Kwaliteit van arbeid, innovatie en ondernemerschap belangrijk voor bedrijfsleven

Ondernemers verwachten dat concurrentie concrete offshoring plannen heeft

15 december 2009

Uit een onderzoek van het Financieele Dagblad en Universiteit Nyenrode blijkt dat kwaliteit van arbeid, innovatie en ondernemerschap de drie belangrijkste thema's zijn voor ondernemers in 2008. Uit het onderzoek onder ondernemers en managers blijkt dat ondernemers weinig goeds op dit gebied verwachten van het kabinet.

Kabinet

Uit de ondernemersmonitor blijkt tevens dat een derde van de ondervraagden geen vertrouwen heeft dat het kabinet Balkenende een waardevolle bijdrage zal leveren aan de stimulering van de Nederlandse economie.

Offshoring

Ook werd bedrijven gevraagd naar mogelijke verplaatsing van activiteiten naar het buitenland. De resultaten stemmen grootdeels overeen met recent gepubliceerd onderzoek van Nyenrode. Een ruime meerderheid van de ondervraagden schat in dat haar concurrentie concrete plannen heeft om activiteiten naar het buitenland te verplaatsen. Als favoriete regio's komen uit het onderzoek naar voren: Azië (39%), Oost Europa (20%), West Europa (13%) en op een gedeelde 4e plaats Latijns Amerika en Afrika (ieder 9%).

Succesvol

De meningen over de meest succesvolle ondernemingen in Nederland waren verdeeld. Navigatiebedrijf TomTom kreeg 10% van de stemmen en werd daarmee het meest genoemd. Opmerkelijk is de derde plaats voor het verkochte en opgesplitste ABN Amro met 3% van de stemmen.

brond: Het Financieele Dagblad