'Betere huurbescherming voor winkeliers en horeca-ondernemers'

Initiatiefvoorstel SP, PvdA, CDA en GroenLinks

25 januari 2013

Winkeliers en uitbaters van horeagelegenheden kunnen straks niet meer hun pand worden uitgezet als de verhuurder gaat renoveren. Tenminste, als het aan SP, PvdA, CDA en GroenLinks ligt.

De partijen hebben een initiatiefvoorstel om de huurbescherming van ondernemers te waarborgen, naar de Tweede Kamer gestuurd.

Zwakke positie huurders 

De invoering van het nieuwe huurrecht in 2003 had eerder het opzeggen van een huurcontract wegens renovatie makkelijker gemaakt. De rechter mocht bij een renovatie alléén kijken naar de belangen van de verhuurder. De belangen van de huurder werden door de rechter niet meegenomen in de beoordeling. 

Herstelde balans tussen huurders en verhuurders 

Met het wetsvoorstel moet de balans tussen huurder en verhuurder hersteld worden. 'Hoe eerder wij hier iets aan kunnen doen, hoe beter,' zeggen de initiatiefnemende politieke partijen. Ze vinden dat het wetsvoorstel juist in deze tijd hard nodig is, omdat de detailhandel hard wordt getroffen door de crisis. 

Bron: VNO-NCW