Subsidienieuws: Raad voor Microfinanciering in Nederland

15 december 2009

Staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken heeft de Raad voor Microfinanciering in Nederland geïnstalleerd. De Raad heeft als taak de kennis van en het draagvlak voor initiatieven voor microfinanciering in Nederland te stimuleren. Uit onderzoek blijkt namelijk dat kleine (startende) ondernemers in Nederland belemmeringen ondervinden bij het verkrijgen van kleine kredieten tot ongeveer € 25.000.

De Raad moet verbanden gaan leggen tussen overheidsorganen, financiële instellingen, kennisinstellingen en overige organisaties, die actief zijn op het gebied van klein en startend ondernemerschap en zich bezighouden met microfinanciering in Nederland. Verder moet de Raad de toegankelijkheid en bekendheid van bestaande en nieuwe initiatieven voor kleine (startende) ondernemers vergroten. Ook gaat de Raad bewindslieden adviseren over hoe het beleid rond microkredieten beter kan worden uitgevoerd.

Naast de nieuwe adviesraad komt er ook een kenniscentrum voor microfinanciering, om expertise beter toegankelijk te maken.

Voorzitter van de Raad is jhr. drs. Diederik Laman Trip, oud VN-adviseur microkredieten. Overige leden zijn drs. Lucas Bolsius, drs. Klaas Molenaar, mr. Boele Staal en mw dr. Joyce Sylvester.

Auteur

Onno Bieleman