Moet je als verhuurder verplicht gebreken herstellen?

Wat zijn mijn verplichtingen als verhuurder?

25 januari 2013

Als je een pand verhuurt waar de gaten in het dak vallen, ben je als eigenaar van het pand verplicht om deze gebreken te verhelpen. Maar de huurder is wel verplicht om deze gebreken tijdig te melden.

Wat zijn mijn verplichtingen als verhuurder? Als verhuurder ben je verplicht om gebreken te verhelpen. Dit geldt voor gebreken die zowel voor als na het aangaan van de huurovereenkomst zijn ontstaan. Mocht je dit niet doen, dan kan de huurder zelf de gebreken verhelpen en de kosten op jou als verhuurder verhalen of in mindering brengen op de huurprijs. Als het huurgenot van de huurder te lijden heeft onder de gebreken, kan er een huurprijsvermindering worden gevorderd.

Welke verplichtingen heeft de huurder? De huurder is verplicht om een gebrek gelijk bij de verhuurder te melden. Als dit niet gebeurt, dan is de schade door nalatigheid voor rekening van de huurder.

Als verhuurder moet je in principe alle gebreken verhelpen, tenzij:

  • Het om kleine herstellingen gaat die voor rekening van de huurder komen;

  • Het gaat om gebreken die zijn ontstaan door toedoen van de huurder;

  • Herstel fysiek onmogelijk is;

  • De vereiste uitgaven redelijkerwijs niet van de verhuurder kunnen worden gevergd.

Als verhuurder ben je verplicht de schade te vergoeden als:

  • Het gebrek na het aangaan van de huurovereenkomst is ontstaan en aan de verhuurder toe te rekenen is;

  • Je als verhuurder het gebrek kende of had moeten kennen;

  • Je als verhuurder bij het aangaan van de huurovereenkomst het gebrek heeft ontkend;

  • Je het als verhuurder nalaat het gebrek te herstellen.

Fysiek onhaalbaar Wanneer een gebrek niet verholpen kan worden omdat dit fysiek of financieel onhaalbaar is, maar dit gebrek het huurgenot van de huurder beperkt, kunnen zowel verhuurder als huurder de huurovereenkomst ontbinden. Dit hoeft niet via de kantonrechter te gebeuren. Als verhuurder moet je in dit geval wel alsnog de schade vergoeden die het gevolg is (geweest) van dit gebrek. Als je het contract wil ontbinden omdat de huurder tekort is geschoten, moet dit wel via de rechter gebeuren.