Dit moet er in een sommatiebrief staan

In 2018 zijn de voorwaarden veranderd.

Dit moet er in een sommatiebrief staan

Een boze brief waarin je oproept tot betalen heet ook wel een sommatiebrief. In dit artikel lees je wat er in moet staan, hoe je de wettelijke incassokosten (WIK) berekent en hoe je om moet gaan met incassokosten berekenen voor particulieren en bedrijven.

De inhoud van een sommatiebrief lijkt makkelijk, maar als je naast de hoofdsom ook de wettelijke (handels)rente en incassokosten wilt (kunnen) ontvangen, zorg dan voor de (juridisch) juiste inhoud. 

Op internet vind je veel voorbeelden van sommatiebrieven, alleen voldoen deze lang niet allemaal aan de eisen van de wet. Die zijn allemaal na te lezen in de wettenbank op Overheid.nl, in dit geval Burgerlijk Wetboek Boek 6

Het voordeel? Dat is altijd up-to-date. Het nadeel? Niet iedereen heeft er de tijd, zin en kennis voor om daar in te duiken. Die laten het maar al te graag aan een juridische specialist over.  

Sommatiebrief: dit moet er in staan

 1. De verschuldigde hoofdsom, met als bijlage bij voorkeur bewijs van bijv. de niet betaalde factuur;

 2. Sommatie tot betaling hoofdsom uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de sommatiebrief;

 3. Bij niet (tijdige) betaling zijn de buitengerechtelijke incassokosten ad EUR,-- verschuldigd + idem sommatie tot betaling (zie punt 2);

 4. Bij niet (tijdige) betaling is de wettelijke rente (berekend vanaf de vervaldatum/verzuim) verschuldigd + idem sommatie tot betaling (zie punt 2);

 5. Bij niet (tijdige) betaling van hoofdsom/ buitengerechtelijke incassokosten/rente aankondigen dat de vordering uit handen wordt gegeven aan een incasso advocaat.

Verschillende regels voor bedrijven en particulieren

Belangrijk om te weten is dat bedrijven direct incassokosten verschuldigd zijn nadat de betalingstermijn is verstreken. 

Bedrijven: 

In geval van een handelsovereenkomst als bedoeld in artikel 119a lid 1 of artikel 119b lid 1 bestaat de vergoeding van kosten bedoeld in lid 2 onder c uit ten minste een bedrag van 40 euro. Dit bedrag is zonder aanmaning verschuldigd vanaf de dag volgende op de dag waarop de wettelijke of overeengekomen uiterste dag van betaling is verstreken. Hiervan kan niet ten nadele van de schuldeiser worden afgeweken. Artikel 96 lid 4 Burgerlijk Wetboek Boek 6.

Particulieren niet. 

Particulieren:

De vergoeding volgens de nadere regels kan indien de schuldenaar een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, eerst verschuldigd worden nadat de schuldenaar na het intreden van het verzuim, bedoeld in artikel 81, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de vergoeding die in overeenstemming met de nadere regels wordt gevorderd, vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning. Artikel 96 lid 6 Burgerlijk Wetboek Boek 6

Verder is het belangrijk dat je de juiste termijnen gebruikt zoals beschreven in de wet. Anders loop je de kans dat je incassokosten verworpen kunnen worden als het tot een rechtszaak komt.

Om de dag van ontvangst van de sommatiebrief door debiteur te kunnen bewijzen, is mijn advies de sommatiebrief steeds met (digitale) handtekening van ontvangst aan debiteur te verzenden (volg de sommatiebrief bijvoorbeeld met track & trace). Of evt. via e-mail met ontvangst en – leesbevestiging aan de debiteur.

Dit laatste kan alleen volstaan als de ontvangst en – leesbevestiging van de ontvanger. Na ontvangst van de sommatiebrief/e-mail volgen en liefst ook nog een teken van leven van de debiteur in de vorm van een reactie op de sommatiebrief per e-mail.

Zo bereken je de hoogte incassokosten

De hoogte van de incassokosten volgt uit art. 2 van het “Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten":

 • - 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500 van de vordering;

 • - 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500 van de vordering;

 • - 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000 van de vordering;

 • - 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering;

 • - 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775.

 • - De in het eerste lid bedoelde vergoeding bedraagt ten minste € 40.

Sommatiebrief op laten stellen door een VIA advocaat

De VIA staat voor Vereniging van incasso- en procesadvocaten. Incasso- en procesadvocaten die lid zijn van de VIA zijn door strikte opleidingseisen altijd op de hoogte van de nieuwste wet- en regelgeving. Zij kunnen middelen hanteren die incassokantoren en deurwaarders niet mogen toepassen.

Wat vind je van dit artikel?

Auteur

Enno Schets