Krediet voor kleine startende ondernemer beter toegankelijk

Netwerk Stichting Microkrediet Nederland groeit snel

26 september 2011

Staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken (PvdA) maakt de komende twee jaar 15 miljoen euro vrij voor het verstrekken van starterskrediet aan kleine ondernemers. De nieuwe Stichting Microkrediet Nederland gaat microkredieten tot 35 duizend euro leveren aan zowel uitkeringsgerechtigden als niet-uitkeringsgerechtigden, tegen een rente van zo’n 9%.

Banken dragen eenmalig 1,2 miljoen euro bij aan de exploitatie van de stichting, schrijft Heemskerk donderdag aan de Tweede Kamer. Hij verwacht dat tussen de 6% en 10% van de ondernemers de lening niet zal terugbetalen. De stichting is verantwoordelijk voor het beheer van de leningen en het screenen van ondernemersplannen op landelijk niveau.

Banken in Rotterdam, Leeuwarden en Lelystad verstrekken sinds juni vorig jaar microkredieten aan mensen met een uitkering die een eigen bedrijf willen starten. Het ministerie van Sociale Zaken staat borg voor de verstrekte kredieten. De eerste resultaten zijn volgens Heemskerk positief en er is besloten ook deze proef uit te breiden en te verlengen. Bij de nieuwe proef komen ook mensen zonder uitkering in aanmerking voor de kredieten, die vanaf begin 2009 worden verstrekt. Ook wordt het project uitgebreid naar de regio’s Tilburg en Hengelo. Starters kunnen door de borgstelling en bijbehorende begeleiding makkelijker een krediet krijgen bij een bank.

Beide pilots worden na twee jaar geëvalueerd, waarna een keuze kan worden gemaakt. Daarnaast wordt dit najaar de effectiviteit en efficiëntie van microkredieten op lokaal niveau getest. Om microfinanciering in Nederland professioneler aan te pakken wordt gewerkt aan een landelijk netwerk.

Overigens is het maximale bedrag dat ondernemers via een microkrediet kunnen lenen, in september 2011 verhoogd naar 50.000 euro.

Bron: Het Financieele Dagblad en De Pers.nl