Is de btw voor relatiegeschenken aftrekbaar?

De btw-regels rond relatiegeschenken

04 februari 2020

Om de relatie met je klanten of leverancier warm te houden geef je misschien wel eens een relatiegeschenk. Voor relatiegeschenken gelden bijzondere btw-regels. Niet alle voorbelasting over zakelijke kosten en inkopen is namelijk aftrekbaar. Daarom is het handig om te weten wanneer een geschenk een relatiegeschenk is en wat de toegepaste btw-regels zijn.

Wat is een relatiegeschenk?

Relatiegeschenken zijn incidentele giften die je geeft aan je bestaande relaties. Onder relaties worden bestaande klanten of leveranciers verstaan en géén personeel. Wervende geschenken zijn geen relatiegeschenken, het betreft dan immers giften aan personen of instellingen die ‘nieuw’ zijn. Ook geschenken die vallen onder de normale bedrijfsvoering, bijvoorbeeld een ‘2 halen 1 betalen’-actie, vallen niet onder relatiegeschenken.

Wat zijn de regels?

Niet alle voorbelasting over zakelijke kosten en inkopen is aftrekbaar. In sommige gevallen kun je geen btw aftrekken. Dit kan het geval zijn bij de btw over relatiegeschenken. Daarvoor geldt de volgende regel: Als de ontvanger het geschenk zelf zou hebben gekocht, zou hij dan recht hebben op aftrek? Als het antwoord op die vraag ‘nee’ is, dan mag je de btw niet aftrekken. Er geldt een uitzondering als de totale kosten per persoon per jaar niet meer bedragen dan € 227. In dat geval kan je de btw wel aftrekken, ook als de ontvanger een particulier is of een niet btw-ondernemer. 

Download:
Concreet doelen stellen: the road to success

Wat voor geschenk moet ik kopen?

Wil je de btw kunnen aftrekken, zorg er dan voor dat de totale kosten per persoon per jaar niet meer bedragen dan € 227. Geef je een geschenk van boven de €227, zorg er dan voor dat het geschenk gebruikt kan worden in het bedrijf van de ontvanger. Houd in het achterhoofd dat de ontvanger de btw zelf ook in aftrek had kunnen brengen als deze het geschenk zelf had gekocht.

Betreft de ontvanger een particulier of niet btw-ondernemer, dan kun je de btw van een geschenk dat meer waard is dan € 227 nooit aftrekken.