Hoe kan ik de bereikbaarheid van mijn bedrijf verbeteren?

Investeer in mobiliteitsmanagement

24 januari 2013

Bereikbaarheid van je bedrijfslocatie is van belang voor je medewerkers, klanten, leveranciers, bezoekers en jezelf. Bereikbaarheid is een begrip dat word uitgedrukt in reistijd vanaf de plaats van herkomst.

Mobiliteitsmanagement is het slim organiseren van reizen, en het beschikbaar stellen van middelen en alternatieven om de doelgroep binnen acceptabele kaders qua tijd en comfort te laten reizen. Dit alles in het kader van de zorg van werkgevers voor het woon-werkverkeer en het zakelijk verkeer van werknemers.

Auto is niet altijd de oplossing

Omdat reizen met de auto niet alle mobiliteitsproblemen kan oplossen, moet de reiziger geprikkeld worden om alternatieven te gebruiken als fiets, openbaar vervoer, gebruik van park&ride of telewerken. Eisen en wensen van mensen die zich verplaatsen staan daarbij centraal en het draait om slimme oplossingen op maat.

Er zijn diverse motivaties om te reizen, elke motivatie komt in aanmerking voor eigen alternatieven:

  • Zakelijk verkeer

  • Woon-werkverkeer

  • Bezoekersverkeer (evenement, ziekenhuis,etc)

Wat kan mobiliteitsmanagement jouw bedrijf opleveren?

Mobiliteitsmanagement kan gunstige effecten hebben op bereikbaarheid, milieu en op de medewerkers. Kostenvoordeel is slechts een van de meespelende aspecten.

Op het gebied van kostenvoordeel moet je denken aan een reductie van parkeerkosten, (zakelijke) kilometervergoeding en leaseauto’s.

Naast het kostenvoordeel zijn er nog  andere belangrijke voordelen:

  • Imago: duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

  • Goed werkgeverschap: tevreden medewerkers leveren minder verloop op

  • Gezondheid medewerkers: reizen met de fiets resulteert in gezondere medewerkers

Hoe pak ik mobiliteitsmanagement aan?

Beginnen met mobiliteitsmanagement hoeft niet per definitie moeilijk te zijn, vaak hebben medewerkers zelf al nagedacht hoe zij het gemakkelijkste of slimste kunnen reizen. 

Echter is er vaak meer nodig: 

  • Breng de huidige situatie in kaart, hoe reizen de medewerkers, wat zijn de kosten voor mobiliteit?

  • Zoek kennis over mobiliteit om verbeterpunten en goede alternatieven  voor de eigen locatie in kaart te brengen.

  • Selecteer geschikte alternatieven en ondersteun deze vanuit het bedrijfsbeleid.

  • Motiveer de medewerkers en benadruk hun eigen voordeel (kostenbesparing, gezondheid , etc.).