Wat moet ik doen met asbest?

Informatie over asbest

28 februari 2013

Het hangt af van de aard van de asbest, de afscherming en de plaats of je het al dan niet moet verwijderen. Soms is het laten zitten van de asbest veiliger en beter voor de gezondheid dan het verwijderen ervan. Zeker als dat niet volgens de voorschriften gebeurd. Deze voorschriften staan in het asbestverwijderingsbesluit.

De stof asbest is gevaarlijk voor de gezondheid en tot 1990 is dit materiaal regelmatig gebruikt in de bouw van panden. Dit kan in verschillende vormen gebeurd zijn: platen van asbesthoudend cement zijn gebruikt in gevels en dakbeschot, in en rondom schoorstenen en in of bij de cv-installatie. Asbest wordt echter pas gevaarlijk voor de gezondheid als asbestvezels vrijkomen. Dit kan gebeuren als asbest in slechte staat verkeert of ondeskundig verwijdert wordt. Uiteindelijk kan het inademen van deze vezels de kans op longkanker en stoflongen vergroten.

Hechtgebonden asbest, zoals bijvoorbeeld in asbestcement, levert geen gevaar op wanneer het materiaal in goede staat verkeert en niet wordt bewerkt.  Hechtgebonden asbest kan daarom meestal beter blijven zitten. Bij losgebonden asbest kunnen er asbestvezels vrijkomen zonder dat het materiaal wordt bewerkt. Of maatregelen nodig zijn, hangt ervan af of het losgebonden asbest is afgeschermd, en of het asbest zich op een plaats bevindt waar mensen kunnen komen. Meestal kan alleen een materiaalanalyse uitsluitsel geven of een materiaal of product asbest bevat. De fabrikant of leverancier van het materiaal kan soms ook vertellen of er asbest aanwezig is. Als je asbest wilt verwijderen moet je in de meeste gevallen toestemming vragen aan de gemeente. Soms is het zo dat de gemeente de eigenaar van het asbest kan dwingen om maatregelen te nemen. Dit is het geval als de asbest niet-hechtgebonden is of in een zeer slechte staat verkeert.

Om het asbest te laten verwijderen kan je tegen betaling een deskundig asbestinventarisatiebedrijf of laboratorium inschakelen. Een overzicht van deskundige asbestinventarisatiebedrijven kan je opvragen bij de stichting Bouwkwaliteit. Voor een overzicht van laboratoria kan je contact op met de Raad voor Accreditatie.

Meer info over asbest vind je in het asbest dossier van het VROM. Daar worden ook nog meer gestelde vragen over asbest behandeld. Het dossier vind je via deze link. Mochten er verder nog vragen zijn, kan je het beste contact opnemen met de MKB Servicedesk. Wij kunnen je dan verder helpen zodat iedereen in een gezonde situatie kan werken.