Wat is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)?

Hoe vraag je de NOW aan?

16 juli 2020

Als je meer dan 20% omzetverlies hebt door corona, kun je tegemoetkoming voor je personeelskosten aanvragen. Deze regel is vanaf 6 april actief. Wat houdt deze tijdelijke noodmaatregel in en hoe vraag je de tegemoetkoming aan? En wat houdt de verlenging (NOW 2.0) in?

Invulchecklist Corona

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom corona en ondernemen?

Als je als ondernemer zwaar wordt getroffen door het coronavirus, kon je gebruik maken van de bestaande maar verruimde werktijdverkorting. Door het grote aantal aanvragen is deze op 17 maart vervangen door de 'Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud’ (NOW)'. De deeltijd-ww van de werktijdverkorting vervalt. Je werknemers kunnen in de NOW-regeling gewoon doorwerken, maar je krijgt een tegemoetkoming in de loonkosten. 

Voorwaarden voor de NOW

Als je een omzetverlies verwacht van minimaal 20%, kun je voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Dit is maximaal 90% van de totale loonsom, afhankelijk van je omzetverlies. Dit vraag je aan bij het UWV. Deze tegemoetkoming kun je aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart 2020. De aanvraag geldt voor drie maanden en kan eenmalig worden verlengd met drie maanden.  Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden vanwege bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode en dat je het loon doorbetaalt. Daarom verstrekt het UWV een voorschot van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Dit voorschot wordt achteraf gecorrigeerd op basis van het daadwerkelijke omzetverlies. Lees hier in welke gevallen je loon moet doorbetalen. Als je minder loon doorbetaalt in de subsidieperiode, daalt je uiteindelijke tegemoetkoming ook. 

De NOW geldt niet voor DGA's, ondernemers en eigenaren. Directeuren van BV’s wel, als ze onder de werknemersverzekeringen vallen en daar premie voor wordt ingehouden op het loon. Als je inkomen onder het sociaal minimum komt, kun je gebruik maken van de Tozo. Binnen deze regeling kun je ook een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen.  De NOW geldt ook voor uitzend- en payrollorganisaties. Ook flexwerkers vallen onder de regeling en oproepkrachten met een nulurencontract op basis van doorbetaling van het gemiddelde aantal uren over de afgelopen 3 maanden. 

Verlenging van de NOW

De eerste NOW kon je aanvragen tot en met vrijdag 5 juni. In de verlenging, NOW 2.0, kun je tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor juni, juli, augustus en september. Dit kan vanaf 6 juli tot en met 31 augustus 2020. Enkele wijzigingen in de verlenging: 

 • De opslag voor andere kosten dan loonkosten (bijvoorbeeld vakantiegeld) wordt verhoogd van 30% naar 40%.

 • De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020, dit was in de eerste regeling januari 2020.

 • Voor seizoensbedrijven van belang: In de huidige NOW-regeling wordt de loonsom in maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in maart tot mei hoger is dan in januari tot maart.

 • Als je gebruik maakt van de NOW, mag het bedrijf geen winst uitkeren aan aandeelhouders, geen bonussen aan het bestuur uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

 • Als je in de huidige NOW iemand wegens bedrijfseconomische redenen ontslaat, werd de subsidie verlaagd met de loonsom van deze persoon plus 50% ontslagboete. De correctie blijft bestaan, maar de 50% ontslagboete vervalt bij de NOW 2.0. Als je voor meer dan 20 werknemers bedrijfseconomisch ontslag aanvraagt, moet je overleggen met vakbond.

 • Bij aanvraag van de NOW 2.0 moet je verklaren dat je werknemers stimuleert om bij- en om te scholen.

Hoe vraag je de Noodmaatregel aan?

