Wat is een handelsmissie?

Doe nieuwe internationale contacten op via een handelsmissie

Wat zijn handelsmissies
Whitepaper Eerste hulp bij exporteren

Eerste hulp bij Exporteren

Een handelsmissie is een reis naar het buitenland met een groep ondernemers, met als doel nieuwe zakelijke contacten te leggen in het land in kwestie. Dankzij een handelsmissie bouw je snel aan een internationaal netwerk. Wat moet je weten over handelsmissies?

Als je zakendoet in het buitenland zijn goede internationale contacten erg belangrijk. Handelsmissies zijn een interessante manier om aan dat soort zakelijke contacten te komen en internationale ambities vorm te geven. 

Bij een handelsmissie gaat de handelsdelegatie op bezoek bij ondernemers en overheden in een ander land. Je hebt vaak het voordeel dat er een minister of staatssecretaris en diplomaten meegaan, waardoor er vaak meer deuren voor je opengaan dan normaal. Als ondernemer krijg je de kans om kennis te maken met collega-ondernemers uit binnen- en buitenland en te spreken met overheden over de grens. Tijdens een handelsmissie doe je in een kort tijdsbestek dus veel nieuwe contacten en inspiratie op.

Voordelen van handelsmissies

ohmf-2022-beker

Een handelsmissie is een redelijke investering maar levert je ontzettend veel op. Een aantal voordelen:

 • Je ontmoet in korte tijd veel potentiële zakenpartners

 • Zowel je internationale als nationale netwerk groeit

 • Er gaan deuren voor je open die doorgaans gesloten blijven

 • Je krijgt meer inzicht in marktkansen in het land

 • Je geeft je bezoek door de aanwezigheid van de overheid meer cachet

 • Je vergroot de naamsbekendheid van je bedrijf 

 • Je kunt soms zelfs al samenwerkingsovereenkomsten afsluiten 

Ben jij erbij in het jubileumjaar? Schrijf je dan in voor het Oranje Handelsmissiefonds 2023!

Programma handelsmissie

Wat kun je verwachten als je meedoet aan een handelsmissie? In grote lijnen bestaat een handelsmissie uit de volgende onderdelen:

 • Gesprekken met potentiële buitenlandse zakenpartners en overheden

 • Meetings met experts en potentiële zakenpartners over op zaken die relevant zijn voor je onderneming

 • Netwerkdiners

 • Netwerkevents

Wie organiseert handelsmissies?

De handelsmissies van de Nederlandse overheid worden georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bij iedere missie gaat een bewindspersoon mee. Dat kan een minister zijn, een staatssecretaris van een ministerie en zelfs de minister-president. Ook medewerkers van de ambassade zijn aanwezig. Het is begrijpelijk dat de aanwezigheid van bewindslieden zakelijk gezien vaak meer mogelijk maakt. Aan handelsmissies georganiseerd door de RVO kunnen zowel grote als kleine bedrijven en startups deelnemen.

Andere organisaties, zoals brancheverenigingen en grote gemeenten organiseren ook handelsmissies. Tijdens de handelsmissie heb je individuele gesprekken met voor jou geselecteerde potentiële zakenpartners, maar zijn er ook netwerkdiners en matchmaking evenementen waar je zowel nieuwe contacten als kennis opdoet. Vaak zijn er ook inhoudelijke seminars of workshops. 

Soorten handelsmissies

Er zijn verschillende soorten handelsmissies: uitgaande-, inkomende- en inkomende vrouwenmissies. En dan heb je ook nog digitale handelsmissies. Kort wat uitleg over deze typen handelsmissies:

Uitgaande handelsmissies

Als je meedoet aan een uitgaande handelsmissie, dan ga je als onderdeel van de handelsdelegatie mee naar een ander land om daar potentiële toekomstige zakenpartners te ontmoeten.

Kosten Goed om te weten: de reis- en verblijfskosten voor een handelsmissie moet je zelf voor je rekening nemen. Je moet een handelsmissie dus zien als een investering. Natuurlijk steekt de organisator van de missie ook flink wat geld in het organiseren van recepties en andere bijeenkomsten. Daar profiteer je als lid van de handelsdelegatie van. 

