Wat is een rolzitting?

Informatie over een rolzitting van de rechtbank

Wat is een rolzitting

Als je een eigen bedrijf hebt, kan het voorkomen dat je voor de rechter moet verschijnen en op een rolzitting aanwezig moet zijn. Hoe gaat een rolzitting in zijn werk?

Stel, je wordt als ondernemer edagvaard omdat je niet op tijd je factuur hebt betaald. De instantie die dan van jou een betalingstegoed heeft, kan jou dagvaarden via een deurwaarder. Deze dagvaarding ontvangen zowel jij als de kantonrechtbank. De sector Kanton zet de dagvaarding bij binnenkomst op de rol (in het systeem). Als je het niet eens bent met de eis, kan je in verweer gaan. Dit kan je schriftelijk doen. Toch is het beter om op de rolzitting aanwezig te zijn. 

Wat gebeurt er tijdens de rolzitting?

Tijdens een rolzitting bekijkt de kantonrechter hoe zaken ervoor staan. Naar aanleiding van deze zitting beslist de rechter hoe de procedure verder gaat. Er zijn twee mogelijkheden.

  • De eerste mogelijkheid is dat de eisende partij schriftelijk mag reageren op jouw verweer. Daar mag je dan later ook weer op reageren;

  • De tweede mogelijkheid is dat de kantonrechter jou en de tegenpartij uitnodigt voor een hoorzitting. Dat heet officieel een ‘comparitie van partijen’.

Hoe verloopt een Comparitie van partijen?

De zaak wordt daar helemaal doorgesproken en de rechter zal vragen stellen. De rechter zal ook onderzoeken of er een 'deal' tussen partijen gesloten kan worden. Soms hebben beide partijen immers een beetje gelijk.

Uitspraak De kantonrechter doet meestal een week of vier na de zitting schriftelijk uitspraak. Tegen de uitspraken over een vordering van meer dan 1.750 euro kunnen mensen in hoger beroep gaan bij een gerechtshof.        

Hoger beroep De rechter schrijft zijn beslissing op. Dat heet een vonnis. Wie het niet eens is met de beslissing kan in hoger beroep. Wie dit doet komt niet vanzelfsprekend bij de hogere rechter. Dit is het gevolg van een wetswijziging die al op 1 juli 2007 is ingegaan. De voorzitter van het gerechtshof beslist hier over. De uitspraak van het gerechtshof wordt arrest genoemd. Wie het niet eens is met deze uitspraak, kan in cassatie gaan bij de Hogeraad.

Wat vind je van dit artikel?