Hoe repareer je als DGA een pensioenbreuk?

Fiscaal zakelijke inkoop van dienstjaren

04 november 2019

Als directeur-grootaandeelhouder wil je natuurlijk ook voldoende pensioenrechten opbouwen. Probleem is dat de fiscus de pensioenaanspraak voor de loonbelasting anders kan beoordelen dan de pensioenaanspraak voor de vennootschapsbelasting.

E-book Eerste hulp bij Groeien

Inkopen extra dienstjaren

Als dga heb je voor de loonbelasting de mogelijkheid om extra dienstjaren in te kopen bij je BV over de ontbrekende dienstjaren die je tot 8 juli 1994 bij een andere werkgever hebt gewerkt. Voor de loonbelasting geldt dit als een zuivere pensioenregeling en zullen er dus geen problemen met de fiscus ontstaan.

Hoewel er voor de loonbelasting dus geen problemen zijn, kan dat voor de vennootschapsbelasting anders liggen. Er kan namelijk sprake zijn van een zakelijke of onzakelijke last. Bij de beoordeling daarvan wordt gekeken naar de pensioenlast in relatie tot de totale arbeidsbeloning die je als dga ontvangt.

Als er sprake is van inkoop van extra dienstjaren voor een werknemer, dan komen de kosten van een dergelijke inkoop meestal volledig voor zijn rekening. Als je als dga in dat geval geen of een kleine bijdrage betaalt, zal de Belastingdienst al snel stellen dat de kosten voor je BV als werkgever zo hoog zijn dat geen redelijk denkende werkgever deze kosten voor zijn rekening zou hebben genomen als je niet tevens aandeelhouder zou zijn. Conclusie van de Belastingdienst is in dat geval, dat er geen sprake is van een zakelijke last en deze aftrekpost voor de vennootschapsbelasting daarom geschrapt wordt.

Ook wordt als een onzakelijke last beschouwd de verhoging van je salaris die gelijk is aan de eigen bijdrage die je moet betalen.

Wordt de pensioenbijdrage voor de dga als een onzakelijke last aangemerkt, dan constateert de fiscus tevens dat er een winstuitdeling heeft plaatsgevonden. Dat heeft weer tot gevolg dat je inkomen uit aanmerkelijk belang geniet.

Wat is fiscaal dan wel toegestaan?

Om allerlei discussies te voorkomen over zakelijk of onzakelijke last  heeft de fiscus bepaald dat per gewerkt jaar diensttijd maximaal één jaar extra diensttijd kan worden ingekocht zonder toetsing. Wanneer je als dga die fulltime werkt nog tien jaar te gaan heeft voor de pensioendatum, kun je na elk gewerkt jaar één jaar extra diensttijd inkopen. In dit geval dus tien jaar extra diensttijd. Je kunt uiteraard ook meer jaren inkopen, maar dan moet je er rekening meehouden dat de Belastingdienst waarschijnlijk gaat toetsen of de inkop wel zakelijk is.

Wil je snel weten hoe je je pensioen het beste kunt regelen? Doe dan de Pensioen- en inkomenscheck voor de dga en klik hier.