Hoe maak ik mijn zaak veilig tegen diefstal?

Bijzondere Subsidieverordening Veilig Ondernemen Amsterdam

03 september 2014

De PAC's krijgen jaarlijks meer dan 2 miljoen alarmmeldingen. Veel daarvan worden rechtstreeks door de Particuleiere Alarm Centrales afgehandeld en in 90% blijkt het vals alarm te zijn. Hoe zorg je ervoor dat de politie actie neemt bij diefsal of inbraak?

Politie en particuliere alarmcentrales (PAC’s) hebben een convenant afgesloten over de verbetering van de procedures. Over de praktische invoering is uitvoerig van gedachten gewisseld met MKB-Nederland en VNO-NCW.

Sinds 1 april 2008 moeten inbraakalarmen op juistheid gecontroleerd kunnen worden. Om na te gaan of een alarm echt of vals is (zie ook de “Checklist verificatie inbraakalarm”) zijn de volgende verificatiemethoden zijn afgesproken.

Hoe toon ik aan dat het om een echte inbraak gaat?

1. Verificatie door personen. Bijvoorbeeld door een particuliere beveiliger die keyholding (sleutelhouderdienst) of collectieve surveillance (op een bedrijventerrein) verzorgt. Maar ook persoonlijke verificatie door de ondernemer zelf of buren is toegestaan.

2. Verificatie door de Particuliere Alarmcentrale met behulp van beeld (ip beveiliging camera’s) of geluid (microfoons).

3. Verificatie door de Particuliere Alarmcentrale op basis van meerdere alarmzones binnen het alarmsysteem die binnen 5 minuten geactiveerd

worden. Alarmsystemen waarop magneetcontacten op deuren en/of ramen en ruimtedetectie zijn aangesloten kennen veelal meerdere alarmzones. Ook zijn er alarmsystemen die alleen op basis van ruimtedetectie meerdere zones kennen (onderscheid tussen entreehal, directiekamer etc.). Vraag dit bij twijfel na bij een Particuliere Alarmcentrale of technisch beveiligingsbedrijf.

Voor een adequate beveiliging is het in bepaalde situaties aan te raden een combinatie van verificatiemethoden toe te passen.

Bekijk hiervoor de checklist in de Download bij dit document.

Wat is hetStandpunt MKB-Nederland?

Meer dan 90 procent van alle alarmmeldingen zijn momenteel vals. De politie is daar veel tijd aan kwijt die beter kan worden gestoken in de opvolging van echte alarmen en de opsporing van daders. Ondernemers en politie willen immers graag dat er snel wordt opgetreden wordt bij een inbraak- of overval.

Binnen het Actieplan Veilig Ondernemen van overheid en georganiseerd bedrijfsleven is daarom afgesproken dat het grote aantal valse alarmen moet worden teruggedrongen. Politie en beveiligingsbranche zijn daarop overleg gestart, teneinde procedures en opvolging van elektronische alarmen te verbeteren. MKB-Nederland en VNO-NCW hebben dit besluit onderschreven. Daarbij is aan partijen meegeven dat één en ander gerealiseerd dient te worden zonder -of met een minimum aan- extra kosten en/of administratieve lasten.

TIP: De subsidieregeling speciaal voor ondernemers in de Gemeente Amsterdam

De Gemeente Amsterdam wil ondernemers in Amsterdam bijstaan in het investeren  in de veiligheid van hun onderneming. Ondernemers krijgen 50 procent van de gemaakte kosten van een geselecteerd aantal veiligheidsactiviteiten van hen terug. Elke activiteit kent wel een maximum subsidiebedrag.

Wie komt er in aanmerking voor de regeling?

Ondernemers die willen investeren in veiligheidsactiviteiten in Amsterdam gevestigde ondernemingen of een Amsterdamse vestiging daarvan. Ook marktondernemers in Amsterdam komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking.

LET OP: De subsidie wordt alleen verstrekt voor nog niet uitgevoerde activiteiten (zie de BSVOA, art. 1.10).

Heb je dus al een investering gedaan, dan wordt de aanvraag afgewezen. Ook wanneer bij de gereedmelding blijkt (uit de bijlagen factuur en installatiedatum) dat de activiteiten reeds voor de datum van de aanvraag zijn uitgevoerd, zal de subsidie worden afgewezen.

Hoe werkt de regeling?

De regeling wordt uitgevoerd door het Loket Veilig Ondernemen en alle correspondentie en communicatie tussen de ondernemer en de gemeente loopt via dit loket. Direct gebruik maken van de regeling? Ga direct naar de website van de Gemeente Amsterdam en vul de formulieren in.