Wist je dat je tot € 1.500 subsidie kunt krijgen voor de kosten van een handelsmissie? Dat kan via de SIB subsidieregeling.

Inkomende handelsmissies

Het kan ook voorkomen dat een handelsdelegatie Nederland bezoekt. Vaak is dit op uitnodiging van een bewindspersoon van de Nederlandse overheid. De delegatie bezoekt bedrijven en komt op die manier in contact met ondernemers in Nederland. Onder de buitenlandse delegatie is meestal een vertegenwoordiger van de buitenlandse regering of van de ambassade aanwezig.

Vrouwenmissies

Vrouwenmissies zijn inkomende handelsmissies waarbij vrouwen uit ontwikkelingslanden naar Nederland komen om te leren en in contact te komen met potentiële opdrachtgevers. De Nederlandse overheid organiseert deze vrouwenmissies om vrouwelijke ondernemers in ontwikkelingslanden te ondersteunen en te helpen zich te ontwikkelen. De missie bestaat meestal uit opleiding in het land zelf en een bezoek aan Nederland.

Digitale handelsmissies

De afgelopen jaren, zeker in coronatijd, zijn er steeds vaker digitale handelsmissies georganiseerd. Het doel is hetzelfde als met ‘normale’ handelsmissies. Het voordeel: je hoeft er alleen niet voor op reis, want via videocalls kun je makkelijk netwerken en kennismaken met potentiële zakenpartners over de hele wereld. Een relatief makkelijke en voordelige manier om je netwerk eens flink te upgraden! Een nadeel is natuurlijk dat je het directe contact mist. Op de website van RVO.nl vind je meer informatie over de aankomende (digitale) missies. 

Wie mogen er meedoen?

Als je mee wilt doen aan een handelsmissie georganiseerd door de RVO, moet je ondernemer zijn in het Koninkrijk der Nederlanden. Dat betekent dat je in een van de volgende landen of gebieden gevestigd bent:

 • Aruba

 • Bonaire

 • Curaçao

 • Nederland

 • Saba

 • Sint Eustatius

 • Sint Maarten

Voorwaarden

Daarnaast moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Een belangrijke voorwaarde is dat je onderneming voldoet aan de internationale vereisten voor Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dus als je ooit mee wilt doen aan een missie, dan is het goed om daar nu al rekening mee te houden. Lees alle voorwaarden op de site van de RVO.

Andere manieren om je internationale netwerk uit te breiden

Naast handelsmissies zijn er diverse andere manieren om je internationale netwerk uit te breiden. 

 • Beurzen. Beurzen zijn heel handig om waardevolle contacten op te doen. Hier ontmoet je buitenlandse ondernemers, overheidsinstellingen en brancheverenigingen. Ook vind je hier vertegenwoordigers van Nederlandse ambassades, consulaten en Netherlands Business Support Offices. 

 • Matchmaking evenementen. In Nederland en in het buitenland kun je meedoen met matchmaking evenementen. Enterprise Europe Network, een netwerk van 600 organisaties in 60 landen, organiseert offline en online matchmaking. Het netwerk werkt samen met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Consultants van deze Rijksdienst gaan aan de slag om voor jou interessante partijen te vinden. Deze bedrijven ontmoet je vervolgens tijdens een matchmaking evenement. 

 • Zakenpartnersupport van RVO.nl. De RVO kan je helpen bij je zoektocht naar internationale zakenpartners. De RVO bekijkt of er partners zijn uit het netwerk die een geschikte samenwerking met je aan kunnen gaan. Deze service is kosteloos.

 • Ambassades en consulaten. Je kunt contact opnemen met de Nederlandse ambassades in het buitenland. Zij kunnen je helpen met het leggen van contacten binnen hun lokale netwerk, maar kunnen je ook vertellen over de cultuur in het land en informatie geven over economische, sociale en politieke ontwikkelingen. Op sommige ambassades zitten ook experts binnen jouw vakgebied. 

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.