Hoe doe ik marktonderzoek?

'Is daar wel een markt voor?'

25 maart 2020 26 november 2020

Je hebt een goed idee voor een nieuw product of een nieuwe dienst. Natuurlijk ben je zelf helemaal overtuigd van het nut en de noodzaak ervan, maar is de markt dat ook? Oftewel, hoe kijken anderen tegen jouw ideeën aan en is er markt voor? Om daarachter te komen, is het belangrijk om marktonderzoek te doen.

Klaar voor de volgende stap?

Onderzoeken

Met een marktonderzoek breng je de markt voor jouw nieuwe product of dienst in kaart. Je kijkt naar wie je klanten zijn, waar hun behoefte ligt en waar ze zich bevinden. Daarnaast is het belangrijk om in kaart te brengen welke concurrenten er in de markt aanwezig zijn en wat zij precies doen. Als je dat weet, kun je ook bepalen hoe je je van hen kunt onderscheiden. Een marktonderzoek bestaat uit verschillende delen:

Brancheonderzoek

Een brancheonderzoek geeft je inzicht in de ontwikkeling in de branche waarin je je begeeft. Het zegt veel over de haalbaarheid van je idee, product of dienst. Belangrijke vragen in een brancheonderzoek zijn bijvoorbeeld: ‘wat is de gemiddelde omzet?’, ‘wie zijn de belangrijkste spelers?’ en ‘wat zijn de trends en ontwikkelingen in de branche?’. Informatie over je branche kun je onder meer vinden bij de Kamer van Koophandel, het CBS en het Economisch Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf.

Klantenonderzoek

Met een klantenonderzoek maak je een analyse van je toekomstige klanten en hoe je ze bereikt. Met die informatie weet je hoe en waar je je klanten moet gaan benaderen. Belangrijke vragen in dit onderzoek zijn bijvoorbeeld: ‘welke klanten nemen je product of dienst af?’, ‘wat is de frequentie waarmee zij de dienst of het product afnemen?’ en ‘waarom nemen ze het af?’. Informatie over je doelgroep kun je vaak op internet vinden, bij het CBS of het Sociaal Cultureel Planbureau.

Concurrentieonderzoek

Als je weet wat je concurrenten doen, kun je bepalen hoe je je kunt onderscheiden. Daarom is het belangrijk om in kaart te brengen wie je concurrenten zijn. Die informatie kun je vinden in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Belangrijke vragen in deze analyse zijn bijvoorbeeld: ‘op welke doelgroep richt je concurrent zich?’, ‘welke producten of diensten bieden zij aan?’ en ‘hoe is hun prijsstellig en hoe maken ze reclame?’.

SWOT-analyse

Een van de extra onderdelen die je aan een marktonderzoek kunt toevoegen, is de SWOT-analyse. Met behulp van deze analyse kun je er achter komen wat jouw sterke en zwakke kanten zijn in de markt.

Methodes

Er zijn verschillende manieren om marktonderzoek te verrichten. Zo kun je een kwantitatief onderzoek uitvoeren waarbij je een grote groep mensen vraagt naar wat ze van jouw product, idee of dienst vinden. Dit levert cijfers op over een grotere steekproef van klanten waaruit je conclusies kunt trekken. Als je kiest voor een kwantitatief onderzoek is de groep mensen die je ondervraagt kleiner, maar zij kunnen uitgebreider reageren. In zo’n onderzoek probeer je zoveel mogelijk te weten te komen over de wensen, kenmerken en motieven van (potentiële) klanten.

Voor de uitvoering zijn diverse vormen denkbaar. Je kunt je voorstellen dat je voor een kwantitatief onderzoek online, telefonische of schriftelijke enquêtes gebruikt, terwijl je bij een kwalitatief onderzoek wellicht liever kiest voor een persoonlijk vraaggesprek of een groepssessie waarbij een discussie kan ontstaan die je verder helpen in je marktonderzoek.

Een marktonderzoek kun je zelf doen, maar ook uitbesteden. Er zijn marktonderzoeksbureaus die gespecialiseerd zijn in het ondervragen van (grote) groepen mensen, maar je kunt ook studenten inschakelen om je marktonderzoek uit te voeren.

Download:
Hoe maak ik een ondernemingsplan?

