Mag ik mijn bedrijfsruimte onderverhuren?

Wettelijke regelgeving onderverhuur

Mag ik mijn bedrijfsruimte onderverhuren
Vastgoed - mkb.law

Aankoop bedrijfspand vanuit privé of vanuit een BV?

In de huidige wetgeving is opgenomen dat de huurder het pand mag onderverhuren, tenzij de verhuurder hier redelijke bezwaren tegen heeft. Waar moet je als onderverhuurder als onderhuurder op letten bij onderhuur?

Onderhuur is mogelijk, tenzij in de huurovereenkomst een bepaling is opgenomen die dit verbiedt. Vaak zal de hoofdverhuurder echter al in de huurovereenkomst een bepaling opnemen dat onderverhuur niet toegestaan is. Let hier op als je een huurovereenkomst aangaat.

Is het toegestaan, dan is het raadzaam voor de onderverhuurder om in de overeenkomst dezelfde huurtermijn te gebruiken als die in zíjn overeenkomst staat.

Verbod onderhuur huurovereenkomst

Als de huurder in strijd met de huurovereenkomst het pand toch onderverhuurt, is dit voor de hoofdverhuurder een reden om de totale huurovereenkomst te beëindigen. Hier tegen in beroep gaan heeft dan geen enkel nut. Hierbij is geen verschil of de ruimte een bedrijfsruimte is (ook wel 290-bedrijfsruimte genoemd) of een overige bedrijfsruimte. Lees meer over de verschillen tussen een (middenstands)bedrijfsruimte en een overige bedrijfsruimte.

Schadevergoeding

De onderhuurder heeft in enkele gevallen recht op schadevergoeding. Dit is het geval als

  • De onderverhuurder onvoldoende heeft voorgelicht over de huurtermijn

  • De onderverhuurder bij de beëindiging van de hoofdhuurovereenkomst en de bepaling van het tijdstip voor ontruiming onvoldoende voor de belangen van de onderhuurder heeft gewaakt.

  • De hoofdverhuurder de huurovereenkomst heeft beëindigd met als reden het pand dringend zelf te moeten gebruiken en het gehuurde persoonlijk in duurzaam gebruik te nemen terwijl dat niet geval is.

Als de huurovereenkomst wordt beëindigd door de hoofdverhuurder kunnen zowel de verhuurder als de onderverhuurder aanspraak maken op een verhuis- en herinrichtingvergoeding. Deze vergoeding is landelijk geregeld.

Termijnen

Het is raadzaam als je onderverhuurt om de termijn van de overeenkomst gelijk te laten lopen aan de termijn van de hoofdhuurovereenkomst. Bij 290-bedrijfsruimte eindigt de onderhuurovereenkomst op de dag waarop de hoofdhuurder moet ontruimen. Ook als de opzegging door de rechter wordt opgelegd, moet de onderverhuurder het pand verlaten. Als het huurcontract rechtsgeldig wordt opgezegd door de onderverhuurder bij de hoofdverhuurder moeten ook de belangen van de eventuele onderhuurders mee worden gewogen. Hier geldt wel een verschil tussen 290-bedrijfsruimte en overige bedrijfsruimte. Bij overige bedrijfsruimte leidt de beëindiging van de huurovereenkomst niet automatisch tot beëindiging van de onderhuurovereenkomst. Daarom is het verstandig om ook hier de duur en de beëindigingmogelijkheden op elkaar af te stemmen. Erg afwijkende bedingen in de overeenkomst kunnen via de kantonrechter geregeld worden.

Kortom

Met de nieuwe regelgeving zoals die hier beschreven staat, wordt de onderverhuurder beter beschermd dan eerst.


Een onderneming oprichten en draaiende houden is natuurlijk een groot deel van wat een ondernemer doet. Maar vaak ben je afhankelijk van vastgoed om al je personeel en materiaal kwijt te kunnen. Aangezien dit een klein en specifiek onderwerp is, maar van hartstikke groot belang voor je onderneming, hebben wij samen met mkb.law een helpdesk opgezet voor de ondernemers die hiermee te maken krijgen.

Wat vind je van dit artikel?