Wat gebeurt er met het huurcontract als de huurder failliet gaat?

Kun je het huurcontract stopzetten?

08 mei 2014

Je bedrijf is failliet en je wil graag onder het huurcontract uit. Kan dat zomaar?

Bedrijfsruimte huren; wat zijn de regels?

In het geval van een faillissement gelden voor middenstandsbedrijfsruimte en overige bedrijfsruimtes dezelfde regels.  

Surseance of faillissement huurder

Als je als huurder surseance krijgt, kun je (samen met de bewindvoerder) het huurcontract met een termijn van drie maanden tussentijds beëindigen.

Wanneer je bedrijfsruimte huurt en je gaat failliet, dan kan de curator of de verhuurder de huurovereenkomst tussentijds beëindigen. De afgesproken opzegtermijn blijft van kracht, maar met een maximum van drie maanden. De schade die de verhuurder hierdoor lijdt, is niet verhaalbaar.