Innovatie platform wil innovatie in het MKB stimuleren

Voortgan Innovatieplatform?

15 december 2009

Voor zowel midden- en kleinbedrijven als kennisinstellingen wil de Stichting Innovatie Alliantie een meerjarige programma opzetten om de innovatie te stimuleren. Dit MKB- Innovatief heeft met het Innovatie Platvorm (IP) als doel om bedrijven duurzamer te laten samenwerken. De stichting concludeert dat het kabinet de afgelopen jaren al een aanzet heeft gegeven richting innovatie.

De ontwikkelingen zijn echter nog te beperkt van omvang en niet structureel van aard. De SIA wil dan ook beginnen met het programma RAAK uit te bouwen. Dit zijn structurele innovatiebudgetten voor hogescholen. Het budget is niet toereikend voor alle goedgekeurde voorstellen. Aan de ministeries van EZ en OCW is dan ook gevraagd om hier jaarlijks zes miljoen extra voor vrij te maken. Daarnaast moet op bestuurlijk niveau worden gekeken om het innovatiebeleid dat gericht is op het mkb verder te intensiveren.

Bron: www.mkb-cafe.nl