30 miljoen extra beschikbaar voor microkrediet

Goed nieuws voor startende ondernemers

31 januari 2013

Ondernemers kunnen voorlopig microfinanciering aan blijven vragen. Drie banken, de Bank Nederlandse Gemeenten en Economische Zaken stellen 30 miljoen extra beschikbaar om ondernemers aan een klein krediet te helpen.

Dat betekent dat bij een gemiddelde lening van €20.000, zo'n 1500 ondernemers een microkrediet kunnen krijgen. En dat is goed nieuws, want de oorspronkelijke pot van €15 miljoen is zo goed als leeg. In de afgelopen anderhalf jaar zijn ruim 800 kredieten verstrekt.  

Nieuwe financieringsovereenkomst

Rabobank, ING, ABN-Amro, BNG en Economische Zaken sloten 24 augustus een nieuwe financieringsovereenkomst met Qredits, de stichting die de microkredieten verstrekt. De drie banken komen over de brug met de helft van het bedrag, andere helft is afkomstig van de BNG. De overheid staat borg voor 80 procent van de lening die BNG aan Qredits geeft. Volgens minister Van der Hoeven (EZ) is het hebben van een eigen bedrijf voor veel mensen de manier om mee te doen in de samenleving en om bij te dragen aan de economie. 

Qredits

Startende ondernemers kunnen sinds januari 2009 een microkrediet aanvragen bij Qredits. Dit krediet bestaat uit een lening van maximaal €50.000 (eerder was dit €35.000) en coaching. Voor de komst van het kleine krediet kon voor velen de droom om een eigen bedrijf te starten niet worden waargemaakt, vanwege een beperkte toegang tot kapitaal en een gebrek aan ondernemersvaardigheden.

Op eigen kracht

Op den duur is het de bedoeling dat Qredits op eigen kracht, dus zonder overheidssteun, financiering uit de markt haalt en zelf microkredieten in Nederland gaat verstrekken.