Hoe pak je het aan?

Een marktonderzoek begint met een vraag die scherp is geformuleerd. In de onderzoeksvraag moeten altijd de punten ‘wie, wat, hoe en wanneer’ terugkomen (of mogelijk drie van de vier, omdat er op de vierde een antwoord wordt gezocht). Daarna bepaal je je doelgroep, je methode en je aanpak. Ook hier ben je weer zo specifiek mogelijk, segmenteer de markt bijvoorbeeld naar branche, bedrijfsgrootte of regio. Maak vervolgens een planning waarbij je de tijd neemt voor iedere fase van het onderzoek, maar er wel voor zorgt dat het gehele onderzoek binnen een bepaald tijdsbestek afgerond is. Zo houdt je je resultaten actueel en bruikbaar. Stel eveneens een budget vast voor het onderzoek en zorg dat je weet waar je de benodigde investering vandaan kunt halen.

Vragenlijst

Dan kom je op het punt dat je een vragenlijst moet opstellen. Zo’n vragenlijst bestaat uit twee delen, enerzijds vragen over de achtergrond van degene die de vragen beantwoordt en anderzijds de vragen over je product, idee of dienst. Beperk het aantal achtergrondvragen tot maximaal acht eenvoudige vragen. De onderzoeksvragen formuleer je zo kernachtig mogelijk waarbij je ervoor zorgt dat ze goed aansluiten op je onderzoeksvraag. Je kunt je onderzoek zo uitgebreid maken als je wilt, maar realiseer je dat mensen bij te lange vragenlijsten snel afhaken en je dus minder respons op je onderzoek krijgt. In zulke gevallen kun je je afvragen of je de juiste methode hebt gehanteerd.

Respondenten werven is niet altijd even eenvoudig en is afhankelijk van je doelgroep. Zorg dat je een groep samenstelt die een goede afspiegeling van je doelgroep vormt. Je kunt vervolgens eerst een steekproef uitvoeren, waarbij je je vragenlijst voorlegt aan een kleine groep respondenten om te beoordelen of de onderzoeksvraag compleet genoeg is en de vraagstelling juist is. Als je tevreden bent, is het tijd om je onderzoek uit te voeren.

Tips

  • Denk goed na over je onderzoeksvraag en de vragen in je vragenlijst. Leveren ze de antwoorden op die je kunt gebruiken in je marktonderzoek?

  • Zorg voor een groep respondenten die representatief is voor de doelgroep die centraal staat in je onderzoeksvraag.

  • Maak een weloverwogen keuze voor de methode. Een enquête lijkt een snelle, eenvoudige vorm om onderzoek te doen, maar misschien blijkt een persoonlijk gesprek in jouw geval veel meer informatie op te leveren.

  • Zorg voor een extra paar ‘onafhankelijke’ ogen die meekijken naar zowel de onderzoeksvragen als de antwoorden en de verwerking daarvan. Realiseer je dat je met een gekleurde, subjectieve bril naar je eigen onderzoek kijkt.

Technische haalbaarheid

Natuurlijk wil je weten of je ideeën technisch realiseerbaar zijn. Daarvoor kun je aankloppen bij bedrijven die prototypes maken, zoals bijvoorbeeld een FabLab (Fabrication Laboratory). Het is belangrijk om je vinding te testen op bruikbaarheid, veiligheid , werkzaamheid en uiterlijke vorm. In Nederland bestaan verschillende FabLabs.

Via de WBSO-regeling is het mogelijk om subsidie te krijgen voor een analyse naar de technische haalbaarheid van projecten. De vereisten in de regeling zijn relatief streng, zo maar je analyse niet gericht zijn op een investeringsproject, een offerteaanvraag of een bestek voor het aanschaffen van producten of processen. De analyse moet betrekking hebben op een eigen mogelijk technisch wetenschappelijk onderzoeks- of ontwikkelingsproject en moet antwoord geven op vragen als: is het project technisch haalbaar? Kun je het uiteindelijke project gaan uitvoeren? Bij deze technische analyse spelen economische of financiële aspecten een zeer kleine rol. Heeft je analyse voor een groot deel betrekking op juist de economische en financiële haalbaarheid, dan kom je niet voor subsidie in aanmerking.

Auteur

Kim Loohuis