Wat doe je als de informatie van de verkoper niet klopt?

DE VRAAG VAN WEEK 35

28 januari 2009

Naar aanleiding van een advertentie koop je een transportvoertuig voor € 22.000,--. In de advertentie en op het kentekenbewijs staat dat het voertuig 250 PK zou moeten hebben. Nadat je het voertuig hebt gekocht, blijkt het motorvermogen tijdens het gebruik echter beduidend minder. Na onderzoek blijkt de motor slechts 150 PK te bezitten. Wat doe je?

Als je met een leverancier een koopovereenkomst sluit, dan heb je een bepaalde voorstelling van het artikel dat je koopt. Dat kan bijvoorbeeld zijn door de reclame, het verkooppraatje van de vertegenwoordiger of door de beschrijving die van het artikel in een advertentie wordt gegeven. van het artikel. Je mag daarbij in beginsel afgaan op de informatie die de verkoper jou verstrekt. Biedt hij je dus een voertuig aan met 250 PK, dan moet dat aantal PK's natuurlijk ook in de motor zitten.

Artikel voldoet niet aan verwachtingen

Het kan natuurlijk zijn dat het product niet voldoet aan je verwachtingen. Het voertuig blijkt bijvoorbeeld geen 250 maar 150 PK's te bezitten en vormt daarmee een gevaar op de weg. Er is door de verkopende partij dus, al dan niet bewust, een verkeerde voorstelling gegeven bij het sluiten van de koopovereenkomst van zaken geleverd. Je hebt in ieder geval niet gekregen wat je dacht te zullen krijgen.

Wat is dwaling?

Wanneer je leverancier in gebreke blijft met de nakoming van een verplichting, dan heeft hij dus wel het juiste geleverd maar is hij nog niet al zijn verplichtingen nagekomen. Je kunt dan de ontbinding van de overeenkomst inroepen. Klikhier als je daar meer over wilt weten. Blijkt er echter iets geleverd te zijn, wat totaal anders is dan je had mogen verwachten, dan heb je dus een overeenkomst gesloten op basis van een onjuiste voorstelling van zaken. Dat heet dan in juristentaal 'dwaling'

Je kunt daar alleen een beroep op doen als je bij een juiste voorstelling van zaken die overeenkomst nooit zou hebben gesloten. De verkeerde voorstelling moet dan wel gebaseerd zijn op informatie van je leverancier of omdat hij bepaalde informatie heeft verzwegen. Is er sprake van dwaling, dan kun je de overeenkomst ongedaan maken door de vernietiging van de koop in te roepen. Dat kan met een eenvoudig briefje waarin je aangeeft waarom de voorgestelde zaken niet kloppen.

Tip

Wanneer je terecht een beroep op dwaling doet, dan wordt daarmee de hele overeenkomst teruggedraaid en kun je je geld terugeisen.

Auteur: mr. Henk J. van Amerongen