Wat zijn de gevolgen van de kredietcrisis op mijn financiën?

MKB-Nederland geeft ondernemers tips met betrekking tot de kredietcrisis

20 augustus 2012

De gevolgen van de kredietcrisis worden steeds duidelijker. Wat zijn nu zaken die een ondernemer kan doen om te anticiperen op verdere gevolgen?

Whitepaper Financiering: Waar let de bank op?

Ondernemers van kleine en middelgrote bedrijven melden bij MKB-Nederland nog weinig grote problemen, maar snel oplopende rentepercentages en niet nakomen van eerder gemaakte financieringsafspraken met banken zijn wel aan de orde. 

  • Maak een afspraak met je accountant of boekhouder en kijk naar de huidige financiële situatie in het bedrijf. Waar zou het bedrijf last van kunnen krijgen en wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen? Zo kun je handelen vanuit overzicht.

  • Zorg voor een strak debiteurenbeheer. Dit geeft op korte termijn liquiditeit, zonder dat je hiervoor dure rentelasten over kredietfaciliteiten hoeft te betalen. Mocht je vaker te maken krijgen met niet-betalende klanten, dan kun je overwegen om een kredietverzekering af te sluiten.

  • Als je een kredietbehoefte hebt of voorziet, denk dan ook eens aan andere bedrijfsfinancieringsmogelijkheden. Regionale ontwikkelingsmaatschappijen, participatiemaatschappijen en informal investment zijn goed bruikbare andere bronnen van vermogen. Gezien de hoge rentelasten die nu rusten op bancair krediet zijn deze langzamerhand concurrerend met rendementen die beleggers vragen. En als je geen winst maakt hoeft je ook geen rendement uit te keren. Bespreek deze mogelijkheden altijd met uw financiële adviseur, accountant of boekhouder. Zij kennen jou en jouw bedrijf goed en kunnen ook behulpzaam zijn bij het zoeken naar solide investeringspartners.

  • Als familie of vrienden je financiële middelen willen verstrekken leg de afspraken dan vast in een contract. Kijk naar de mogelijkheden die de fiscale durfkapitaalregeling biedt.

  • Als je voor een krediet een zekerheidstekort hebt en de bank wil je om deze reden niet financieren denk dan eens aan de BBMKB. Deze regeling geeft een bijna volledige staatsgarantie aan de bank voor het verleende krediet. Meestal geven banken je ook wat rentekorting als je van deze regeling gebruik maakt. Vraag hierom bij de huidige omstandigheden. Senter Novem voert de regeling uit. Er zijn kosten aan verbonden, maar als er een rentekorting tegenover staat zijn deze kosten weer relatief goed te dragen. 

  • Als je zelf lastig een krediet kan vinden kun je ook MKB Servicedesk inschakelen. Wij kunnen je in contact brengen met onze kennispartners op financieel gebied.

Redactie MKB Servicedesk in samenwerking met MKB-Nederland