Minder regels voor Natura 2000-gebieden

Meer ruimte voor economische en maatschappelijke activiteiten

25 januari 2013

In dertien Natura 2000-gebieden komen minder regels voor de bescherming van bepaalde plant- en diersoorten. Hierdoor zullen ondernemers in deze gebieden minder beperkingen ondervinden in hun bedrijfsvoering.

Dat heeft staatssecreateris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) bekendgemaakt.

De dertien aangepaste gebieden 

Tot de gebieden waar de natuurbescherming minder streng wordt, behoren Witte en Zwarte Brekken, Sneekermeergebied, Deelen, Leekstermeergebied, Zuidlaardermeergebied, Elperstroomgebied, Arkemheen, IJsselmeer, Markermeer &IJmeer, Polder Zeevang, Boezems Kinderdijk, Donkse Laagten en Veerse Meer. In deze gebieden verandert de bescherming van acht plant- en diersoorten.

Wat is Natura 2000? 

Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke plant- en diersoorten voorkomen, dat is opgenomen in de Natuurbeschermingswet. Voor elk Natura-2000 gebied is een beheerplan opgesteld, waarin staat hoe de vogels en habitat in dat gebied beschermd moeten worden. 

Gevolgen van Natura 2000 voor ondernemers 

De invoering van Natura 2000 heeft voor ondernemers in deze gebieden flinke gevolgen gehad. Sommigen moesten hun bedrijfsactiviteiten compleet staken; tussen de twintigduizend en honderduizend bedrijven ondervonden beperkingen in hun bedrijfsactiviteiten. Dat bleek in 2008 uit een onderzoek van EIM. Investeringen van 2,4 tot 11,1 miljard euro kwamen onder druk te staan.

Bron: Natura 2000 en Blik op Nieuws