Hoe reken ik de effecten van de kredietcrisis door?

Werken met scenarioplanning

16 juli 2013

Hoe lang hou je het vol als een fors deel van de omzet wegvalt? En hoe kun je je wapenen tegen deze crisis? De effecten van de economische crisis zijn voor steeds meer bedrijven voelbaar. Zo’n crisis los je helaas niet zo maar even op.

Eerste Hulp Bij Financiering

Met behulp van een gedegen marktanalyse en rekenexercitie is het mogelijk direct inzicht te krijgen op de effecten van mogelijke acties. Die effecten worden ook wel scenario’s genoemd.

Wat is scenarioplanning?

Kort samengevat gaat het om het bijstaan van een ondernemer met het beantwoorden van de volgende vragen:

  • Wat is het effect van niets doen? Hoe lang ‘zing ik het dan uit’?

  • Welke acties kan ik ondernemen? Welk effect hebben die?

Uitgangspunt bij dit alles is het doorzetten van de trend die zichtbaar wordt op basis van een aantal aangeleverde bedrijfsgegevens.

Regie in handen

De beschreven scenario’s met bijbehorende effecten bieden een basis om proactief de toekomst tegemoet te treden. De regie (terug) in handen. Wellicht betekent dit minder prettige maatregelen treffen, zoals het ontslaan van personeel. Maar de gevolgen hiervan op de toekomstige bedrijfsresultaten zijn dan wel helder.

In vier korte fasen

Scenarioplanning, hoe gaat dat in z’n werk? Het traject bestaat uit vier korte fasen:

1. Aanleveren cijfers

  • Recente jaarstukken, bij voorkeur 2006, 2007 en voorlopige cijfers 2008

  • Personeelsoverzicht met loonkosten.

2. Korte telefonische intake

De adviseur zal een korte telefonisch intake houden o.a. voor aanduiden van aangeleverde cijfers en completeren van het kwalitatieve beeld.

3. Rekenexercitie

  • Trendanalyse o.b.v. informatie uit eerste twee stappen

  • Inventariseren mogelijke acties en doorrekenen effecten (scenario’s)

  • Resulterend in schriftelijk verslag, een praatstuk voor de bespreking.

4. Bespreken scenario’s en effecten

  • Gezamenlijk op waarde schatten van scenario’s

  • Waar nodig aanpassen van het verslag