De tegemoetkoming (NOW 2.0) vraag je aan bij het UWV. Dit is mogelijk vanaf maandag 6 juli tot en met maandag 31 augustus. De eerste voorschotten ontvang je 2 tot 4 weken later. Dit voorschot ontvang je in drie termijnen. Voor de aanvraag is geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig. Aanvragen doe je met je loonheffingsnummer. Houd de volgende dingen bij de hand:

 • Je loonheffingsnummer,

 • Je verwachte omzetverlies, de berekening zie je hieronder, 

 • Het juiste rekeningnummer, waar de Belastingdienst ook te veel betaalde loonheffingen op terugstort,

 • Een kopie van je bankafschrift van dit rekeningnummer,

 • Als je al werktijdverkorting hebt aangevraagd: het zaaknummer, 

 • Een printer en scanner (of telefoon met scanfunctie), je moet het formulier namelijk ondertekenen. 

Het aanvraagformulier vind je hier. 

Let op: heb je je aangifte loonheffing nog niet verstuurd naar de Belastingdienst? Doe dit dan snel, want het UWV heeft die gegevens nodig voor de NOW-aanvraag. Je kunt vanwege de coronacrisis uitstel van betaling aanvragen, maar het is wel van belang om de aangifte alvast te doen. 

Berekening omzetdaling en loonsom

De tegemoetkoming in loonkosten is op basis van de omzetdaling, in plaats van werkurendaling. De volgende voorbeelden zijn gegeven: 

 • Met een omzetdaling van 100% is de tegemoetkoming 90% van de loonsom;

 • Met een omzetdaling van 50% is de tegemoetkoming 45% van de loonsom;

 • Met een omzetdaling van 25% is de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom. 

Je omzetdaling bereken je door je omzet van 2019 door vier te delen. Dit vergelijk je met je verwachte omzet van 1 maart tot 1 juni. Bij sommige bedrijven is het uitblijven van klanten pas later te zien in de omzet. In dat geval kun je ook een periode aangeven die één of twee maanden later start. Het UWV heeft een rekentool voor het berekenen van omzetdaling gemaakt. 

Voor de loonsom wordt het sociale verzekeringsloon gebruikt, met als richtlijn de loonsom van januari 2020. Deze haalt het UWV uit de loonaangifte bij de Belastingdienst. Hier komt een opslag van 30% bovenop, voor werkgeverslasten als de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. In NOW 2.0 is dit 40% en is de referentiemaand maart 2020. Er geldt een maximum van €9.538 per werknemer per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. Als je loonaangifte per vier weken doet in plaats van per maand, wordt de loonaangifte van maart omgerekend naar een maand door het te verhogen met 8,33%.

Nacalculatie en afrekening

Na de subsidieperiode (de drie maanden waarover je tegemoetkoming ontvangt) moet je binnen 24 weken vaststelling van de subsidie aanvragen. Hier is een accountantsverklaring voor nodig. Op basis daarvan berekent het UWV binnen 22 weken het bedrag waar je daadwerkelijk recht op had, de eindafrekening. Als dit hoger uitvalt dan de ontvangen toeslag, ontvang je het restbedrag. Valt het lager uit, dan moet je dit terugbetalen. 

Auteur

Evelien Mulder

Als content marketeer help ik onze partners met het bereiken van onze doelgroep: ondernemers. Eigenlijk creëer ik een win-win-win-situatie: wij bieden de ondernemer gratis relevante content, zoals een kennisartikel, whitepaper of bedrijfsscan. Deze content wordt gesponsord door een partner, die hiermee ondernemers bereikt. De derde win? Ik draag bij aan onze missie: Verhalen maken die verbinden. Ik ben begonnen bij MKB Servicedesk als ondernemerssupporter, ik ondersteunde ondernemers via onze verschillende platformen. Door deze ervaring weet ik precies welke uitdagingen, problemen en kansen ondernemers in hun dagelijks ondernemersleven tegenkomen. Sinds 2017 werk ik bij MKB Servicedesk & content marketing bureau Agency No9 als content marketeer.