KvK mag geen online ondernemingsplan meer aanbieden

Rechtbank oordeelt: oneerlijke concurrentie

29 september 2009

De rechtbank van Den Haag heeft de KvK veroordeeld wegens oneerlijke concurrentie. Het aanbieden door de KvK van een hulpmiddel om een ondernemingsplan te schrijven voor starters, is strijdig met artikel 30 van de wet op de KvK.

Eiser in de zaak was een aanbieder van software voor ondernemingsplannen. Toen de KvK in 1996 ook begon met het aanbieden van deze software, slonk de afzet van het bedrijf aanzienlijk. Dat is oneerlijke concurrentie, stelde de eiser in de rechtszaak.

Een belangrijk relevant wetsartikel in deze kwestie was artikel 30 van de wet op de KvK. In dit artikel staat omschreven dat de KvK geen producten of diensten mag aanbieden die op de commerciële markt verkrijgbaar zijn en de mededinging negatief beïnvloeden:

...Een kamer oefent de in artikel 28 en 29 bedoelde werkzaamheden uit voor zover daarin niet in voldoende mate wordt voorzien door rechtspersonenen die volgens hun statuten tot doel hebben de belangen van ondernemers te behartigen en draagt er zorg voor dat deze werkzaamheden niet leiden tot mededinging met ondernemingen of vrije beroepsbeoefenaren die uit een oogpunt van een goede marktwerking ongewenst is...

Maandelijks werd het ondernemingsplan op de site van de KvK 40.000 tot 50.000 keer geraadpleegd. Voor het plegen van deze onrechtmatige daad is de KvK daarom een fikse schadevergoeding aan het bedrijf schuldig.  Geïnteresseerden kunnen hieronder het uitgebreide vonnis van de rechter lezen.

Op zoek naar een online businessplan?

Wil je graag een online ondernemersplan maken? Bij ons kan het wel!

Lees er meer over in ons artikel: