Wat zijn de uitgangspunten van Natura 2000?

De impact op de economie volgens MKB-Nederland

12 juni 2008 25 januari 2013

MKB-Nederland bepleit dat in de beheerplannen voldoende waarborgen aanwezig zijn voor het goed meewegen van de economische belangen. Op dit moment worden veel beheerplannen opgesteld; het kan niet zo zijn dat, zoals helaas reeds gebeurt, deze door ecologische bureaus worden opgesteld (“de kat op het spek binden…..:)