Ontslagen door kredietcrisis verdubbeld

In 2009 kregen al 85 duizend mensen ontslag

08 januari 2010

Werknemers kunnen te maken krijgen met gedwongen ontslag op initiatief van de werkgever. Als een werkgever eenzijdig een arbeidsovereenkomst wil ontbinden dan kan dit via de kantonrechter of via het UWV. Ook bij een faillissement, eindigt doorgaans het dienstverband van de werknemer. In dat geval zal de curator de werknemers ontslaan zonder tussenkomst van UWV of kantonrechter.

In de eerste 8 maanden van 2009 ontvingen de rechtbanken ruim 20 duizend verzoeken om een arbeidscontract te ontbinden. Dit is een stijging van bijna 30%. Het UWV verleende in diezelfde periode bijna 24 duizend ontslagvergunningen, terwijl dit de helft was in 2008. Faillissementen hebben echter voor de sterkste stijging van ontslagen gezorgd. De 18 duizend ontslagen in de eerste 8 maanden van 2008 is zelfs toegenomen tot ongeveer 41 duizend ontslagen dit jaar.

Dit grote verschil in ontslagen hangt sterk samen met de conjunctuur. Tijdens de gunstige conjunictuur tussen 2005 en 2008 was het aantal ontslagen meer dan gehalveerd.

Bedrijfseconomische redenen

Bedrijfseconomische omstandigheden zijn de voornaamste reden voor het UWV om een ontslagvergunning af te geven. Het gaat dan bijvoorbeeld om financiële problemen, reorganisaties of afstoten van taken. Door de recessie is dit aandeel gestegen van ruim 60 procent in de eerste acht maanden van 2008 tot meer dan 80 procent in dezelfde periode van 2009. Het aandeel ontslagvergunningen door arbeidsongeschiktheid daalde van 31 procent naar 14 procent.