Wetswijzigingen voor ondernemers per 1 januari 2024

Dit gaat er in 2024 veranderen voor ondernemers

Ondernemer bekijkt op zijn telefoon alle wetswijzigingen vanaf 2024

De wet- en regelgeving in Nederland is altijd onderhevig aan verandering. Wat gaat er per 1 januari 2024 veranderen voor ondernemers? In dit artikel vind je een overzicht van de belangrijkste nieuwe wetten en regels voor ondernemers.

Zekere en verwachte wijzigingen vanaf 2024

Van sommige wijzigingen weten we zeker dat ze per 1 januari 2024 zullen ingaan. Andere wijzigingen zijn aangekondigd maar moeten nog goedgekeurd worden. Ze zijn pas definitief als ze zijn gepubliceerd in het Staatsblad of de Staatscourant. Maar omdat het zeer waarschijnlijk is dat de wijzigingen doorgevoerd worden, nemen we ze wel in dit artikel op.

Invoering uniform uurloon

Een belangrijke verandering voor 2024 is de invoering van het uniforme uurloon voor minimumloners. Anders gezegd: een minimumuurloon in plaats van een minimumloon per maand.

Tot nu toe werd het minimumloon per maand vastgesteld. Daarbij maakte het niet uit of iemands fulltime werkweek bestond uit 36, 38 of 40 uur: het minimum maandloon bleef hetzelfde. Daardoor had een minimumloner met een 40-urige werkweek een lager uurloon dan een minimumloner met een 36-urige werkweek. Met de invoering van het uniforme uurloon is het uurloon het uitgangspunt en wordt het systeem rechtvaardiger.

Meer uitleg over het minimumuurloon 2024

Minimumloon stijgt

Daarnaast stijgt het minimumloon met 3,75%. Doordat het uurloon van een werknemer met een 36-urige werkweek het uitgangspunt is van de stijging, gaan werknemers met een 40-urige werkweek het meest merken van de stijging.

Werkweek20232024% stijging
36 uur€ 12,79€ 13,273,75%
38 uur€ 12,12€ 13,279,49%
40 uur€ 11,51€ 13,2715,29%

Bekijk hier alle tarieven voor 2024 en 2023

Pensioenopbouw vanaf 18 jaar

Vanaf 1 januari 2024 wordt de toetredingsleeftijd voor pensioenopbouw 18 jaar in plaats van 21 jaar. Werkgevers moeten dus mogelijk ook voor jongere medewerkers pensioenpremie afdragen. De verhoging van het minimumloon, de invoering van het uniform uurloon en de veranderingen in de pensioenopbouw zorgen voor een flinke stijging van de loonkosten. De loonkostenstijging zal naar verwachting in het totale salarishuis van werkgevers merkbaar zijn.

Mkb-winstvrijstelling omlaag

Sinds jaar en dag is de mkb-winstvrijstelling 14%. Op Prinsjesdag 2023 werd aangekondigd dat deze aftrekpost zou dalen naar 12,7%. Later heeft het kabinet nieuwe plannen aan het Belastingplan toegevoegd en werd het percentage omhoog bijgesteld naar 13,31%.

Bekijk hier meer uitleg over de mkb-winstvrijstelling

Zelfstandigenaftrek omlaag

De zelfstandigenaftrek daalt. Waar zelfstandigen in 2023 nog een bedrag van € 5.030 van de winst mogen aftrekken, is dat in 2024 nog maar € 3.750. Zoals het nu lijkt wordt de zelfstandigenaftrek verder afgebouwd totdat er in 2027 nog € 900 van over is.

Lees hier meer over zelfstandigenaftrek

Onbelaste reiskostenvergoeding omhoog

De reiskostenvergoeding steeg in 2023 naar 21 cent per kilometer. In 2024 stijgt de maximaal onbelaste reiskostenvergoeding verder naar 23 cent per kilometer.

202220232024
€ 0,19€ 0,21€ 0,23

Lees hier meer uitleg over de onbelaste reiskostenvergoeding

Thuiswerkvergoeding omhoog

Sinds 2022 bestaat de thuiswerkvergoeding. Dit was met de introductie een onbelast bedrag van maximaal € 2 per dag. In 2023 steeg dit naar € 2,15 per dag. Vanaf 1 januari 2024 mag je als werkgever meer onbelaste thuiswerkvergoeding geven, namelijk € 2,35 per dag.

Lees hier hoe het zit met de thuiswerkvergoeding

Vereenvoudiging belastingvrij ov-kaart aanbieden

Het wordt makkelijker een ov-abonnement aan te bieden aan je werknemers. De huidige regeling wordt vervangen door één gerichte vrijstelling voor ov-abonnementen. Je hoeft ook geen loonheffing meer te betalen over de kaart. Voorwaarde is wel dat je werknemer de ov-kaart (deels) zakelijk gebruikt.

Veranderingen box 1

Voor 2024 is de schijfgrens in box 1 aangepast. De inkomensgrens voor het toptarief is in 2024 € 75.624. Het tarief in schijf 1 wordt 36,97% en in schijf 2 is het tarief 49,50%.

Meer uitleg over box 1

Veranderingen box 2

Er komen per 1 januari 2024 twee schijven in box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang). De twee belastingtarieven zijn:

 • Inkomsten tot € 67.000: 24,5%

 • Inkomsten boven de € 67.000: 33%

Het huidige belastingtarief in box 2 is 26,90%. Deze verandering heeft veel impact op de dividendbelasting.

Meer uitleg over box 2

Box 3 tarief naar 36%

Het belastingpercentage over vermogen in box 3 gaat in 2024 omhoog naar 36%. Dit percentage was in 2023 nog 32% en zou in eerste instantie stijgen naar 34%. De extra stijging maakt deel uit van de extra plannen bij het Belastingplan 2024.

Meer uitleg over de stijging van het box 3 tarief 

Geen betalingskorting meer

Je krijgt geen betalingskorting meer als je een voorlopige aanslag van de inkomstenbelasting in één keer en voor de uiterste betaaldatum betaalt. 

Geld op derdengeldenrekening minder belast

Vermogen dat op een derdengeldenrekening staat, wordt met terugwerkende kracht (in 2023) behandeld als banktegoed, dus niet meer als belegging. Dat betekent dat je in een ander belastingtarief komt voor dit vermogen: in plaats van 6,17% voor beleggingen ga je nu 0,36% betalen.

Meer uitleg over vermogen in box 3 

Verbod op plastic bestek en wegwerpservies in horeca

Sinds 1 juli 2023 moeten ondernemers een meerprijs vragen voor plastic servies voor onderweg (afhalen en bezorgen). Vanaf 1 januari 2024 mogen horecabedrijven in principe ook geen wegwerpbekers en -bakjes met plastic erin meer aanbieden aan hun gasten die ter plaatse eten of drinken. Bedrijven die niet zonder kunnen, kunnen een vrijstelling aanvragen.

Moties om regeling te versoepelen

Inmiddels heeft de Tweede Kamer moties aangenomen om de regels in verband met verpakkingen met plastic te versoepelen. Deze moties zijn nog in beraad. In de tussentijd blijft de Regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik van kracht.

Nieuwe Omgevingswet

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Deze nieuwe wet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen en werken. De wet bestaat uit verschillende onderdelen en heeft ook invloed op ondernemers. Bijvoorbeeld als het gaat om de bouw, vergunningen en zwerfafval. Hieronder drie terreinen waar de Omgevingswet invloed op heeft:

Verplichte veiligheidscoördinator in bouw

Bij bouw- en sloopwerkzaamheden moet vanaf 1 januari 2024 een Veiligheidscoördinator Directe Omgeving aangesteld zijn. Deze veiligheidscoördinator moet toezien op de veiligheid en gezondheid van iedereen in de directe omgeving van de bouwplaats.

