanvragen doe je met je loonheffingsnummer. Houd de volgende dingen bij de hand:

 • Je loonheffingsnummer,

 • Je verwachte omzetverlies, de berekening zie je hieronder, 

 • Het juiste rekeningnummer, waar de Belastingdienst ook te veel betaalde loonheffingen op terugstort,

 • Een kopie van je bankafschrift van dit rekeningnummer,

 • Als je al werktijdverkorting hebt aangevraagd: het zaaknummer, 

 • Een printer en scanner (of telefoon met scanfunctie), je moet het formulier namelijk ondertekenen. 

Let op: heb je je aangifte loonheffing nog niet verstuurd naar de Belastingdienst? Doe dit dan snel, want het UWV heeft die gegevens nodig voor de NOW-aanvraag. Je kunt vanwege de coronacrisis uitstel van betaling aanvragen, maar het is wel van belang om de aangifte alvast te doen. 

Berekening omzetdaling en loonsom

De tegemoetkoming in loonkosten is op basis van de omzetdaling, zie onderstaande voorbeelden voor de huidige NOW en het huidige en volgende tijdvak. Voor het derde tijdvak van de NOW 3 is de tegemoetkoming nog niet bekend.

OmzetdalingNOW 2.0 (t/m 31 sept)Tijdvak 1 (vanaf 1 okt. 2020)Tijdvak 2 (vanaf 1 jan. 2021)
100%90%80%80%
50%45%40%40%
25%22,5%20%20%

Download:
Verklaring NOW 1.0

Je omzetdaling bereken je door je omzet van 2019 door vier te delen. Dit vergelijk je met je verwachte omzet van de betreffende periode. Bij sommige bedrijven is het uitblijven van klanten pas later te zien in de omzet. In dat geval kun je ook een periode aangeven die één of twee maanden later start. Het UWV heeft een rekentool voor het berekenen van omzetdaling gemaakt. 

Voor de loonsom wordt het sociale verzekeringsloon gebruikt, met als richtlijn de loonsom van juni 2020 (in NOW 3.0). Deze haalt het UWV uit de loonaangifte bij de Belastingdienst. Hier komt een opslag van 40% bovenop, voor werkgeverslasten als de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er geldt een maximum van € 9.538 per werknemer per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. Als je loonaangifte per vier weken doet in plaats van per maand, wordt de loonaangifte van maart omgerekend naar een maand door het te verhogen met 8,33%.

In NOW 1.0 was de referentiemaand januari 2020 en de opslag 30%. In NOW 2.0 was de referentiemaand maart 20

20 en was de opslag 40%.

Nacalculatie en afrekening

Na de subsidieperiode (de drie maanden waarover je tegemoetkoming ontvangt) moet je binnen 24 weken vaststelling van de subsidie aanvragen. Hier is in sommige gevallen een accountantsverklaring voor nodig. Op basis daarvan berekent het UWV binnen 22 weken het bedrag waar je daadwerkelijk recht op had, de eindafrekening. Als dit hoger uitvalt dan de ontvangen toeslag, ontvang je het restbedrag. Valt het lager uit, dan moet je dit terugbetalen. 

Welke verklaring heb jij nodig voor de NOW 1.0? Lees het in het whitepaper Verklaring NOW 1.0!

Auteur

Evelien Mulder

Als content marketeer help ik onze partners met het bereiken van onze doelgroep: ondernemers. Eigenlijk creëer ik een win-win-win-situatie: wij bieden de ondernemer gratis relevante content, zoals een kennisartikel, whitepaper of bedrijfsscan. Deze content wordt gesponsord door een partner, die hiermee ondernemers bereikt. De derde win? Ik draag bij aan onze missie: Verhalen maken die verbinden. Ik ben begonnen bij MKB Servicedesk als ondernemerssupporter, ik ondersteunde ondernemers via onze verschillende platformen. Door deze ervaring weet ik precies welke uitdagingen, problemen en kansen ondernemers in hun dagelijks ondernemersleven tegenkomen. Sinds 2017 werk ik bij MKB Servicedesk & content marketing bureau Agency No9 als content marketeer.