Meer geld voor innovatie bij mkb'ers

En ook meer mankracht

15 december 2009

Het mkb zal de komende jaren meer geld steken in innovatie. Het aandeel medewerkers dat zich specifiek met innovatie bezighoudt neemt iets af, maar daar staat tegenover dat meer medewerkers innovatie in hun takenpakket krijgen. Dat staat in de minirapportage ‘Innovatie in het MKB: Ontwikkelingen 1999-2007’ , van onderzoeksinstituut EIM.