Overzicht subsidies voor internationaal zakendoen

Programma's en regelingen voor ondernemen in het buitenland

03 juli 2013

Wil je exporteren of investeren in het buitenland? Er zijn diverse programma's en regelingen, bijvoorbeeld wanneer je wilt investeren in opkomende markten. Ook internationaal innoveren word gestimuleerd door de overheid. Een overzicht.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) biedt subsidies en regelingen aan voor ondernemers die naar het buitenland willen. Van advies tot financiering of hulp bij het opstellen van je exportplan; er zijn diverse opties.

Algemeen

Starters International Business (SIB voucher) - voor ondernemers met weinig of geen exportervaring

Partners for International Business (PIB) - voor groepen bedrijven die de buitenlandse markt op willen

Ontwikkelingslanden en opkomende markten

Fonds Opkomende Markten (FOM) - voor een dochteronderneming of joint-venture in een opkomende markt

Private Sector Investeringsprogramma (PSI) - voor vernieuwende investeringsprojecten in ontwikkelingslanden

Finance for International Business (FIB) - voor investeren in China, India, Vietnam, Colombia of Zuid-Afrika

Transitiefaciliteit (TF) - voor ondernemen in Colombia, Vietnam of Zuid-Afrika

Matchmakingfaciliteit Ontwikkelingslanden (MMF) - brengt bedrijven in ontwikkelingslanden in contact met Nederlanse ondernemers

Meer programma's voor opkomende markten en ontwikkelingslanden

Innoveren

Op de website van Agentschap NL staat een lijst met alle programma's en regelingen die er zijn om innovatie op internationaal niveau te stimuleren. 

Samenwerken

Amerique Latine Invest (AL-INVEST)

Asia-Invest

Gateway to Japan

PUM Nederlandse senior-experts

Zevende Kaderprogramma (KP7)

Erasmus for Young Entrepreneurs

Training

Executive Training Programme in Japan (ETP)

Executive Training Programme in Korea (ETP)

HRTP - Japan Industry Insight

Junior Managers Training Programme EU-China (EUCJMTP)

PUM Nederlandse senior-experts