Regeling tijdelijke willekeurige afschrijving verruimd

Investeringen volledig versneld afschrijven

13 augustus 2012

De regeling voor de tijdelijke willekeurige afschrijving (TWA) wordt verruimd. Ondernemers die gebruik maken van de regeling genieten in de toekomst een groter liquiditeits- en rentevoordeel.

Maatregel helpt ondernemers

De tijdelijke willekeurige afschrijving werd begin 2009 ingevoerd, als één van de maatregelen om ondernemers door de crisis te helpen. In de praktijk bleek het in sommige gevallen voor ondernemers lastig om aan alle voorwaarden te voldoen.

Door verruiming van de regeling kunnen investeringen uit 2009 of 2010 volledig versneld worden afgeschreven. In het investeringsjaar met een maximum van 50% en het restant – anders dan tot nu toe – in één of meer van de volgende jaren.

Carry-back-regeling

Het voordeel van de regeling willekeurige afschrijving bestaat er meestal uit dat in een bepaald jaar door middel van het ineens afschrijven van het gehele bedrijfsmiddel een verlies gecreeerd kan worden dat via de zogenaamde ‘carry-back-regeling’ (het compenseren van verliezen met inkomens of winsten van voorgaande drie jaren) tot een belastingteruggave leidt.

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van de regeling moet je de investering vóór 1 januari 2012 respectievelijk 1 januari 2013 in gebruik nemen. Deze regel is onveranderd.

De nieuwe TWA-regeling werkt terug tot en met 1 januari 2009. Op 1 januari 2011 vervalt de regeling weer.

Voorbeeld aanpassing TWA:

Een ondernemer gaat eind 2009 verplichtingen aan voor de aankoop van een machine. In 2010 wordt 60% betaald en in 2011 de overige 40%. Begin 2011 wordt de machine geleverd en in gebruik genomen.

- Onder de oude regeling kon de ondernemer alleen in 2010 50% willekeurig afschrijven. In 2009 was er geen willekeurige afschrijving mogelijk, omdat de machine nog niet werd gebruikt en er niet aan het betalingscriterium werd voldaan. En ook in 2011 kon er niet willekeurig worden afgeschreven, omdat willekeurige afschrijving alleen mogelijk was in het investeringsjaar (2009) en het jaar daarna (2010).

- In de nieuwe situatie kan de ondernemer in 2010 60% willekeurig afschrijven, en de rest in het jaar of de jaren daarna.

Daarmee kan de ondernemer in de nieuwe situatie de willekeurige afschrijving volledig benutten.

Meer Informatie

Meer informatie over willekeurige afschrijving vind je in dit pdf bestand.