Hoe regel je agrarische verblijfsrecreatie?

Wat zijn de regels van recreatie en het bestemmingsplan?

tenten, camping

Je hebt voor je een onderneming gaat starten altijd een bestemmingsplan nodig. Ook als je als agrariër een kleine camping op je land wilt beginnen. Wanneer mag je wel en wanneer mag je niet mensen laten logeren?

Het bestemmingsplan bekijken is één van de eerste dingen die je doet als je voor jezelf hebt besloten een kampeerboerderij te beginnen.

Gemeentelijk bestemmingsplan

In het bestemmingsplan staat of de gemeente wel of geen agrarische verblijfsrecreatie wil, zoals het officieel heet. Bekijk daarom altijd eerst de toelichting van het plan, dat is één van de twee delen van een bestemmingsplan. Daarin staat het beleid van de gemeente op het gebied van verblijfsrecreatie. Geheel nieuwe activiteiten kunnen ook helemaal apart zijn geregeld in een aparte vrijstellings- of wijzigingsbevoegdheid: dit is een apart artikel in het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is op te vragen bij je gemeente.

Wel een agrarische verblijfsrecreatie in bestemmingsplan

In het bestemmingsplan kun je vervolgens twee dingen vinden.

  1. De afmetingen van de plaats van recreatie (naast oppervlakte ook of het nieuwbouw is of niet).

  2. Het gebruik, dus welk soort verblijfsrecreatie. Er is in de meeste gemeenten onderscheid gemaakt tussen kamperen en verblijfsrecreatie in gebouwen.

Geen verblijfsrecreatie in bestemmingsplan

Als er niets in het bestemmingsplan geregeld is, betekent dat eigenlijk alles open ligt. Hierbij is belangrijk dat je kan lobbyen. Vraag aan de gemeenteraadsleden hoe ze tegenover je plan staan en wat hun standpunt is in het algemeen over verblijfsrecreatie. Plan bijvoorbeeld een voorbereidend gesprek met de wethouder. Ook kan je de steun van een landbouworganisatie zoeken. Door meerdere partijen om je heen te verzamelen sta je als lobbyist vaak een stuk sterker.

Geen goed plan

Als de gemeente wel open staat voor verblijfsrecreatie maar je plan wordt niet goed gevonden, bijvoorbeeld vanwege de locatie, dan is er niet veel dat je kunt doen. Je kunt je plan aanpassen of geduld hebben en veel lobbyen. Als een gemeente uiteindelijk wel wilt meewerken dan kun je vrijstelling krijgen van het bestemmingsplan. Dit heet Artikel 19 procedure.

Wat vind je van dit artikel?