Hoe werkt de kortgedingprocedure voor incassozaken?

Column | Sneller je geld via de rechter

27 januari 2014

Als een debiteur je factuur niet betaalt, kan je een incassobureau inschakelen. Maar wat als er zelfs dan nog niet wordt betaald? Dan zijn er diverse gerechtelijke procedures die je tegen een debiteur op kunt starten. Een belangrijk wapen is het zogenaamde incasso kortgeding.

Een versnelde procedure

De doorlooptijd van een standaard gerechtelijke procedure kan erg lang zijn, bijvoorbeeld door schriftelijke rondes, fysieke zittingen, aanhoudingen van zaken en bepaalde termijnen waarmee rekening moet worden gehouden. In geval van onbetaalde bedragen is het mogelijk om deze standaard gerechtelijke procedure in te ruilen voor een zogenaamde kortgeding procedure, die veel minder lang duurt en dus sneller resultaat levert. Denk aan zo’n vier weken.

Wanneer te gebruiken?

Je kunt een verzoek tot een versnelde incassozaak indienen als het gaat om geld dat je tegoed hebt omdat je goederen, kredieten of diensten hebt geleverd of omdat je een huurovereenkomst hebt gesloten. Is het bedrag lager dan 25 duizend euro, dan doe je dat bij de kantonrechter. Is het hoger, dan doe je dat bij de civiele rechter. De vorderingen mogen niet worden betwist of mogen in alle redelijkheid niet betwist kunnen worden. Ook is het mogelijk een kortgeding op te starten als in alle redelijkheid niet is te verwachten dat de debiteur ter zitting zal verschijnen. Een andere eis is dat er een spoedeisend belang moet zijn.

Hoe werkt het?

Een debiteur moet in verzuim zijn. Dit is het geval als de factuur bijvoorbeeld niet binnen een bepaalde termijn is betaald. De juridisch dienstverlener sommeert de debiteur aangetekend of per deurwaardersexploit alsnog per direct over te gaan tot betaling en voegt bij deze sommatie een dagvaarding waarop een dag en een tijdstip van de zitting is bepaald. De debiteur wordt opgeroepen om bij de rechter te verschijnen en te verklaren waarom er niet betaald wordt.

Wat gebeurt er als de debiteur niet ter zitting verschijnt?

In 90 procent van alle zaken geeft de debiteur geen gehoor aan de oproep ter zitting te verschijnen. In de meeste gevallen wordt er direct vonnis gewezen en wordt de debiteur bij verstek veroordeeld. Het vonnis is dan meestal binnen een week beschikbaar en direct uitvoerbaar. Dit geldt overigens ook wanneer de debiteur wel ter zitting verschijnt, maar zonder inhoudelijk verweer. Met het vonnis is direct beslag te leggen op de bezittingen van de debiteur, zoals banksaldi, roerende en onroerende zaken.

De kortgedingprocedure voor incassozaken is een frequent gebruikt middel om vorderingen snel te incasseren.

Auteur

Joost Konings