Welk huwelijksvermogensregime past bij jou?

Altijd trouwen op huwelijkse voorwaarden?

15 augustus 2012

Als ondernemer heeft het trouwen ook een zakelijke kant. Want op basis van welk huwelijksvermogensregime trouw je? Ga je trouwen in algehele gemeenschap van goederen of toch maar op huwelijkse voorwaarden?

Je zult in ieder geval een bewuste keuze moeten maken, los van de roze wolk waarop je wellicht zit. In dit artikel helpt de MKB Servicedesk je op weg bij het maken van de juiste keuze.

Gemeenschap van goederen

Als je trouwt in gemeenschap van goederen, dan betekent dit dat al je schulden en bezittingen op één hoop worden gegooid. Ben je al gestart met een eigen bedrijf als je trouwt, dan ben je je meestal bewust van de risico’s. Het wordt natuurlijk anders als jij of je partner, of allebei na enkele jaren besluiten een eigen bedrijf te starten. Het kan dan natuurlijk goed gaan, maar het is niet ondenkbeeldig dat het eigen bedrijf niet goed loopt en dat dit uitmondt in een echtscheiding. Dan betekent het getrouwd zijn in de gemeenschap van goederen dat alle schulden en bezittingen door tweeën worden gedeeld. Bovendien kunnen de (dan ex-)partners na het huwelijk door schuldeisers nog steeds voor de helft van de in de huwelijksgoederengemeenschap aanwezige schulden worden aangesproken, ongeacht wat zij beiden onderling hebben afgesproken! Met huwelijkse voorwaarden hadden zij dit kunnen voorkomen.

Huwelijkse voorwaarden

Uitsluiting van enige gemeenschap van goederen. Je kunt ook trouwen onder algehele uitsluiting van enige gemeenschap van goederen. Als je verder niets regelt en de ondernemende partner komt te overlijden, dan heeft dit tot gevolg dat de onderneming in de nalatenschap valt. Over de nalatenschap en dus over de waarde van de onderneming moet de achterblijvende echtgenoot dan successierechten betalen.

Finaal verrekenbeding

Dit laatste kan voorkomen worden door in de huwelijkse voorwaarden een finaal verrekenbeding op te nemen. In dat geval zou het huwelijk niet conform de algehele uitsluiting van enige gemeenschap van goederen (de zogeheten ‘koude uitsluiting’) worden afgewikkeld, maar als was je in algehele gemeenschap van goederen gehuwd. Gevolg daarvan is dat de langstlevende echtgenoot slechts over de helft van de erfenis successierechten is. Via het finaal verrekenbeding behoort de andere helft immers al tot zijn vermogen.

Periodiek verrekenbeding

Bij het maken van huwelijkse voorwaarden kun je ook een periodiek verrekenbeding opnemen. Je spreekt dan af dat je alle inkomsten die je aan het einde van het jaar overhoudt met je partner zult delen. Daarbij kun je ook bepalen wat jullie onder inkomsten verstaan en of dus bijvoorbeeld je winst uit onderneming of de dividenduitkeringen uit je bedrijf daar onder vallen. Komt het huwelijk op enig moment ten einde, dan wordt gekeken op de periodieke verrekening ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Is dat niet het geval dan zal er alsnog verrekend moeten gaan worden, hetgeen een grote financiële belasting kan beteken en zelfs tot een gedwongen verkoop van de onderneming.

Toetsing gekozen huwelijksvermogensregime

Aangezien de omstandigheden tijdens het huwelijk kunnen wijzigen, is het niet ondenkbeeldig dat een wijziging van het huwelijksvermogensregime op zijn plaats is. Om die reden is het verstandig om bij tijd en wijle het gekozen huwelijksgoederenregime te laten toetsen aan de gewijzigde omstandigheden. Daarmee voorkom je in onvoorziene situaties, zoals bij overlijden of bij een scheiding onaangename verrassingen.

Auteur: mr Henk J. van Amerongen