Community of Talents

1 juli 2009, Den Haag

22 juni 2009

Doel van de bijeenkomst `Community of Talents’ is het versterken van het creatief, innovatief en ondernemend vermogen van de BV Nederland en om de krachten van alle talenten in Nederland te bundelen.

Datum: Woensdag 1 juli 2009

Locatie: Caballero Fabriek, Saturnusstraat 60, Den Haag,

Tijd: van 9.30 – 17.30 uur.

Aanmelding: www.communityoftalents.nl

Achtergrondinformatie

Tijdens de Innovation Lecture 2008 kondigde Maria van der Hoeven, Minister van Economische Zaken, aan dat ze een pilot-project wilde doen met beleidsontwikkeling via internet. Via Linkedin Group Innovatie 2.0 heeft de Innovation Lecture van EZ in november 2008 opvolging gekregen. Op de community met 2000 leden vinden inmiddels levendige discussies plaats. Zo levendig dat de Projectgroep `Innovatie 2.0’  heeft besloten een vervolg-evenement `Community of Talents' te organiseren.

Doel van de bijeenkomst `Community of Talents’ is het versterken van het creatief, innovatief en ondernemend vermogen van de BV Nederland en om de krachten van alle talenten in Nederland te bundelen. De huidige tijdsgeest met de economische crisis vraagt als nooit eerder van mensen, organisaties, bedrijven en overheden creativiteit, innovatie en ondernemerschap. Ondernemen of een ondernemende attitude betekent kansen zien, nieuwe dingen bedenken, gecalculeerd risico nemen en vervolgens overtuigen, inspireren en doorzetten In het bestrijden van de economische crisis draait het niet alleen `nog meer geld in de economie te pompen’, maar meer om organisaties, bedrijven, medewerkers en jongeren te vragen hun talenten en vaardigheden beter te benutten om zo maximale uit hun capaciteiten te halen.

De aandacht gaat uit naar crosssectoraal innoveren  en hoe de `oude economie en nieuwe economie’ elkaar hierbij kunnen ondersteunen,  door middel van creativiteit enerzijds en ondernemerschap anderzijds. Het gaat om het versterken van het `verbindend vermogen, capaciteiten en talenten’ die de economische slagkracht van Nederland in Europa voor de toekomst zeer ten goede komen. CEO’s van organisaties moeten – mede gezien de economische crisis – ook meer ondernemerschap en lef tonen. Perfect aanvoelen wat de klant wil, het leveren van toegevoegde waarde, pro-activiteit tonen, genoeg creativiteit en innovatie in huis hebben, nieuwe wegen durven bewandelen, kosten en baten kunnen uitrekenen en kunnen overtuigen. In de meeste gevallen blijken in de BV Nederland, mede door de jarenlange voorspoed, dit soort talenten en vaardigheden steeds meer ondergesneeuwd te zijn.

Juist nu komt het op creatief, innovatief en ondernemend leiderschap aan is de noodzaak voor het Bedrijfsleven, Overheden, Kennisinstellingen en andere intermediairs urgent om in deze zeer belangrijke talenten en competenties te investeren. Vooral Kennisinstellingen kunnen door het aanbieden van excellent onderwijs in het vergroten van de toegevoegde waarde van de studenten voor de arbeidsmarkt hierin een zeer belangrijke rol spelen.

Namens het hele projectteam 'Innovatie 2.0: Community of Talents', nodigen wij alle Talenten in Nederland uit om 1 juli naar Den Haag te komen voor het eerste Innovatie 2.0: Community of Talents Event. Hierbij zetten bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties hun deuren open voor iedereen die bereid is actief bij te dragen aan het oplossen van vraagstukken die tot nu toe binnenskamers bleven. De deuren gaan open voor iedereen die zich heeft aangemeld bij de LinkedIn groep ‘Innovatie 2.0’.  Er liggen al innovatie-vragen uit verschillende mensen vanuit het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemers, Kennisinstellingen, KLM, Stichting Food & Nutrition Delta, Foodlog,TDI, Innovatieconsultants, CE Delft, TNO, Octrooicentrum, Kennisambassadeur, SME, en het onderwijs.

Ook sectorgrenzen gaan open, zodat een frisse wind gaat waaien; zorg en food kunnen elkaar vast helpen innoveren; en hoe kunnen journalisten en web 2.0 entrepreneurs bijdragen aan een transparante overheid? Zelf kun je ook grote en kleine vraagstukken ‘op straat leggen’. Wie weet kom je in contact met mensen met wie je je zaak versneld kunt oppakken.  Wil je je verfrissende denkkracht inzetten tijdens dit zero-budget event of zoek je denkkracht? Vertrouw je het nog niet helemaal en wil je ervaring opdoen met Co-Creation, kennisdeling en crowdsourcing? Wil je je verbinden met innovatieve geestverwanten? Meld je aan op: http://www.communityoftalents.nl