NOW: wat is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid?

NOW eindigt per 1 oktober 2021

16 juli 2020 01 september 2021

Heb je personeel in dienst en maak je meer dan 20% omzetverlies door corona, dan kun je tegemoetkoming voor loonkosten aanvragen. Wat houdt de NOW-regeling in en hoe vraag je die aan?

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom corona en ondernemen?

De NOW in het kort

De NOW is een tegemoetkoming voor werkgevers met personeel. Om banen te behouden voor je medewerkers (vaste en flexibele krachten) kun je een deel van de loonkosten vergoed krijgen. Met de vergoeding kun je lonen blijven doorbetalen. Aanvragen doe je via het UWV. De regeling bestaat uit drie tijdvakken van ieder drie maanden:

 • NOW 3.2: januari - maart 2021

 • NOW 3.3: april - juni 2021

 • NOW 4: juli - september 2021

De NOW eindigt per 1 oktober 2021. Meer over de coronamaatregelen lees je in het artikel Corona: wat moet je weten als ondernemer?

NOW4: Wat verandert er?

In grote lijnen is de NOW4-regeling hetzelfde als de NOW3. De grootste verandering in NOW4 zit hem in het feit dat het maximaal op te geven omzetverlies is begrensd op 80%. Voor bedrijven waarvoor het omzetverlies tussen de 20% en 80% ligt, verandert er niets.

De NOW4-vergoeding is gebaseerd op de loonsom van februari 2021. In de NOW4 is de tegemoetkoming in de loonkosten maximaal 68% van de loonsom, omdat het maximaal op te geven omzetverlies begrensd is op 80% (zie de berekening). In de NOW3 mocht je 100% omzetverlies opgeven en kon je maximaal 85% van de loonkosten terugkrijgen. De NOW4 biedt een tegemoetkoming voor de periode juli tot en met september 2021 en is aan te vragen tot en met 30 september 2021. 

NOW ook voor omzetverlies door wateroverlast Limburg

De Rijksoverheid geeft te kennen dat bedrijven die omzetverliezen lijden door de overstromingen in Limburg ook beroep kunnen doen op de NOW4. Ook deze aanvraag kan ingediend worden via het UWV.

Voorwaarden en kenmerken van NOW 4

Vanaf 26 juli 2021 is de NOW 4 aan te vragen, de zesde aanvraagperiode van de NOW. Voor je aanvraag is het belangrijk rekening te houden met de volgende punten:

 • Je bedrijf is opgericht voor 2 februari 2020

 • Je hebt een gemiddeld omzetverlies van 20% of meer in de periode juli-september 2021.

 • Het maximaal op te geven percentage omzetverlies is in de NOW4 begrensd op 80%.

 • Als je eerder gebruik hebt gemaakt van NOW 3.3 (vijfde aanvraagperiode), dan moet de aanvraag voor NOW 4 aansluiten op de vorige periode van 3 maanden.

 • De huidige loonsom mag maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in februari 2021 zonder dat dit gevolgen heeft voor de tegemoetkoming.

 • De tegemoetkoming is van toepassing op vaste krachten, maar ook op flexibele krachten en payrollkrachten. Je betaalt iedereen 100% door.

 • Je hebt een inspanningsverplichting om personeel scholing aan te bieden (zie het artikel over de subsidie NL Leert Door). 

 • Bij bedrijfseconomisch ontslag moet melding gemaakt worden bij het UWV, omdat dit van invloed is op de NOW. 

 • Je blijft loonaangifte doen zoals in de normale situatie. 

 • Er mogen geen dividend of bonussen uitgekeerd worden. 

 • De NOW geldt ook voor DGA's en directeuren van bv's, mits zij premies betalen voor sociale werknemersverzekeringen.

Hoogte NOW berekenen

De tegemoetkoming is maximaal 85% van de loonkosten. Omdat het maximaal op te geven omzetverlies begrensd is op 80%, is de hoogte van de tegemoetkoming maximaal 85% van 80% van de loonkosten. Dat komt neer op maximaal 68% van de loonkosten. De vergoeding valt lager uit naarmate het omzetverlies lager is. Een paar voorbeelden:

OmzetdalingHoogte NOW 3.2 en 3.3Hoogte NOW4
100%85%n.v.t.
80%68%68%
50%42,5%42,5%
40%34%34%
20%17%17%

Berekening omzetdaling

De omzetdaling bereken je door de omzet van 2019 door vier te delen. Dit gemiddelde over 3 maanden vergelijk je met je verwachte omzet van de aan te vragen periode. Bedrijven die gestart zijn in januari of februari 2020 gebruiken het gemiddelde van de omzet in die periode, verrekend naar 3 maanden. Het UWV heeft een rekentool voor het gemaakt. 

Berekening loonsom

Voor de loonsom wordt het sociale verzekeringsloon gebruikt, met als richtlijn de loonsom van februari 2021. Deze haalt het UWV uit de loonaangifte bij de Belastingdienst. Hier komt een opslag van 40% bovenop voor werkgeverslasten, zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er geldt een maximum van € 9.812,30 van het SV-loon per werknemer per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. 

Om een inschatting te maken van de hoogte in jouw situatie maak je een berekening met de simulatietool van het UWV

Nacalculatie en afrekening

Het voorschot wordt achteraf gecorrigeerd op basis van het daadwerkelijke omzetverlies.

Na de subsidieperiode moet je binnen 24 weken vaststelling van de subsidie aanvragen. Hier is in sommige gevallen een accountantsverklaring voor nodig. Op basis daarvan berekent het UWV binnen 22 weken het bedrag waar je daadwerkelijk recht op had, de eindafrekening. Als dit hoger uitvalt dan de ontvangen toeslag, ontvang je het restbedrag. Valt het lager uit, dan moet je dit terugbetalen. Hiervoor is een betalingsregeling mogelijk.

Hoe vraag je NOW4 aan?

De tegemoetkoming voor NOW4 vraag je aan bij het UWV. Dit is mogelijk tussen 26 juli en 30 september 2021. Na goedkeuring van de aanvraag ontvang je het eerste voorschot 2 tot 4 weken later. De voorschotten ontvang je in drie termijnen. Voor de aanvraag is geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig. Aanvragen doe je met je loonheffingsnummer. Houd de volgende dingen bij de hand:

 • Je loonheffingsnummer

 • Het verwachte omzetverlies

 • Het juiste rekeningnummer, waar de Belastingdienst ook te veel betaalde loonheffingen op terugstort

 • Een kopie van je bankafschrift van dit rekeningnummer

 • Als je al werktijdverkorting hebt aangevraagd: het zaaknummer 

 • Een printer en scanner (of telefoon met scanfunctie), je moet het formulier namelijk ondertekenen.

Auteur

Jelle Bos

Als eindredacteur help ik ondernemers antwoorden te vinden op hun vragen. Ik doe graag onderzoek naar de meest uiteenlopende onderwerpen en zet deze om naar toegankelijke kennisartikelen. Daarbij voeg ik de ervaring en kennis die ik zelf heb opgedaan in zowel zeer grote als kleinere bedrijven.