Lastenverlichting nog ver te zoeken

Bijna 80 procent van mkb’ers ergert zich aan verplichte administratieve handelingen

13 augustus 2012

Ondernemers ervaren nog weinig administratieve lastenverlichting, blijkt uit onderzoek van EIM. Slechts acht procent van de mkb’ers heeft daadwerkelijk iets gemerkt van het beleid om administratieve lasten terug te dringen.

Whitepaper Hoe bedien ik mijn klanten online?

Ondernemers ervaren nog weinig administratieve lastenverlichting, blijkt uit onderzoek van EIM. Slechts acht procent van de mkb’ers heeft daadwerkelijk iets gemerkt van het beleid van het vorige kabinet om de administratieve lasten met een kwart terug te dringen. In 2007 hadden nog 24 procent van de ondernemers de goede hoop dat de administratieve lasten zouden verminderen. Belastingen wordt als meest ergerlijk ervaren, op de voet gevolgd door de administratie in het algemeen.

Top 3 ergernissen administratieve handelingen

Bijna 80 procent van de mkb’ers ergert zich aan verplichte administratieve handelingen. De top 3:

  1. Verplichte administratieve handelingen in verband met de belasting (21%)

  2. De administratie in het algemeen (8%)

  3. De strikte controles en toezicht (7%)

De verplichtingen rondom milieu en arbo staan op de vierde en vijfde plaats. Daarna volgen het aanvragen van vergunningen, statistieken/enquêtes, personeelsadministratie, gemeentelijke verplichtingen en de kilometeradministratie.

BTW, bureaucratie en sociale regels

In vergelijking met 2007 vertonen de resultaten opvallende verschillen. Milieu en arbo stonden in 2007 op de eerste plaats, nu iets lager in de ranglijst van ergernissen. Opvallende stijgers zijn de BTW, de bureaucratie in het algemeen en de sociale regels.

Nieuwkomers en terug van weggeweest

De verplichtingen rondom BUMA/STEMRA, toeristenbelasting en afvalregistratie komen voor het eerst voor in de lijst met ergernissen. Administratieve handelingen rondom subsidies zijn weer terug van weggeweest. Dit komt wellicht door de stimuleringsmaatregelen van de overheid om door middel van subsidieverstrekking de economische recessie te bestrijden.

Enquête Toezicht op bedrijven

MKB-Nederland wil dat toezicht op ondernemers doelmatig is en met minder lasten samengaat. Ook het kabinet Rutte-Verhagen gaat zich buigen over dit onderwerp. Zo wil de regering komen tot één rijksinspectie en een ‘inspectievakantie’ voor ondernemers die zich aan de regels houden.

MKB-Nederland hoort graag de mening van ondernemers over dit onderwerp. Om zo te komen tot een goede werkgeversvisie, voorzien van concrete voorstellen die voortkomen uit ervaring en kennis van de dagelijkse ondernemerspraktijk. Vul daarom de enquête in op: http://enquete.vno-ncw.nl/bedrijvenenquete.