Albert Heijn zet leveranciers onder druk

Plek in het schap 2 procent duurder

Supermarktketen Albert Heijn gaat haar leveranciers 2 procent minder betalen over geleverde producten. Dat heeft het concern vorige week via een brief aan haar relaties meegedeeld. De prijsverhoging voor een plek in het schap van de winkels van Albert Heijn gaat in op 17 september 2012.

Albert Heijn spreekt in de brief (onderaan dit artikel downloadbaar) van een verhoging van 2 procent op de betalingskorting over de factuurwaarde. Meer dan duizend leveranciers hebben deze brief ontvangen. Zowel leveranciers van A-merken, als leveranciers die leveren voor ons huismerk of een stuk productie leveren”, licht een woordvoerder van Albert Heijn toe. Het gaat dus om al onze leveranciers, in binnen- en buitenland.

Redenen prijsverhoging

Volgens Albert Heijn wordt de komende tijd sterk geïnvesteerd in ‘medewerkers, merk, formule, merchandising, replenishment en winkels’. Het concern vindt het niet meer dan logisch dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is die gedeeld moet worden met de leveranciers. Nog een reden voor de extra korting op de inkoop, zo geeft het concern aan in de brief, is dat men wil focussen op groei. Dit voorjaar werden 78 C-1000 en 4 winkels van Jumbo overgenomen. Deze worden allemaal omgebouwd. Daarnaast is de retailer actief op de Duitse markt, en groeit het aantal winkels in België. Albert Heijn veronderstelt dat de leverancier hiervan profiteert en dus meebetaalt: ‘Als leverancier groeit u met ons mee, ondermeer door groei in volume. Om deze groei te faciliteren vinden wij het passend dat u hieraan bijdraagt.’

Reacties leveranciers

Daarmee zullen veel ondernemers de gevolgen ondervinden van de prijsverhoging van de supermarkt, die ingaat op 17 september 2012. Welk geldbedrag die 2 procent van de totale inkoop van Albert Heijn omvat, wil de woordvoerder van de supermarkt niet zeggen. Of Albert Heijn reacties heeft ontvangen van leveranciers, daar wil de woordvoerder van de supermarkt ook geen inhoudelijke uitspraak over doen. “Maar we hébben uiteraard reacties ontvangen en zijn met leveranciers in gesprek.”

Mág dat zomaar?

Als leverancier van producten aan de Albert Heijn, kun je deze extra korting flink gaan voelen in je portemonnee. Mededingingsspecialist Arnold Appelman van De Haan Huis Advocaten & Notarissen: “Dat kan in de duizenden euro’s lopen.” Op de vraag of Albert Heijn dit zomaar mag doen, antwoordt hij: “Leveranciers van supermarkten hebben meestal geen contract. Ze leveren op afroep, volgens de leveringsvoorwaarden van de supermarkt. Daarmee is er sprake van contractvrijheid, waardoor partijen over en weer veranderingen kunnen doorvoeren.” Dat geeft ook de woordvoerder van Albert Heijn aan: “Het is in onze branche niet ongebruikelijk om op deze manier de discussie te voeren. Het is een onderdeel van de prijsbepaling, zoals we straks ook weer opnieuw voor 2013 onderhandelen over de prijzen.”

Inkoopmacht

Appelman haalt het voorbeeld van de 600 grams verpakking van de ontbijtkoek van Peijnenburg aan. “In 2005 eiste Albert Heijn meer korting op dit product, waarop Peijnenburg besloot niet meer te leveren. De rechter verklaarde dat Albert Heijn die kortingseis mocht stellen, maar dat Peijnenburg daarop óók mocht besluiten niet meer te leveren.” In dit geval bleek namelijk geen sprake te zijn van inkoopmacht, de enige reden waarom een brief als die van de Albert Heijn in sommige gevallen niet verstuurd mag worden. “Bij inkoopmacht is een speler zó groot, dat hij eisen kan stellen omdát hij zo groot is. Zijn leveranciers kunnen dan niet anders dan instemmen. Maar dat zou alleen het geval zijn als Albert Heijn in Nederland 40 tot 50 procent van de inkoop voor haar rekening zou nemen. Dat is nog niet het geval, met andere grote spelers als Jumbo en Aldi in het veld”, aldus Appelman.

Als leverancier kun je niet veel meer doen dan instemmen met de hogere korting die Albert Heijn op je facturen neemt óf besluiten te stoppen met leveren aan de supermarktketen. Appelman: “In dat laatste geval draait het vaak uit op een schikking. Dan besluit een supermarkt het kortingspercentage iets te verlagen voor de specifieke leverancier. In het ideale geval zouden leveranciers en afnemers de prijzen voortaan schriftelijk moeten vastleggen, maar daar zijn supermarkten niet zo happig op.”

Meldpunt

Ondervind jij marktmacht aan de inkoopzijde van de markt? Ben je een leverancier of aanbieder en heb je te maken met een sterke (grotere) inkoper? Meld het op het Meldpunt Inkoopmacht van MKB Servicedesk.

Wat vind je van dit artikel?