Vergunningen aanvragen op één plek

Er komt voor ondernemers en burgers één loket voor vergunningen. Hierdoor wordt het makkelijker om een vergunning aan te vragen. De verandering moet ook zorgen voor snellere besluiten: binnen 8 weken (in plaats van 26 weken).

Zwerfafval opruimen rond het bedrijf

Gemeenten moeten voor 2032 regels hebben opgesteld voor zwerfafval. Tot die tijd krijgen bedrijven de verplichting het zwerfafval in een straal van 25 meter rond het bedrijf op te ruimen. Hierbij gaat het om afval van producten die het bedrijf zelf verkoopt.

E-sigaretten met smaakje verboden

Om roken verder te ontmoedigen, wordt de verkoop van e-sigaretten met een smaakje per 1 januari 2024 verboden. De enige smaak die dan verkocht mag worden, is de smaak ‘tabak’. De productie van e-sigaretten met een smaakje was in 2023 al verboden, maar als winkelier mag je je bestaande voorraad nog verkopen. Dit kan nog tot eind 2023, daarna is ook de verkoop dus verboden.

Energie-investeringsaftrek omlaag

De Energie-investeringsaftek (EIA) wordt weliswaar verlengd tot en met 31 december 2028, maar het tarief van de aftrek gaat omlaag: van 45,5% naar 40%.

Meer uitleg over de EIA

Verruiming herinvesteringsreserve

Ondernemers krijgen de mogelijkheid in meer situaties gebruik te maken van de herinvesteringsreserve. Bijvoorbeeld: een boer die gebruikmaakt van een beëindigingsregeling om een deel van het bedrijf te stoppen. In zo’n situatie mag een ondernemer belasting over de boekwinst uitstellen en de herinvesteringsreserve gebruiken voor een andere onderneming.

Meer uitleg over de herinvesteringsreserve

Veranderingen BOR en DSR

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling aanmerkelijk belang (DSR) gaan op een aantal onderdelen veranderen. In de plannen staat dat de regelingen eenvoudiger, gerichter en beter uitvoerbaar worden. In het kort komt het erop neer dat beide regelingen alleen nog voor ondernemingsvermogen gaan gelden, en niet meer voor vermogen uit  verhuur van bijvoorbeeld bedrijfspanden, huizen en akkers.

Meer uitleg over de BOR en DSR

Maximumbedrag regeling excessief lenen verlaagd

Het bedrag dat je maximaal onbelast mag lenen van de eigen vennootschap wordt verlaagd van € 700.000 naar € 500.000. Het bedrag dat je boven de € 500.000 leent, wordt belast als inkomen in box  2.

Meer uitleg over geld lenen van de eigen vennootschap

Arbeidskorting omhoog

Voor werknemers die per jaar tot bijna € 40.000 verdienen, gaat de arbeidskorting omhoog. De maximale korting is € 115.

Lees hier meer uitleg over arbeidskorting 

Overige veranderingen vanaf 2024

 • STAP stopt

 • Accijnsverhoging op alcohol (8,4%)

 • De verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken gaat omhoog naar € 26,13 per 100 liter, maar deze belasting geldt per 2024 niet meer voor melk en mineraalwater

 • Tabak wordt per 1 april 2024 duurder

 • Accijnsverlaging op brandstof wordt een jaar verlengd

 • Stijging kansspelbelasting van 29,5% naar 30,5%

 • Expats gaan stapsgewijs (in 5 jaar) belasting betalen over hun hele inkomen

 • De vrije ruimte binnen de WKR gaat in 2024 terug naar 1,92% (was tijdelijk 3,0% in 2023)

 • De AOW-leeftijd wordt in 2024 67 jaar. In 2023 was dat 66 jaar en 10 maanden

 • De vrijwilligersvergoeding stijgt naar € 2.100 per jaar en € 210 per maand

Blijf op de hoogte van nieuwe wet- en regelgeving

Per 1 januari en 1 juli veranderen er traditiegetrouw een hoop zaken. Maar deze veranderingen in wet- en regelgeving worden gedurende het hele jaar aangekondigd. Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je hieronder aan voor de nieuwsbrief!

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.